Agile Trainer 4fte Clusterteam 20-32 u p/w

De Business Unit Dienstverlening P-Direkt verzorgt een groot deel van de dienstverlening van P-Direkt als een van de sterke merken van Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk). O&P Rijk neemt alle zorg op het gebied van hr uit handen voor bijna alle Rijksorganisaties met 150.000 rijksmedewerkers. In acht sterke merken bieden wij een breed palet diensten op het terrein van organisatie en personeel.

De Business Unit Dienstverlening P-Direkt bestaat uit 38 teams. In deze Business Unit worden vragen beantwoord en hr mutaties verwerkt. Dit is momenteel onderverdeeld in eerste- en tweedelijns teams en ondersteunende teams. Ontwikkelingen om ons heen vragen echter een steeds grotere wendbaarheid. Om op sterkte te blijven moeten we onze medewerkers aan ons binden door het werkplezier te vergroten. Daarom gaan we in 2024 in klantreizen werken, wat betekent dat er veel gaat veranderen voor de medewerkers én leidinggevenden.

Project
Onze organisatie heeft recentelijk een nieuwe manier van samenwerken geïntroduceerd, afgeleid van Operational Agile. We hebben hierbij gekozen voor een kort cyclische werkwijze met vaste rituelen als refinement, planning, reviews en retrospective. Om teamleiders en het MT hierin te ondersteunen, zijn we op zoek naar een team mentoren vanuit één leverancier. Deze leverancier draagt met het team van mentoren bij aan het verbeteren van de samenwerking binnen de organisatie en aan de ontwikkeling van high performing teams. De kandidaten die de leverancier inzet vormen samen een team waardoor hun inzet inhoudelijk synchroon loopt. Uiteraard is er daarbij ruimte om aan te passen bij de leidinggevende en het team.
Op dit moment zijn verschillende teams in verschillende stadia van implementatie van deze nieuwe werkwijze. Sommige teams hebben de nieuwe werkwijze al in grote mate geïntegreerd, terwijl andere teams nog aan het begin staan en begeleiding nodig hebben om de principes toe te passen. Wij zijn op zoek naar een organisatie die ons kan ondersteunen bij de succesvolle implementatie van deze werkwijze. De werklocaties zijn Den Haag en Zwolle.

Opdrachtomschrijving
Het doel is dat de manier van samenwerking bij alle teams is geïntroduceerd. Alle teams werken op 31-12-2024 volgens de rituelen die hierbij horen. Teamleiders en afdelingshoofden zijn voorzien van de nodige hulpmiddelen om de manier van samenwerken zelf verder te brengen. Gaat om de begeleiding van 38 teams/teamleiders en 6 afdelingshoofden.
De mentoren geven vorm aan het door-ontwikkelen en implementeren van de manier van samenwerken en samenwerken, waardoor deze voortdurend verbetert. Daarbij dragen de mentoren de cultuur uit die past bij onze gekozen werkwijze en is boegbeeld van het bijbehorende gedrag. De mentoren zijn in staat mensen te verbinden middels heldere communicatie, constructieve feedback te geven en te ontvangen, complexe vraagstukken te doorgronden en te versimpelen en bij te dragen aan de gewenste cultuurverandering.
Als teamcoach dragen de mentoren bij aan de ontwikkeling van high performing teams, die in staat zijn continu te verbeteren en waarde toe te voegen voor klanten en organisatie. De mentoren adviseren de betrokkenen bij het team over de volwassenheid van de manier van samenwerking en de ontwikkeling van team performance. Wanneer een team vastloopt in de nieuwe manier van samenwerken door issues in de samenwerking, signaleert de mentor richting het Team Medewerkersbeleving & Ontwikkeling, zodat gezamenlijk een interventie bedacht en uitgevoerd kan worden. De mentoren coachen actief op wendbaar leiderschap.

Aanvullende informatie
Het is goed om te weten dat het werken in klantreizen vanaf het voorjaar 2024 plaatsvindt. Dit houdt in dat medewerkers dan verantwoordelijk worden gesteld voor de gehele afhandeling van een vraag van de klant. We noemen dat werken van A tot Z. Om dit te realiseren worden medewerkers in bepaalde procesteams geplaatst (middels hun voorkeur). Dit betekent dat in het voorjaar nieuwe teams ontstaan. Het is daarom zeer wenselijk dat de mentoren bekend zijn met de fases van Tuckman en dat er aandacht is voor de fase die van toepassing is (in eerste instantie veelal ‘forming’. Niet alleen voor de medewerkers maar ook voor de leidinggevenden, hoe daarmee om te gaan. Dit gebeurt in samenwerking met het team Medewerkersbeleving & Ontwikkeling.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over kennis en ervaring van Agile werkwijzen binnen een contactcenter in een bestuurlijke omgeving of vergelijkbaar welke in verandering zijn naar zelforganiserende teams.
 • Je hebt werkervaring op het gebied van Operational Agile in een service gerichte organisatie. Bij voorkeur in een contactcenter of vergelijkbare omgeving.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt ruime kennis en ervaring heeft van Operational Agile.
 • Je hebt ruime ervaring heeft met implementeren van Operational Agile. 
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.
Competenties:

 • Analyseren
 • Communicatie
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en Organiseren
 • Advisering
 • Creativiteit
 • Omgevingsbewustzijn

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06539
Omgeving: Den Haag en Zwolle
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 12 maanden
Optie op verlenging: ja, 1 x 6 maanden
Aantal uur per week: 20-32
Intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum: woensdag 29 november 2023 om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match