Adviseur Sociaal-Economisch Perspectief, 20 u p/w

Je gaat aan de slag bij de eenheid Economie en Cultuur, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het economische en culturele beleid. Enkele voorbeelden van belangrijke thema’s zijn energie, innovatie, het sociaal-cultureel vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

Landelijke ontwikkelingen vragen van ons versneld positie te nemen in veranderingen in het landelijk gebied. Via een Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) nemen we hier als provincie onze rol in. Gevoeg vanuit de beleidslijnen waar de eenheid Economie & Cultuur uitvoering aan geeft, brengen we het sociaal-economisch perspectief in het PPLG en verrijken we de fysiek-ingestoken gebiedsprocessen waar we voor aan de lat staan.

Je werkt samen met collega’s vanuit verschillende eenheden en beleidsvelden. Denk aan natuur en milieu-doelen, ruimte en bereikbaarheid, leefbaar platteland en sociale kwaliteit. Aansturing van het proces PPLG gebeurt van het Project- en programma management. Het sociaal-economisch perspectief voegen we vanuit jouw standplaats bij de eenheid EC toe. Samen met de programmaleiders wordt dit jaar aan een effectieve organisatie gewerkt.

De eenheid bestaat uit twee teams: Leiding en Strategie en Beleid en Realisatie.

Project
De afgelopen periode hebben provinciale kwartiermakers gewerkt aan de voorbereiding voor een Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Vanuit de eenheid EC is daar een sociaal-economisch perspectief aan toegevoegd. Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale staten (PS) hebben het belang hiervan bevestigd. En het sluit daarmee aan bij de ambitie van GS en verwachtingen in het veld.

Het meenemen van het sociaaleconomisch perspectief in het PPLG versterkt de slagingskans van en het draagvlak voor maatregelen en draagt uiteraard direct bij aan doelstellingen op het gebied van sociale kwaliteit zelf. Daarbij geeft opname in het PPLG mogelijk ook de financiële gelegenheid om (nog) meer te doen aan sociale kwaliteit in het landelijk gebied.

We hebben nu een sociaaleconomisch model ontwikkeld dat we het aankomende jaar in de praktijk willen gaan toepassen. Sociaal economisch perspectief vinden we een doel op zich en zien we daarom als een randvoorwaarde voor een goede planvorming en uitvoering van het PPLG.

Tot de zomerperiode hebben we een model ontwikkeld en verbindingen gemaakt met gebiedsprocessen in de gebieden.

We maakten in onze aanpak een verbinding met kwantitatief onderzoek van de Wageningen Universiteit en andere partners in het veld en voegden daar kwalitatieve elementen aan toe. Voor de komende periode tot en met juli 2023 werken we toe naar het maken van gebiedsplannen.

Opdracht omschrijving
Een adviseur sociaal economisch perspectief is de collega die de basis die er ligt verder uitwerkt en het model in de praktijk gaat brengen. De collega die we zoeken werkt samen met gebiedsregisseurs aan casussen in het gebied. Het resultaat hiervan is dat we begrijpen wat het sociaal-economisch perspectief voor die gebieden inhoudt en hoe wij en andere partners daar adequaat op kunnen reageren.

We vragen van de adviseur het belang van het fundament te blijven benoemen en in de praktijk onderdeel te maken van de verschillende gebiedsplannen door het model verder te ontwikkelingen en resultaten te benutten.

Dit doen we nadrukkelijk samen met de gebieden en we sluiten aan bij de gebiedsprocessen die er zijn.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
De Adviseur sociaal-economisch perspectief is verantwoordelijk voor:

 • het beschrijven en in de praktijk brengen van het Overijssels model voor sociaal-economische impact;
 • het onderdeel maken van het sociaal-economische perspectief bij gebiedsplannen en gebiedsprocessen waar dit relevant is;
 • leerervaringen delen met met andere provincies en relevante Rijkspartners. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over tenminste een afgeronde WO opleiding.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als beleidsadviseur of onderzoeker bij overheids- adviesorganisaties of maatschappelijke organisatie in de periode 2015 – heden.
 • Je hebt werkervaring met gebiedsprocessen waarbij een sociaal-economische ontwikkeling met impact op de samenleving speelde.
 • Je hebt ervaring in 3 projecten/werkzaamheden waarbij kennis van sociaal-economische ontwikkelingen in algemene zin en de impact daarvan op de samenleving inzichtelijke maakt.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt werkervaring in 2 voorbeeldprojecten met het begeleiden van ingewikkelde processen waar meerdere belangen een rol spelen. 
 • Je hebt werkervaringen in het werken in een politiek-bestuurlijke organisatie. 
 • Je hebt een netwerk met relevante partners in Overijssel. 
Competenties:
 • Netwerken;
 • Samenwerken;
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • Daadkrachtig zijn;
 • Onderzoeker.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04611
Omgeving: Zwolle
Startdatum: 5 september 2022
Einddatum: 31 juli 2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 20
Intakegesprek: Maandag 29 augustus tussen 9.00 en 12.00 uur
Sluitingsdatum: Vrijdag 19 augustus om 8.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.