Bestuursadviseur 32-36 u p/w

In de functie van Bestuursadviseur adviseer, coördineer en ondersteun je de directie en het managementteam van Afval en Grondstoffen bij alle processen en producten betreffende de bestuurlijke informatiestromen en bestuurlijke besluitvorming.
Je bent de linking-pin tussen de bestuurlijke organisatie (B&O) en de directie als eerste aanspreekpunt voor de in- en externe bestuurlijke informatiestromen.
Je hebt een essentiële positie in de ondersteuning en advisering van de directeur en de overige leden van het managementteam. Daarbij coördineer je de verschillende bestuurlijke processen en draag je in belangrijke mate bij aan het optimaal laten functioneren van de directie.

De afdeling Bestuurszaken is een afdeling die zorg draagt voor een efficiënt bestuurlijk proces en zorg draagt voor het bestuurlijk 'in control' zijn. Een belangrijke rol met een diversiteit aan werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Wekelijks wordt in het MT en met de directeur Afval en Grondstoffen de bestuurlijke agenda besproken en doorgenomen.

Werkzaamheden

 • De voorbereiding van de verschillende overleggen.
 • Voorbereiden van de agenda voor de bestuurlijke overleggen en je zorgt voor verslaglegging, agendering en bewaking van de termijnagenda- en actie.
 • Zorgen dat genomen besluiten en afgesproken acties ook daadwerkelijk worden uitgezet, opgevolgd en worden beantwoord. Je zet hiertoe processen in gang.
 • Ondersteunen van het managementteam in beleidsmatige en bedrijfsvoering vraagstukken.
 • Monitort de voortgang (operationele planning) en eventuele samenhang met andere thema's (integraliteit) en je signaleert eventuele knelpunten.
 • Opstellen en actualiseren van de bestuurlijke agenda en het voorbereiden van de reguliere bespreking met de directie.
 • Directie brede opdrachten leiden of aan deelnemen.
 • Procesmatig of inhoudelijk adviseren van het MT en de medewerkers van A&G over strategische en tactische (beleids-)vraagstukken. Je lost het vraagstuk niet op maar begeleidt bij het oplossen ervan.
 • Coördineren van de inhoudelijke voorbereiding en afhandeling van bestuurlijke besluitvorming.
 • Coördineren van de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces en je houdt het overzicht.
De opdrachtgever(s)

De directie Afval & Grondstoffen is onderdeel van het cluster Stadsbeheer bij de gemeente Amsterdam en zorgt voor het inzamelen en zo hoogwaardig als mogelijk laten verwerken van het huishoudelijk afval en afval van bedrijven dat daarop lijkt. Het voorkomen van (rest)afval is de hoofddoelstelling. Afvalinzameling betekent samenwerken met bewoners en bedrijven in de stad. De directie is verantwoordelijk voor een efficiënte en zo schoon mogelijke inzamellogistiek. Ten slotte is de directie verantwoordelijk voor de afvalstoffenheffing.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in adviesprocessen binnen de (semi)-publieke sector.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een politieke, bestuurlijke en/of grootstedelijke omgeving en die kan omgaan met de bijbehorende hectiek en druk.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt ervaring in of met de afvalbranche.
 • Je hebt ervaring met procesmatig of inhoudelijk adviseren van het MT en de medewerkers van A&G over strategische en tactische (beleids-) vraagstukken.
 • Je hebt ervaring met adviseren, coördineren en ondersteunen bij alle processen en producten betreffende de bestuurlijke informatiestromen en bestuurlijke besluitvorming.
Competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Inventiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-06028
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 24-10-2022
Einddatum: 23-04-2023
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: vrijdag 14 oktober om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.