Business Analist Waternet Mobile2Mobile voor 16 uur per week

Er is behoefte aan een materiedeskundige voor wat betreft M2M (Mobile2Mobile) en Mobiele telefonie voor KA en PA. De business consultant zal de eisen vaststellen aan esims, routers, devices en DAS omgevingen binnen PA en KA. Tevens zal de Business Analist ondersteuning en advies geven aan de projectleider aanbesteding voor de VNG mini-competitie Voice/Data GT Mobiele communicatie 3. De Business Analist moet naast materiekundig ook bekend zijn met VNG GT aanbestedingen.
Waternet zoekt ondersteuning in de vorm een Business Analist M2M voor de inventarisatie, onderzoek, advies en begeleiding in de vervanging van de bestaande Mobiele simkaarten voor Machine to Machine (M2M). De achtergrond is gelegen dat bestaande overeenkomsten met onze mobiele provider eind dit jaar zullen zijn beëindigd en opnieuw moet worden aanbesteed.

Op dit moment worden mobiele sims gebruikt in verschillende toepassingen. Eén toepassing daarvan is het gebruik van spraak & data vanuit het Waternet “Mobiel tenzij” beleid en hiervoor zijn reeds voorbereidingen getroffen voor een aanbesteding die in oktober 2024 zal gaan plaatsvinden. De Business Analist M2M zal ondersteuning geven en zijn M2M bevindingen afstemmen met de Project Manager van deze mini-competitie Voice/Data “GT Mobiele Communicatie 3”.

De andere toepassingen die de Business Analist M2M zal onderzoeken en verwerken in de analyse en aanbevelingen zijn:
• Eisen die gesteld moeten worden aan het gebruik van mobiele datasims t.b.v. laptops, tablets etc m.b.t. het technisch koppelvlak van deze devices en wenselijk gebruikersfunctionaliteit;
• Eisen die gesteld moeten worden aan de toekomstige provider m.b.t. het out- en indoor dekkingsgebied, de eventuele aanpassing van (bestaande) DAS systemen (Distributed Antenna systems) in het werkingsgebied in relatie met de bestaande devices die hiervoor worden ingezet.
• Eisen die aan de sims en devices gesteld moeten worden vanuit de M2M-voorzieningen in de buitengebieden van Waternet. Gedacht moet worden aan voorzieningen zoals (riool)gemalen, waterzuiveringsystemen, toegangssystemen, hekken etc over het gehele leveringsgebied van Waternet.
• Naast vaststelling van de eisen t.b.v. de mobiele provider, wordt verwacht dat ook richting wordt gegeven welke techniek voor de betreffende toepassingen het beste kan worden ingezet. Daarbij zal niet alleen worden gekeken naar de huidige en toekomstige technische ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld Esim, Lora etc) maar ook naar eventuele financiële consequenties bij modificatie of aanpassing van de betreffende applicaties;
• Ondersteuning, advies en begeleiding bij het toepassing van simkaarten t.b.v. simboxen t.b.v. gebruik bij Intercomsystemen, liften, hekken etc. Hiervoor loopt een separaat project “vervanging vaste telefonie”, maar dit kan een mogelijk deelopdracht zijn.

Van de Business Analist wordt verwacht dat de kandidaat per direct kan starten met de inventarisatie van de huidige voorzieningen en uitwerking van een visie en aanbeveling, zodat in oktober 2024 een M2M aanbesteding kan worden uitgezet of dat deze aanbesteding kan worden meegenomen in de door VNG Mobiele mini-competitie GT Mobiele Communicatie 3. Hiervoor zal dan ook een nauwe samenwerking noodzakelijk zijn met de projectleider Aanbesteding Spraak/Data Mobiele telefonie en projectleider Vervanging Vaste Telefonie.
Team Infrastructuur en Werkplek verzorgt de operationele ICT uitvoering binnen Waternet, maar het vakgebied bestaat slechts uit enkele medewerkers.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met vervanging en (Europese) aanbesteding Mobiele telefonie.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met vergelijkbare Mobiele telefonieprojecten.
 • Je bent in bezit van Rijbewijs B.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring binnen (semi) overheid.
 • Je hebt technische kennis in Telecom op het gebied van M2M, UMTS, 4G, 5G, pLTE, pGSM processen.
 • Je hebt kennis van (Europese) aanbestedingen zoals VNG GT connect & GT Mobiel.
Competenties:

 • Verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het vakgebied telecom.
 • Duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten.
 • Leiderschap: Taakgericht leiding geven, je kunt een team aansturen, overtuigen en klantgericht werken.
 • Innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en probleemoplossend werken?
 • Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken.
 • Stressbestendig. je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen. In geval van calamiteiten zelfstandig handelend op te treden als coördinator scenario.
 • Analytisch: Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03364
Omgeving: Hoofdkantoor Waternet Amsterdam en remote
Startdatum: Zsm na gunning
Einddatum: 6 maanden na start
Gesprekken: 28 mei 2024 – Tussen 10.00 uur en 14.00 uur
Optie op verlenging: Nee
Aantal uur per week: 16
Sluitingsdatum: donderdag 23 mei om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match