Business Analist Vreemdelingentaken

Het Programma Grenzen en Veiligheid – Politie (G&Vp) is het politiedeel van een ketenbrede aanpassing en meerdere projecten rond het thema 'Grenzen en Veiligheid'. Binnen de keten wordt samengewerkt met o.a. de KMar, IND en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
De business- en informatieanalist t.b.v. G&Vp heeft als voornaamste taak het analyseren van het geheel aan Europese Verordeningen dat door het programma wordt gerealiseerd te analyseren en door te vertalen tot op het niveau van userstory’s ter aanpassing van IV-voorzieningen van de Politie.

Doelstelling
Doel van het programma is het implementeren van meerdere Europese Verordeningen. Doel van deze verordeningen is meerledig, de verordeningen sec dienen met name voor zowel een beter Europees breed informatiebeeld bij aanvragen van vreemdelingen en controle bij toegang tot het Schengengebied.
Daarnaast zijn Europese gegevensverzamelingen ook een relevante bron van informatie bij veel handhaving- en opsporingsgerelateerde zaken.

Verantwoordelijkheden

De Analist is de linking pin tussen de business en de techniek. Hij is zowel een aanspreekpunt vanuit de business als voor de ontwikkelteams. De Analist dient daartoe een uitgebreide kennis te bezitten van de werkprocessen en de vreemdelingen(keten)systemen en daarbij ook de (on)mogelijkheden van digitalisering goed te kennen.

Wat ga je onder andere doen?

 • Je maakt o.b.v. de Verordeningen een impact-analyse op de IV.
 • Je analyseert in samenwerking met inhoudelijk experts werkprocessen binnen de organisatie en past die waar nodig aan.
 • Je ondersteunt analyseteams bij IV-Voorzieningen in de doorvertaling vanuit de Verordening(en) naar userstories.
 • Waar nodig schrijf je zelf user stories die iedereen begrijpt.
 • Je zorgt er voor dat aanpassingen die voor de Politie nodig zijn in de centrale broker Europaloket, die door het Ministerie van Justitie gebouwd wordt als toegangspunt naar de Europese registers, tijdig zijn ingebracht in de Gebruikersraad Europaloket.
Contacten

Vooral interne contacten.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal een erkende, afgeronde en volwaardige HBO opleiding.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in de rol van Business- en Informatieanalist.
 • Je hebt werkervaring met de analyse van Europese Verordeningen (binnen het domein Grenzen & Veiligheid p; EES, Etias, VIS-Recast, Interoperabiliteit, Eurodac en ECRIS-TCN).
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt werkervaring met de implementatie van complexe Nederlandse en/of Europese wet- en regelgeving, in samenwerking met architecten, PO’s en andere business/informatie analisten.
 • Je hebt werkervaring in het analyseren van relevante wetgeving en IV integraal analyseren binnen een complexe organisatie.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring binnen de vreemdelingenketen (bij het Directoraat-generaal Vreemdelingenzaken, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Terugkeer & Vertrek, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Nationale Politie, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Dienst Justitiële Inrichtingen of ministerie van Buitenlandse Zaken).
 • Je hebt kennis van en werkervaring met de systemen uit de vreemdelingenketen (te weten BVV, Sigma en Europaloket).
 • Je hebt minimaal een erkende, afgeronde en volwaardige WO opleiding in de richting van Bedrijfskunde/Bestuurskunde en/of Rechten.
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen de politieorganisatie.
 • Je hebt kennis van en werkervaring met het opstellen van requirements (certificering).
 • Je hebt kennis van en werkervaring met agile/scrum (certificering).
Competenties:

 • Samenwerken
 • Creativiteit
 • Flexibel gedrag
 • Netwerkvaardigheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Organisatievermogen
 • Mondelinge presentatie
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-05023
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 01 november 2022 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 oktober 2023
Optie op verlenging: maximaal 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: vrijdag 19 augustus om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.