Business Analist PDV

Het programma versterken Common Ground zoekt een business analist Dienstverlening De gemeente Utrecht is grootschalig in ontwikkeling. Om haar dienstverlening verdergaand te verbeteren ontwikkelen migreren we de komende jaren in een passend tempo onze dienstverlening naar het zogenoemde nieuwe Common Ground landschap. De Common Ground is de vernieuwing van ons gehele ICT dienstverleningslandschap en is nodig om onze dienstverlening verregaand te kunnen verbeteren.
In de Common Ground ontwikkelen we voor de dienstverlening nieuwe systemen zoals nieuwe kennisbanken, klantinteractiesystemen en Mijn-omgevingen. Het belangrijkste van deze systemen is dat deze conform standaard informatiemodellen worden ingericht die het mogelijk maken om gegevens eenvoudiger te delen en ter beschikking te stellen aan onze inwoners. Wij zoeken een business analist die ons helpt om de businesswensen door middel van user stories te vertalen naar passende Common Ground oplossingen

Dit is de opdracht
Je werkt onderzoeken uit, maakt scenario’s, business cases. Je zorgt dat alle stakeholders en kennis bij elkaar komt om tot goede adviezen te komen. Afhankelijk van het vraagstuk leg je deze adviezen voor. De volgende aspecten komen hierbij kijken;

Vraagverduidelijking van te realiseren doelen of business waarde

 • Beschrijven en analyseren van business processen
 • Inventariseren en analyseren van knelpunten en oorzaken in processen en systemen
 • Verduidelijken van de business behoeften en deze operationaliseren in requirements / epics / user stories
Analyse oplossingsrichtingen
 • Bepalen van mogelijke oplossingsrichtingen en definiëren van criteria ter beoordeling hiervan
 • Matchen van potentiële oplossingsscenario’s met de business behoeften en hierover adviseren Adviseren en faciliteren
 • Faciliteren van workshops met (vertegenwoordigers van) gebruikers, architecten, technici)
 • Adviseren over oplossingsscenario’s en het meenemen van stakeholders hierin
 • Ondersteunen van product owner en development team door het maken van een vertaling van de behoeften van stakeholders/gebruikers in het format van een user story
Plek in de organisatie
De Gemeente Utrecht heeft onder eindverantwoordelijkheid van de CIO van de gemeente een Programma Versterken Common Ground ingesteld. Dit programma draagt zorg voor de ontwikkeling en invoering van het Common Ground concept bij de gemeente in afstemming met andere gemeenten en de VNG. Jij draagt bij aan het team Publieksdienstverlening welke bezig is om haar generieke dienstverleningscomponenten richting de Common Ground te vervangen. De domein informatie en procesmanager is daarbij je eerste aanspreekpunt.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Wensen voor deze opdracht

 • Je beschikt over HBO werk en denkniveau.
 • Je hebt relevante werkervaring als businessanalist en bij voorkeur ervaring met ICT-projecten bij overheidsorganisaties. 
 • Je hebt ervaring met methoden en technieken, zoals: SWOT/omgevings-analyse, probleem- oorzaak analyse, lean six sigma, procesmodellering, business cases.
 • Je hebt ervaring met het vertalen van een business analyse naar requirements en/of user stories.
 • Je hebt ruime kennis en ervaring met agile werken.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring werkervaring binnen overheidsorganisaties.
Competenties
 • Je kan functioneren binnen onze vier gemeentelijke kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar, conformeert je aan heldere afspraken en hebt een servicegerichte en flexibele werkhouding.  
 • Je werkt - ongeacht de positie in de organisatie - in het belang van het grotere geheel van Samen Organiseren en Common Ground en hebt daarvoor brede basisvaardigheden.  

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06523
Omgeving: Utrecht
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: 11 december tussen 15.00 en 17.30 uur
Sluitingsdatum: Woensdag 29 november om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match