Bestuursadviseur Communicatie

Samen met collega's ondersteunt de bestuursadviseur communicatie meerdere collegeleden in woordvoering, optredens en speeches, kernboodschappen van nieuw beleid en samenwerking met de stad. In Amersfoort werken de bestuursadviseurs communicatie nauw samen met strategen, adviseurs public affairs, externe betrekkingen, het mediateam, enzovoort. Werktijden in overleg te bepalen.

Wij zoeken voor deze opdracht een geroutineerde, veelzijdige communicatie-man of -vrouw met passende ervaring en een eigen kijk op overheidscommunicatie. Een zelfstarter die ook goed in teams functioneert en affiniteit heeft met Amersfoort en de issues die daar spelen. Bovendien iemand die niet te bescheiden is om in de bestuurlijke advisering tegengas te geven, maar tegelijk een goed gevoel voor verhoudingen heeft. Vanzelfsprekend verwachten wij ervaring met pers en gemeentelijk beleid en het vermogen zich snel de hoofdlijnen van dossiers eigen te maken. Het is prettig om tenminste twee-derde van de werktijd op kantoor te zijn zodat makkelijker met bestuurders en collega's kan worden geschakeld.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je hebt minimala 5 jaar ervaring in een communicatiefunctie bij de overheid.
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het adviseren van bestuurders decentrale overheid.
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met de pers als journalist of woordvoerder.
Wensen bij de opdracht:

  • Je hebt langjarige ervaring als Bestuursadviseur communicatie in een middelgrote gemeente.
  • Je hebt ervaring met veel verschillende beleidsinhoudelijke dossiers opgedaan en/of is bekend in Amersfoort en de specifieke opgaven die hier spelen.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-02338
Omgeving: Amersfoort
Startdatum: 28 april 2024
Einddatum: 17 juli 2024
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 24-36
Intakegesprek: vrijdagmiddag 19 april
Sluitingsdatum: vrijdag 12 april 2024 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match