Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 32 u p/w

Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je samen met ruim 230 deskundige collega’s aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Vergunningen verlenen, toezicht houden en waar nodig handhaven zit in onze genen. Dit betekent voortdurend rekening houden met uiteenlopende belangen. Onze ambitie? Vandaag meedenken over duurzame oplossingen van morgen.

Op de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker voor de adviesrol ruimtelijke ontwikkeling & milieu.

Omgevingsdienst Haaglanden werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Een goede kwaliteit van de omgeving staat bij ons voorop. Wij adviseren gemeenten bij (ruimtelijke) ontwikkelingen aan de hand van onze kennis, expertise en uitvoeringskracht over alle milieu aspecten. Uitgangspunt is om gemeenten en provincie te ondersteunen en samen te werken bij deze ontwikkelingen en daarbij tevens de milieudoelstellingen te halen. De milieu thema’s kunnen randvoorwaardelijk zijn, maar een gezonde, schone en groene leefomgeving draagt altijd bij aan een aantrekkelijke vestigings- en verblijfsregio.
Vanaf 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vraagt van de overheid een nieuwe werkwijze, bijvoorbeeld bij het behandelen van vergunning aanvragen voor ruimtelijke initiatieven. Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt integraal naar alle aspecten van de fysieke leefomgeving gekeken. Ook speelt participatie een belangrijke rol. Samenwerking in de keten wordt hierdoor veel belangrijker. Dit kan vorm gegeven worden door het inzetten van Omgevingstafels. De ODH heeft daarbij de rol van expert. Om hier goed invulling aan te geven denkt de ODH na over drie aspecten die van invloed zijn op de invulling van deze rol: de relatie, het proces en de inhoud. Dit alles komt wat ons betreft samen in de functie van adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu
Ben jij thuis in meerdere milieu aspecten, kan je overkoepelend denken en spreekt de rol van adviseur je aan? Werk mee aan een betere leefomgeving en solliciteer!

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak om de invullingen van de rol van adviseur Ruimtelijke ordening & Milieu nog verder te brengen.
 • Daarbij inventariseer je de mogelijkheden en zet je gerichte en concrete voorstellen uiteen.
 • Je geeft vanuit jouw inhoudelijke expertise input op het plan en daarbij heb je nauw contact met medewerkers uit de teams en betrekt je de overige inhoudelijke kern collega's en laat hen vanuit de technische expertise input geven op het plan.
 • Je bent sterk het afwegen van meningen/belangen en in relatiemanagement.
 • Je bent oplossingsgericht en signaleert knelpunten en bent communicatief en schriftelijk sterk.
 • Je maakt mensen enthousiast en creëert draagvlak binnen de afdeling.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van milieu.
 • Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring gerelateerd aan milieu
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt werkervaring bij een gemeentelijk organisatie of een Omgevingsdienst.
 • Je hebt verdieping op een specifiek milieu aspect (geluid, geur, licht, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem, water, groen).
 • Je hebt ervaring met analyseren van en werken met complexe maatschappelijke vraagstukken zoals het vormgeven van beleid.
 • Je hebt kennis van politieke systemen, ontwikkelingen en stromingen.
Competenties:

 • Nauwkeurigheid, Omgevingsbewust,
 • Klantgericht, Initiatiefrijk,
 • Communicatief

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-03859
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 22 augustus 2022
Einddatum: 24 februari 2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: Gesprekken vinden plaats tussen 6 en 8 juli.
Sluitingsdatum: Maandag 04 juli 2022 om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.