Bouwinspecteur Vergunningverlening Sr. 24 u p/w

Waar ben jij van?
Jij bent van bouwen aan een wereldstad. Rotterdam is volop in ontwikkeling met als doel een aantrekkelijke en veilige woonstad voor iedereen te creëren. Als belangrijke schakel in het traject van initiatief tot uiteindelijke realisatie ben jij adviseur voor initiatiefnemers en aanvragers op het vergunningenproces.

Jouw functie
Als bouwinspecteur werk je direct mee aan het bouwen van de stad Rotterdam. Je werkt op de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in een dynamische en uitdagende omgeving. Je bent adviseur voor initiatiefnemers en aanvragers op het vergunningenproces. Daarnaast toets je of aan geldende wet- en regelgeving wordt voldaan in de uitvoering. Je participeert vanuit je kennis en ervaring in projecten van de afdeling of het cluster die bijdragen aan een verbetering van het vergunningenproces in de volle breedte.

De beoogd bouwinspecteur gaat gedurende de inhuurperiode voor een of meer van de 14 Rotterdamse gebieden o.a. onderstaande taken/ werkzaamheden uitvoeren:

 • Verricht de intake en behandeling van (complexe) WABO en eventueel samenhangende (APV) vergunningsaanvragen.
 • Het voeren van overleg hierover met interne en externe partners.
 • Zorgt voor voortgangs- en caseloadbewaking.
 • Zorgt voor een pitch voor de Commissie Welstand en Monumenten.
 • Stelt het rapport voor de bebouwingscommissie op.
 • Adviseert zo nodig inwoners en bedrijven en ook het management.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding bouwkunde.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met de werkzaamheden zoals benoemd in ‘Jouw Functie’, opgedaan in de afgelopen 8 jaar.
 • Je hebt kennis van relevante regelgeving zoals Omgevingswet, bouwbesluit en bouwverordening.
 • Je bent in bezit van ABW 1.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring met het beoordelen van gelijkwaardigheidsverzoeken.
 • Je hebt ervaring met advisering interpretatieverzoeken Bouwbesluit.
 • Je hebt kennis van zaaksysteem Ari/Boso.
Competenties:

De beoogd bouwinspecteur is gewend zelfstandig de voorliggende (meest complexe) WABO-vergunningaanvragen op te pakken en vindt zo nodig in teamverband (ook buiten de afdeling) oplossingen voor knelpunten. Je bent een enthousiaste professional en je kennis up-to-date. Je toont een duidelijke toegevoegde waarde voor het team en neemt actief deel of leidt gesprekken m.b.t. de voorliggende casuïstiek.
Je bent klantgericht en je kunt een goede probleemanalyse maken. Bovenal ben je in staat op een proactieve wijze bij te dragen aan de uitvoering van het bouwwerk en weet je zaken om te zetten naar acties. Je weet regie te voeren door proces en inhoud te verbinden en tijdig op te schalen indien nodig. Verder beschik je over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en heb je gevoel voor het politieke speelveld.
Kortom, ben jij een persoonlijkheid die van aanpakken weet? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03403
Omgeving: Wilhelminakade 179
Startdatum: 3 juni 2024
Einddatum: 12 maanden
Gesprekken: Week 21 op locatie
Optie op verlenging: 1x 12 maanden
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: donderdag 23 mei om 07.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match