Communicatieadviseur Mirt oeververbindingen 24 u p/w

Voor het projectteam MIRT-verkenning Oeververbinding zijn we op zoek naar een proactieve, doortastende en omgevingsgerichte senior communicatieadviseur. In deze functie ben je de spil in de communicatie-aanpak van het project. Je stelt de communicatiestrategie op en voert deze uit, daarnaast formuleer je kernboodschappen en bedenk je oplossingen voor de communicatieopgaven. Je bedenkt, creëert en coördineert de ontwikkeling van communicatiemiddelen, en je vertaalt de taal van het project naar de taal van de omgeving en andersom.  

Om als regio Rotterdam Rijnmond te kunnen groeien is bereikbaarheid cruciaal. Het pakket aan maatregelen voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen moeten ervoor gaan zorgen dat de files op de A16 Van Brienenoordcorridor en de Algracorridor worden opgelost. Ook draagt het pakket bij aan een beter ov-netwerk. Hierin werken de provincie Zuid Holland, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeenten Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel nauw met elkaar samen. Met dit project zal de regio blijvend veranderen. Het gaat om een investering van enkele miljoenen euro’s. Het project MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam wordt uitgevoerd door een projectteam. De communicatieadviseur die we zoeken maakt onderdeel uit van dit projectteam en trekt hierin samen op met de omgevingsmanager. 

 • Je neemt plaats in het omgevingsteam en functioneert onder verantwoordelijkheid van de (coördinerend) Omgevingsmanager. 
 • Je bent op de hoogte van wat er in het project speelt en zorgt dat stakeholders zich betrokken voelen. Je ziet de kansen om de relatie met stakeholders verder te versterken en de kernboodschappen effectief over het voetlicht te brengen. Deze kansen zet je om in concrete acties. 
 • Je bent het eerste contactpunt voor communicatieadviseurs en woordvoerders van opdrachtgevende partijen, programma MOVE en Raakvlakprojecten.  
 • Je organiseert de klankbordgroep communicatie, stelt daarin de relevante stukken aan de orde en koppelt de uitkomsten terug naar de projectorganisatie.  
 • Je bent verantwoordelijk voor de gezamenlijke uitingen vanuit het project. Denk hierbij aan de website, de nieuwsbrief, persberichten, Q&A, beantwoording van vragen vanuit de omgeving, communicatiemateriaal voor bijeenkomsten en organiseren van webinars/masterclasses. 
Verder stuur specialistische bureaus aan op het gebied van tekstschrijven, vormgeving en techniek (website, mail). Je bent eveneens verantwoordelijk voor het beheer van het adressenbestand behorende bij nieuwsbrief en uitnodigingen (bijvoorbeeld tbv informatieavonden). Je coördineert de communicatie bij formele inspraakprocedures en communiceert naar de omgeving hoe zienswijzen kunnen worden ingediend en verspreidt de publicatie van kennisgevingen en bijbehorende documenten ter inzage. 
Tot slot verzorg je de monitoring en rapportage van (sociale) media. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal een relevante afgeronde opleiding (communicatie/ openbaar bestuur/ maatschappij/ psychologie) op hbo niveau;
 • Je hebt minimaal acht tot tien jaar werkervaring op het gebied van communicatie bij middelgrote of grote overheidsorganisaties;
 • Je hebt minimaal drie jaar werkervaring op het gebied van mobiliteit of gebiedsontwikkeling en hebt een centrale rol gehad in de uitvoering van de communicatie;
 • Je hebt drie jaar ervaring met politiek en bestuurlijk gevoelige projecten met veel aandacht vanuit de pers en betrokken stakeholders. En je begrijpt de politieke dynamiek van vier opdrachtgevers en hoe dit de communicatie beïnvloedt;
 • Je hebt kennis en ervaring met perswoordvoering.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt ervaring met het aansturen van communicatiebureau’s;
 • Je hebt ervaring met stakholdermanagement; 
Competenties:
 • Strategisch adviseren
 • Samenwerken
 • Informatiepositie
 • Probleemoplossend vermogen
 • Verbaal sterk
 • Overzicht en richting geven

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-05310
Omgeving: Rotterdam
Startdatum: 1 december 2021
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Intakegesprek: 1 november 2021
Sluitingsdatum: vrijdag 22 oktober om 7.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.