Adviseur Vergunningverlening Bijzondere Wetten

Als adviseur vergunningverlening bijzondere wetten adviseer je over vraagstukken die te maken hebben met de beleidsmatige keuzes en uitvoering van gemeentelijke verordeningen (zoals de APV), de Alcoholwet en enkele andere bijzondere wetten. Daarnaast ben je specialist en aanspreekpunt van de wet BIBOB.

Verder heb je veel contact met burgers en bedrijven over vergunningen en behandel je klachten over bovengenoemde wet- en regelgeving.

Ook zorg je dat het beleid op het gebied van gemeentelijke verordeningen (zoals de APV), de Alcoholwet en enkele andere bijzondere wetten wordt geborgd in de organisatie waarbij wordt voldaan aan de wettelijke vereisten door de gemeente. Je stemt af met bestuur en stakeholders, je volgt regionale en landelijke ontwikkelingen op de voet en je neemt deel aan diverse overleggen (bijvoorbeeld met de politie en andere handhavingspartners).

Het taakveld bijzondere wetten binnen het team fysieke leefomgeving bestaat naast deze functie onder andere uit een aantal medewerkers vergunningverlening en een adviseur.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Dit blijkt uit het meegezonden diploma of werkervaring.
  • Je hebt 5 jaar relevante werkervaring als adviseur vergunningverlening en bijzondere wetten. Hiervoor is een referentie vereist.
Wensen bij de opdracht:

  • Je hebt meer dan 5 jaar relevante werkervaring als adviseur Vergunningen en Bijzondere Wetten welke is opgedaan bij een gemeente.
  • Je hebt relevante kennis en meerjarige werkervaring met de Wet Bibob.
Competenties:

  • Integrale blik en in scenario’s denken
  • Bestuurlijke sensitiviteit
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
  • Daadkrachtig en besluitvaardig
  • Proactief en resultaatgericht
  • Verbinder

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03415
Omgeving: Schagen
Startdatum: 1 juli 2024
Einddatum: 30 september 2024
Optie op verlenging: ja, 2 x 6 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: week 24
Sluitingsdatum: woensdag 29 mei 2024 om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match