Business Consultant voor 24 u p/w

Jij bent een spin in het web in een complexe projectomgeving. Jij staat naast de projectleider, springt in gaten en strijkt plooien glad!
Als business consultant binnen het Project GREAT (Gebruiksvriendelijk Rotterdams Efficiënt Administratiesysteem van de Toekomst) sta jij naast de projectleider binnen een grote projectorganisatie waarin door honderden interne en externe medewerkers wordt samengewerkt. Voor dit project heeft Rotterdam de samenwerking gezocht met diverse stakeholders. Samen met een complexe interne organisatie maakt dit voor het project een bijzonder landschap. Jij deinst niet terug voor deze complexiteit, weet mede met de projectleider overzicht te houden en zorgt dat alle neuzen dezelfde kant op blijven staan. Namens de projectleider trek jij de kar op bepaalde thema’s binnen het project.

Recent is een nieuwe fase in het project ingegaan en is de aansturing van het project aangepast. In een notendop:

  • Grote focus op testen en acceptatie van het systeem;
  • Kleinere projectorganisatie met zo weinig mogelijk ‘lagen’;
  • Meer sturing vanuit de rol van ambtelijke opdrachtgever;
Als business consultant sta je de projectleider bij met raad en daad. Je bent dus een belangrijke sparringpartner maar je trekt ook de kar op subonderdelen binnen het project. Dit kan wekelijks of maandelijks afwisselend zijn: je inzet wordt bepaald door de projectleider al naar gelang binnen het project je inzet nodig is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld risicomanagement binnen het project, het voorbereiden op de cutover, het vormgeven aan het opleidingsplan (of uitvoering daarvan) of onderdelen binnen het testmanagement.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding.
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de rol van projectleider.
  • Je hebt ervaring binnen een project gericht op overgang naar Oracle cloud-toepassingen in de bedrijfsvoering.
  • Je hebt werkervaring binnen de financiële administratie van een gemeente.
Wensen bij de opdracht:

  • Je hebt ervaring bij een gemeente met meer dan 300.000 inwoners.
  • Je hebt een aanvullende training gehad in boekhouding.
  • Je hebt een training gevolgd op het gebied van coaching.
Competenties:
Jij bent een ervaren consultant binnen projecten. Je hebt ervaring als projectleider. Je bent allround inzetbaar en hebt een hoge resultaatgerichtheid. Je hebt brede ervaring in de bedrijfsvoering van organisaties. Je hebt daarin altijd een verbindende en oplossingsgerichte houding. Door inhoudelijke expertise en een verbindende manier van werken breng je verschillende actoren bij elkaar om problemen op te lossen.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03298
Omgeving: Rotterdam
Startdatum: 27 juni 2024
Einddatum: 6 maanden
Gesprekken: Week 21 op locatie of via MS Teams
Optie op verlenging: ja, 2 x 3 maanden
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: dinsdag 21 mei om 07.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match