Assistent Projectmanager

Zorg voor de natuur en de omgeving waarin wij leven is één van de taken van de provincies. De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer (NINB) ondersteunt provincies en hun samenwerkingspartners bij natuurbeheer en de ontwikkeling van natuurbeleid. We leggen een stevige basis voor de financiering van natuurbeheer door provincies: het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. We maken natuurinformatie op een toegankelijke manier beschikbaar, onder andere via de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Zo dragen we bij aan het behoud van biodiversiteit in Nederland. We brengen provincies, natuurbeheerders en andere partijen samen. We zorgen voor de methodieken voor monitoring, dataopslag, informatieproducten, analyses en rapportages van ontwikkelingen in biodiversiteit. Voorbeelden hiervan zijn de Voortgangsrapportage Natuur en de veel geraadpleegde informatie over natuurbeheer op onze website. De unit bestaat uit vier teams: Natuurinformatie, Natuurbeheer, Informatievoorzieningen en NDFF. Binnen de unit werken zo’n 30 medewerkers met uiteenlopende achtergrond op het gebied van ecologie en natuurbeheer, data en informatiespecialisten en wet- en regelgeving. De adviseur die wij zoeken werkt vanuit het team Natuurbeheer dat bestaat uit zeven medewerkers.

Wat ga je doen
Je gaat je bezighouden met de projectmanagementondersteuning van de unit NINB met het:

 • Actualiseren van financiële overzichten, planningen en prognoses
 • Voorbereiden van werkplan en voortgangsrapportages
 • Organiseren van afstemming binnen de unit en andere unit-brede activiteiten
 • Opstellen van inkoopopdrachten
 • Verbetering van de projectbeheersing
 • Bewaken van planningen
 • Het soepel laten verlopen van processen binnen de organisatie.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanagementondersteuner of vergelijkbare rol binnen (semi) overheid.
 • Je hebt diepgaande kennis van MS Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met een diversiteit aan ondersteunende taken voor management in of voor overheden. Denk hierbij zowel aan Rijks- of decentrale overheden, als semi overheid. Denk inhoudelijk aan zowel verslaglegging, complex agendabeheer als taken op het vlak van projectbeheersing. 
 • Je hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 2 jaar ervaring met één van de projectmanagement methodieken, zoals Prince2, agile IPMA en P3O, alsmede het werken met project tools, zoals Sharepoint, lira of SAP. 
 • Je hebt meer dan 5 jaar kennis en ervaring met projectondersteuning of vergelijkbare rollen binnen een technisch inhoudelijke omgeving. Denk hierbij aan werken in een ICT, data of monitoring omgeving.
 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt kennis van het werkgebied natuurinfomratie en natuurbeheer.
Competenties:
 • Snel van begrip
 • Zelfstandig
 • Flexibel
 • Efficiënt
 • Bereid tot het oppakken van acute ad hoc-werkzaamheden voor de programmamanager of programmasecretaris
 • Projectmatig en nauwgezet werken
 • Zeer stressbestendig
 • Goed organiserend vermogen
 • Meerdere ballen in de lucht kunnen houden en overzicht behouden
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04847 
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 12 september 2022
Einddatum: 12 maart 2023
Optie op verlenging: Ja, maximaal 4x 6 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Woensdag 31 augustus om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.