Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad, 22-25 u p/w

De ondernemingsraad (OR) behartigt het welzijn en de belangen van de medewerkers van de beide dragende organisaties (gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel en de werkmaatschappij 8KTD) en vanuit dat oogpunt bevordert zij het optimaal functioneren van de ondernemingen. De OR voert rechtstreeks overleg met de algemeen directeuren.

De OR heeft een aantal belangrijke bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR). Het adviesrecht (artikel 25) en het instemmingsrecht (artikel 27) zijn hiervan voorbeelden.

De ambtelijk secretaris valt onder hiërarchische leiding van de teamleider Interne Diensten en wordt functioneel en operationeel aangestuurd door de voorzitter van de OR.

Wat is de uitdaging?

 • Je draagt zorg voor de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen en bijeenkomsten;
 • Je organiseert de logistieke planning en het beheer van afspraken en agenda’s. Je bent hierbij aanspreekpunt voor het maken van afspraken met de medezeggenschap (zowel intern als extern);
 • Je houdt je bezig met het opstellen van advies- en instemmingsbrieven en verzorgt zelfstandig correspondentie;
 • Je levert een actieve bijdrage tijdens vergaderingen ondernemingsraad en het LO (en
 • eventueel overlegvergaderingen);
 • Je stelt de nieuwsbrief Koartnijs en het jaarverslag op (DB is eindverantwoordelijk);
 • Je vult de OR- en LO-site op SharePoint (bijvoorbeeld door het plaatsen van
 • nieuwsberichten);
 • Je adviseert de OR en het LO over uiteenlopende onderwerpen en hebt hierbij een
 • signaalfunctie;
 • Je functioneert als ‘oog en oor’ in de organisatie en schat daarbij diens belangen in;
 • Je verzorgt de (vertrouwelijke) post en het e-mailverkeer en zorgt daarbij tevens voor duidelijke archivering van OR en LO-documenten;
 • Je hebt kennis van en bewaakt de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap;
 • Je draagt bij aan het tot stand komen van het pr-beleid van de medezeggenschap en het bewaken van en werkt mee aan de uitvoering;
 • Je signaleert ontwikkelingen binnen de organisatie en kunt deze vertalen naar het
 • medezeggenschapskader;
 • Je verzamelen en distribueert relevante informatie met betrekking tot de ontwikkeling van de medezeggenschap.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je hebt minimaal één jaar werkervaring in een actieve OR.
 • Je hebt minimaal MBO+ diploma en HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van de WOR.
Wensen bij deze opdracht
 • Je hebt ervaring in de functie van Ambtelijk Secretaris OR.
 • Je hebt ervaring met het organiseren van OR-verkiezingen.
 • Je hebt ervaring binnen een gemeentelijke organisatie.
Competenties
We zoeken een ambtelijk secretaris die:
 • Zelfstandig kan werken en proactief is;
 • Op gestructureerde wijze invulling kan geven aan de ondersteuning van de medezeggenschapsraad;
 • Houdt van een dynamische omgeving, waarbij de structuur bewaakt blijft en prioriteiten worden gesteld.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06652
Omgeving: Burgum/Buitenpost
Startdatum: 11 december 2023
Einddatum: 1 mei 2024
Optie op verlenging: Ja, 4x 6 maanden
Aantal uur per week: 22-25
Intakegesprek: 
Sluitingsdatum: Woensdag 29 november om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match