Beleidsadviseur Volksgezondheid

We zijn op zoek naar een collega die in ieder geval tijdelijk ons team beleid bij afdeling volksgezondheid komt versterken. 

In Utrecht werken we aan ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’. Utrecht wil een stad zijn waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn. Als Afdeling Volksgezondheid dragen wij hieraan bij vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden. We monitoren de gezondheid van onze inwoners en voeren een aantal taken uit, zoals de jeugdgezondheidszorg, de zorg voor sociaal kwetsbaren en de inspectie van de kinderopvang. Ook ontwikkelen we het Utrechts gezondheidsbeleid (zie ‘gezondheid voor iedereen’, onze huidige nota) en brengen we onze gezondheids¬expertise in allerlei ontwikkelingen in. Zowel nationaal als internationaal worden we steeds meer gezien als een voorloper van de ‘gezonde stad’. 

Je taken zijn: 
Je gaat je bezighouden met het beleid rondom mentale gezondheid. Je werkt mee aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma mentale gezondheid. De basis hiervoor ligt in de nota gezondheidsbeleid, maar ook in andere nota’s zoals de Wmo beleidsnota, de Utrechtse Onderwijsagenda en de nog vast te stellen beleidsnota jeugd. In dit uitvoeringsprogramma geef je samen met collega’s invulling aan de concrete stappen en acties die nodig zijn om de mentale gezondheid van onze inwoners te versterken. Waar nodig stel je een nadere regels op (subsidie) en stuur je hierop. Verder ben je betrokken bij de IZA thematafel mentale gezondheid.
 
Van belang voor de uitvoering voor de functie:

 • Uitvoeringsprogramma mentale gezondheid opstellen in nauwe samenwerking met verschillende beleidsafdelingen van de gemeente Utrecht, binnen een integrale aanpak.
 • Werken in verbinding met collega’s binnen en buiten de eigen afdeling en met partners in de stad.
 • Continu signaleren, monitoren en bijsturen van de aanpak.
 • Op de hoogte zijn van de landelijke en lokale ontwikkelingen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
Wensen voor deze opdracht
 • Je hebt een opleiding gedaan in de richting van gezondheidswetenschappen, psychologie, sociale wetenschappen of bestuurskunde.
 • Je hebt meer dan 3 jaar werkervaring als beleidsadviseur.
 • Je hebt werkervaring binnen het sociaal domein.
 • Je hebt werkervaring binnen gemeente/overheid.
Competenties
Volksgezondheid werkt opgavegericht en acteert als partner in het netwerk. Per situatie wordt gekeken naar de passende overheidsrol. Zo zijn we soms meer sturend, soms meer faciliterend of samenwerkend. Dit vergt van onze beleidsadviseurs dat ze in staat moeten zijn te schakelen tussen deze verschillende rollen. Voor een succesvolle invulling denken we verder dat je de volgende bagage nodig hebt:
 • Je bent een gesprekspartner op alle niveaus en in staat verbinding aan te brengen tussen de ontwikkelingen in de praktijk, op politiek-bestuurlijk niveau en met partners in de stad. Je bent daarom in staat je zowel schriftelijk als mondeling goed uit te drukken;
 • Je bent in staat een netwerk te onderhouden en te benutten voor je opgaven.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-02348
Omgeving: Utrecht
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 1 februari 2025
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: 17 en/of 18 april
Sluitingsdatum: Vrijdag 12 april om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match