Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling 32-36 u p/w

Voor het cluster ruimtelijke ontwikkeling, en grondzaken en vastgoed zijn wij op zoek naar een Projectleider - Beleidsadviseur Ruimtelijke ontwikkeling.
Als Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling werk je aan boeiende opdrachten en ben je breed inzetbaar. Je brengt deskundigheid en ervaring mee in o.a. het opstellen van planologische randvoorwaarden, het maken van ruimtelijke plannen en de begeleiding van (complexe) planprocedures en projecten. Je werkt hierin samen met collega’s van andere clusters, organisaties of overheden en zoekt met hen de verbindingen waardoor mooie ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. Binnen deze afwisselende functie lever je een bijdrage op strategisch en tactisch niveau. De ambitie van de gemeente is om vanuit de ‘ja-mits’ houding inwoners, ondernemers en organisaties te faciliteren. Westerveld is een plattelands gemeente met vele kernen, diversiteit en uitdagingen in een groot buitengebied.

Wat ga je doen?

 • Je bent in staat (gebiedsontwikkelings)projecten te leiden dan wel hierin te participeren zowel intern als extern;
 • Je bent in staat externe adviseurs aan te sturen en de vooraf vastgestelde resultaatgerichte opdracht te monitoren en toetsen;
 • Je hebt ervaring in het onderhandelen met projectontwikkelaars of andere private partijen;
 • Je hebt een belangrijke positie in de verbinding met de in- en externe (strategische) partners;
 • Je faciliteert, regisseert en ondersteunt ruimtelijke en maatschappelijke complexe initiatieven uit de samenleving;
 • Je bent verantwoordelijk voor procedures voor uitgebreide bestemmingsplannen en je vertegenwoordigd het college en/of de raad bij de hieruit voorkomende bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures;
 • Je signaleert en vertaalt interne en externe ontwikkelingen naar strategische en tactische beleidsvorming op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en aanpalende beleidsterreinen zoals Volkshuisvesting/Wonen;
 • Je adviseert collega’s over ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt afgelopen 5 jaren ervaring opgedaan als Adviseur in een soortgelijke functie.
 • Je hebt kennis van de Omgevingswet.
 • Je hebt ervaring met project- als procesmanagement.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Competenties:

 • Je bent ondernemend, gedreven, omgevingsgericht en stimuleert je collega’s in hun ontwikkeling op inhoud en persoonlijk vlak;
 • Je denkt en werkt integraal en bent hierin een voorbeeld voor collega’s;
 • Je bent een creatieve denker, komt met verschillende scenario’s en alternatieven en bent ontvankelijk voor bijzondere en originele benaderingen;
 • Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden;
 • Je hebt kennis van het vakgebied ruimtelijke ontwikkeling en wonen.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-00311
Omgeving: Westerveld
Startdatum: 01 februari 2022
Einddatum: 30 juni 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum: maandag 24 januari 2022 om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.