Adviseur Uitstootvrije Logistiek, 16-24 u p/w

De adviseur uitstootvrije logistiek Amsterdam

 • motiveert, assisteert en faciliteert om de logistieke bevoorrading te bundelen en daarmee duurzaam vervoer te stimuleren.
 • Helpt bedrijven en vervoerders om over te stappen naar uitstootvrij vormen van transport en ondersteunt in de voorbereiding voor de invoering van de uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's.
De functie:
In het Werkplan Stedelijke logistiek Amsterdam 2023-2025 en de Uitvoeringsagenda Uitstootvrije Mobiliteit is het toekomstbeeld voor duurzame stadsdistributie omschreven. Om de leefbaarheid in de stad te verbeteren, zal het goederenvervoer lichter, schoner, slimmer en veiliger door de stad moeten rijden en varen.
 • Lichter: minder zware voertuigen, meer alternatieven zoals licht elektrische voertuigen.
 • Schoner: minder vervuilende voertuigen, meer uitstootvrije voertuigen.
 • Slimmer: minder vervoersbewegingen door bundeling van goederen en gebruik van watertransport.
 • Veiliger: meer voertuigen met veiligheidsvoorzieningen, beter rijgedrag
Een concrete maatregel die aan bovenstaande speerpunten bijdraagt, is het instellen van een uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's vanaf 2025. Dit heeft impact op het wagenpark, de bedrijfsvoering en bijhorende investeringen van ondernemers. We voorzien dat vooral MKB-ers en ZZP-ers hulp nodig gaan hebben om omvang van deze impact voor hun eigen bedrijf te bepalen en daar maatregelen daarop te nemen.

Als uitstootvrije logistiek-adviseur ben je hét aanspreekpunt voor deze bedrijven die hun logistiek willen verduurzamen en verslimmen. Je zoekt en onderhoudt contact met vervoerders, verladers en hub operators die willen samenwerken en zo te komen tot een efficiëntere logistiek. Je werkgebied is de uitstootvrije zone en bedrijventerreinen in de gemeente Amsterdam. Je werkt samen met platformen of brancheverenigingen waar ondernemingen op aan zijn gesloten, zoals MKB Amsterdam, Logistiek020, VEBAN, ORAM en VBOA. Daarnaast werk je samen met partijen in de regio, zoals de MRA-e en logistiek makelaars in andere regio’s.

Je bent bekend met de overgangsregelingen, ontheffingenbeleid en vrijstellingen van de uitstootvrije zone. Je promoot de beschikbare (landelijke) tools en subsidies in de transitie naar uitstootvrij rijden en helpt ondernemers met het gebruik ervan. Je helpt de ondernemers met de juiste doorverwijzingen naar aanbieders van uitstootvrije vrachtvoertuigen en diensten. Je maakt gebruik van goede voorbeelden (best practices) en beschikbare tools om andere ondernemers in actie te krijgen.

Werkzaamheden
 • Contact leggen en onderhouden met (MKB-)bedrijven, en deze contacten vastleggen.
 • QuickScan op basis van huidige wagenpark en vrijblijvende TCO-berekeningen maken voor elektrische of schonere tweedehands fossiele voertuigen met behulp van bestaande tools.
 • Adviseren op landelijke en lokale subsidiemogelijkheden.
 • Beschikbaar zijn voor de telefonische hulplijn en afhandelen groeps-mailbox voor ondernemers.
 • Adviseren over laadinfrastructuur en gebruik van bestaande tools. Verbinden aan gespecialiseerd netwerk van adviseurs, dealers, laadpaalaanbieders etc.
 • Wijzen op mogelijkheden voor andere vormen van transport, zoals e-bakfietsen en vervoer over water.
 • Adviseren over de communicatie van de gemeente Amsterdam richting ondernemers.
 • Afstemmen met afdelingen die ook richting ondernemers/bedrijventerreinen gaan, zoals VZM en Zon.
De opdrachtgever(s)
Het team Uitstootvrije Mobiliteit (TUM) geeft invulling aan de uitvoering van het Actieplan Schone Lucht. Het team bestaat uit vier subteams : communicatie, milieuzones, laadinfra en uitstootvrije mobiliteit. Binnen deze pijlers wordt vanuit projectteams gewerkt aan de diverse opgaves.
Daarnaast zijn er nog een aantal team brede rollen op gebied van o.a. beleidsadvisering; monitoring en lobby. Elk projectteam wordt aangestuurd door een projectmanager in opdracht van de teamleider. Na de zomer 2023 heeft het college de Uitvoeringsagenda Uitstootvrije mobiliteit 2023-2026 vastgesteld waarin de acties staan opgenomen om te komen tot verduurzaming van mobiele bronnen en modaliteiten in de stad.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met bedrijfsleven in de doelgroep MKB- en logistieke bedrijven.
 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met advisering aan bedrijven over logistiek, of stadslogistieke optimalisatie in een andere vorm met aantoonbare referenties (opdrachten voor bedrijven, of in dienst geweest bij logistiek bedrijf, bijvoorbeeld als planner of wagenparkbeheerder).
 • Je hebt kennis van laadinfrastructuur voor bestel- en/of vrachtauto’s.
 • Je hebt een relevant netwerk binnen de regio Amsterdam (bedrijven, kennisinstellingen, overheid).
Competenties:
 • Omgevingsbewustzijn: Expert
 • Samenwerken: Expert
 • Resultaatgerichtheid: Expert
 • Analytisch vermogen: Expert

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-02304
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 01-05-2024
Einddatum: 30-04-2025
Gesprekken: z.s.m. na sluiting aanvraag
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 16 - 24
Sluitingsdatum: vrijdag 12 april om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match