Civieltechnisch Projectleider Infra en Gebiedsontwikkeling 32-36 u p/w

Het Ingenieursbureau zoekt m.b.t. gebiedsontwikkeling, gebiedstransformatie/herinrichting en voor het programma Aanpak Noord in team Maaiveld Noord drie technisch projectleiders met sterke adviesvaardigheden. De opdrachten variëren van advisering en ondersteuning in de planvorming en de voorbereiding en realisatie van hoofdinfrastructuur.

Werkzaamheden

In de rol van technisch projectleider ben je de gesprekspartner met de interne opdrachtgever en zorg je samen met je team voor een efficiënte, tijdige en veilige uitvoering van projecten.
In de ontwerpfase ben je een stevige adviseur en kijkt daarbij integraal. Inpassing van kabels en leidingen, afstemming met beheer op beheerbaarheid, verkeersveiligheid en behalen van duurzaamheidsdoelen. Je stelt technische kaders op voor de inrichting van de openbare ruimte en constructies.
Je kijkt vooruit en organiseert de benodigde projectteams maakt een plan van aanpak en stuurt het technische team coachend aan. Je verantwoordelijk voor de complete begeleiding van civieltechnische projecten:

 • Je initieert projecten in samenspraak met opdrachtgevers en de integraal projectleider van het Ingenieursbureau;
 • Je stelt een projectplan (GROTICK) op en een capaciteitsraming voor het projectteam, stuurt dit team aan en bewaakt de voortgang en kwaliteit van het project;
 • Je zorgt voor een inkoopstrategie en de contractvoorbereiding, geeft leiding aan het aanbestedingsproces en stuurt het werk tijdens de uitvoering aan.
Gemeentelijke organisatie

Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen.

De opdrachtgever(s)

Het Ingenieursbureau is de partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Wij zijn lead buyer voor de fysieke sector en hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Onze belangrijkste opgave is het realiseren van projecten in de openbare ruimte van Amsterdam, van idee tot en met de uitvoering. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Het Ingenieursbureau heeft circa 1300 medewerkers en valt onder het cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Meer weten? www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als projectleider op het gebied van maaiveldinrichting en/of constructies. Deze ervaring is recent, maximaal 10 jaar oud.
 • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring met voorbereiding op het gebied van gebiedsontwikkeling, groen, kabels en leidingen en faseringen. Dit alles bij projecten in een stedelijke omgeving. Deze ervaring is recent, maximaal 10 jaar oud.
 • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring met werken in projectteamverband. Deze ervaring is recent, maximaal 10 jaar oud.
 • Je dient minimaal twee jaar inzetbaar te zijn i.v.m. de inwerktijd, complexiteit en doorlooptijd binnen Gebiedsontwikkeling.
 • Je beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau met een opleiding in de richting Civiele Techniek en/of Bouwkunde. Het werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring in Gebiedsontwikkeling en/of herinrichtingsprojecten.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring met integrale projecten waarin zowel maaiveld inrichting als constructies in voorkwamen.
 • Je hebt ervaring met de WIOR procedure, VICTOR procedure en ZWIA, opgedaan in een G4 organisatie.
 • Je hebt ervaring met verschillende contractvormen. Zowel bestekken als raamovereenkomsten op basis van de RAW systematiek.
 • Je beschikt over een bestaand netwerk van stakeholders binnen en rondom de gemeente Amsterdam.
Competenties:

 • Analytisch vermogen: Expert
 • Samenwerken: Gevorderd
 • Resultaatgerichtheid: Gevorderd
 • Relatiebeheer: Gevorderd
 • Omgevingsbewustzijn: Gevorderd
 • Overtuigingskracht: Gevorderd

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03336
Omgeving: Buikslotermeerplein, 2000, 1025XL, Amsterdam
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 12 maanden na startdatum
Gesprekken: De kennismakingsgesprekken worden zsm na de sluitingsdatum ingepland in overleg met de kandidaat.
Optie op verlenging: ja met een maximum van 24 maanden, gezien de totale opdracht.
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: donderdag 23 mei om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match