Bestuursadviseur Public Affairs gemeente Amsterdam voor 12 u p/w

Van de bestuursadviseur Public Affairs wordt verwacht dat hij/zij optreedt als Public Affairs strateeg. Hij/zij kan public affairs strategieën formuleren en implementeren die raken aan de portefeuille van wethouder Scholtes. De opdracht omvat het opstellen en implementeren van lobbystrategieën op de volgende dossiers: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); Zorg; Publieke gezondheid en preventie en Digitalisering. Hij/zij houdt samen met de collega´s in het Public Affairs team in gaten wat er politiek bestuurlijk speelt in Den Haag en hoe dit slim kan worden ingezet voor de ambities van Amsterdam. Hij/zij functioneert als logische verbinder en sparringpartner van de collega’s binnen en buiten Amsterdam. Hij/zij stelt gekoppeld aan de public affairs strategieën ook bestuurlijke adviezen op. Deze expertise hebben we binnen de gemeente Amsterdam niet in voldoende mate in huis en wordt veelal ook tijdelijk ingevuld en ingehuurd. Dit is de reden dat wij op zoek zijn naar tijdelijke expertise op het gebied van Public Affairs.

Bestanddelen van de opdracht

 • Opleveren van public affairs strategieën die raken aan de portefeuille van wethouder Scholtes.
 • Opleveren van lobbystrategieën op de volgende dossiers: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); Zorg; Publieke gezondheid en preventie en Digitalisering.
Op te leveren resultaten

 • Opleveren van public affairs strategieën die raken aan de portefeuille van wethouder Scholtes.
 • Implementeren van public affairs strategieën die raken aan de portefeuille van wethouder Scholtes.
 • Opleveren van lobbystrategieën op de volgende dossiers: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); Zorg; Publieke gezondheid en preventie en Digitalisering.
 • Implementeren van lobbystrategieën op de volgende dossiers: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); Zorg; Publieke gezondheid en preventie en Digitalisering.
Tussentijdse tijdpaden wordt in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald. De verwachte oplevering: Q2 2024.
De opdrachtnemer stemt iedere maand af met het hoofd Public Affairs over de voortgang van de resultaten.

De opdrachtgever:

Je werkt in deze functie bij de afdeling Public Affairs. Deze afdeling heeft als doel de belangen van de gemeente Amsterdam zodanig effectief te behartigen, dat beleid op regionaal, nationaal en internationaal niveau Amsterdam ondersteunt bij de aanpak van de Amsterdamse uitdagingen. De belangenbehartiging gaat van het onderhouden van relatienetwerken tot directe beleidsbeïnvloeding, van het managen van standpunten van de gemeente Amsterdam tot het verkrijgen van EU-subsidies. De afdeling bestaat uit twee teams. Team EU & Internationaal houdt zich bezig met de internationale betrekkingen van de gemeente. Team Rijk/Regio richt zich op de regionale en nationale politieke belangenbehartiging. Als bestuursadviseur Public Affairs ben je lid van het team Rijk/Regio.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt ruime ervaring met strategische belangenbehartiging van organisaties richting politiek, (decentrale) overheid en de maatschappelijke omgeving.
 • Je hebt ruime ervaring met het opstellen en uitvoeren van public affairs strategieën en hieraan gerelateerde bestuurlijke adviezen.
 • Je beschikt over een afgeronde WO opleiding.
Competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Initiatief
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2023-06650
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 01-06-2024
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 12
Sluitingsdatum: donderdag 30 november om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match