Communicatie Adviseur 27-32 u p/w

Beoogd resultaat

In overleg met jou en betrokken projectleiders wordt bekeken op welke onderwerpen ondersteuning wordt geboden en in welke vorm. Dit leidt tot een concrete opdracht (bijvoorbeeld het maken en uitwerken van een communicatieplan) en beoogd resultaat waarmee jij als communicatieadviseur aan de slag gaat - in samenspraak met de betrokken projectleider en de afdeling Communicatie. 

Doelstelling

Op de genoemde onderwerpen moeten komende tijd flinke stappen worden gezet; als communicatieadviseur draag jij via adviezen, interventies en communicatieproducten bij aan draagvlak voor de gewenste verandering. Deze doelen zullen in samenspraak specifiek worden vastgesteld.

Contacten

Interne opdrachtgevers (politie), stakeholders, afdeling Communicatie, collega's eenheidsbreed.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een erkende en volledig afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt werkervaring met een soortgelijke opdracht, met name op het gebied van verandercommunicatie.
 • Je hebt werkervaring met het schrijven van communicatieplannen, het coördineren en uitvoeren daarvan. Tevens heb je werkervaring met het meten van resultaten omtrent ditgeen.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je bent in staat je snel een beeld te vormen van het onderwerp/project en de communicatie opgave die daaraan verbonden is. Je bent sensitief op trends, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen rond het thema en kan die vertalen naar passende interventies en activiteiten.
 • Je hebt een erkende en volledig afgeronde HBO opleiding in de richting van Communicatie. Eventuele aanvullende opleidingen/cursussen op het gebied van communicatie is een pre.
Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Systeemdenken
 • Maatschappelijke oriëntatie
 • Organisatievermogen
 • Netwerkvaardigheden
 • Klantgerichtheid

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-01580
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 01 juni 2023 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 mei 2024
Optie op verlenging: 12 maanden
Aantal uur per week: 27 - 32
Sluitingsdatum: donderdag 30 maart om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.