Adviseur/Projectleider SPP Dienstverlening 32-36 u p/w

Als onderdeel van het traject om de dienstverlening van de Directie P&O te verbeteren en te vernieuwen, heeft de directie P&O de opdracht opgesteld om een nieuw dienstverleningsaanbod op het gebied van strategische personeelsplanning/ strategische personeelsontwikkeling neer te zetten met meer focus op concern opgaven.

In het kort, we zoeken:

 • een innovatieve product owner op het gebied van strategische personeelsplanning/ strategische personeelsontwikkeling (SPP);
 • met een scherp oog voor ontwikkelingen (inhoudelijk/ strategische, organisatorisch en technologisch) op dit gebied;
 • een deskundig adviseur die in staat is om kaderstelling (en bijbehorende tooling) te bieden voor SPP op diverse niveaus binnen de organisatie; een resultaatgerichte pionier die in staat is een complex en strategisch concernbreed SPP-traject uit te voeren en daarover strategisch kan adviseren aan opdrachtgevers.
 • iemand die in staat is de dienstverlening o.b.v. gelijkwaardig partnerschap samen met relevante interne en externe stakeholders te ontwikkelen en de implementatie daarvan te begeleiden.
De afdelingsmanager BI&O van de directie P&O is opdrachtgever voor deze opdracht. De looptijd van de opdracht is tot de reorganisatiedatum van P&O. De bedoeling is dat na de reorganisatie er een vaste invulling komt op deze dienstverlening, waarbij de verdere ontwikkeling en uitvoering zal worden ondergebracht in een themateam.

Werkzaamheden

 • Ten behoeve van de ontwikkeling van de P&O organisatie adviseer je het MT P&O over het benodigde samenspel tussen afdelingen/ teams om deze dienstverlening tot een succesvol aanbod te maken.
 • Je brengt in beeld wat de incidentele en structureel benodigde materiële investering is om de dienstverlening op een hoogwaardig niveau te kunnen neerzetten en bereidt de benodigde besluitvorming hierop voor.
Verrichten: Inkoop en aanbesteden
 • Je stelt i.s.m de directie F&I een programma van eisen op voor de benodigde tooling.
 • Je bereidt een inkoopstrategie en aanbesteding voor.
 • Je coördineert en begeleidt het aanbestedingsproces, van de voorbereiding tot en met de gunning.
 • Je stelt i.s.m. de directie F&I kaders (een programma van eisen op) voor raamcontract(en) met partijen die de benodigde dienstverlening aan directies kunnen leveren als deze buiten de basisdienstverlening van P&O valt.
 • Het betreft hier SPP dienstverlening op tarief, voor SPP trajecten op directie of clusterniveau die buiten de concernprioriteiten vallen.
 • Je bereidt een inkoopstrategie en de aanbesteding voor.
 • Je coördineert en begeleidt het gehele aanbestedingsproces, van de voorbereiding tot en met de gunning.
Verrichten: Implementatie en Integratie
 • Je zorgt voor overdracht van kennis omtrent de methodiek en het gebruik van tooling aan de HR teams en zorgt voor de begeleiding in het (eerste) gebruik hiervan.
 • Je organiseert trainingen en workshops om medewerkers vertrouwd te maken met de nieuwe dienstverlening en tooling en helpt hen om er optimaal gebruik van te maken.
 • Je leidt de implementatie van de gekozen tool, waarbij je er samen met de collega’s van PID/services en Data en Control voor zorg draagt dat de tooling configureert en integreert met bestaande systemen.
 • Je zorgt voor een soepele invoer-/overgangsperiode en biedt ondersteuning aan gebruikers.
Onderhoud en Evaluatie:
 • Je onderzoekt ontwikkelgericht de klantbehoefte en waardering op de dienstverlening om deze verder te verbeteren.
 • Je beheert de contractuele relatie met de leverancier en zorgt voor de periodieke evaluatie van de tool om te waarborgen dat deze blijft voldoen aan de behoeften van de organisatie.
Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)
De directie P&O in zijn huidige vorm bestaat sinds 1 februari 2022. Binnen P&O is bewust gekozen voor het samenvoegen van beleid, implementatie en uitvoering in één directie. Hierdoor pakken we de grote opgaven binnen P&O integraal aan en doen dit voor en samen met de business.
Opgavegericht, wendbaar en vertrouwen zijn de leidende thema’s voor de concernbrede organisatieopgaven. Vanuit P&O sluiten we hier hierop aan mede op basis van de strategische HR agenda.
Momenteel bevindt directie P&O zich in een verbetertraject. Doel is om als P&O nabij de business te staan en beter aan te sluiten op de wensen van de organisatie én de stad. Team Beleid, Implementatie en Organisatieadvies zal overgaan en onderdeel worden van de nieuwe afdeling Concern. De verwachting is dat het verbetertraject in Q4 2024 wordt afgerond en dat de nieuwe P&O vanaf dat moment in werking treed.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt tenminste 3 jaar ervaring met en expertise in strategische personeelsplanning, bij voorkeur binnen (onze/een) complexe organisatiestructuur.
 • Je hebt een visie op wat nodig is om tot een goede implementatie te komen en je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en implementeren van SPP methodieken.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met het overdragen van kennis aan verschillende stakeholders.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring in inkoopprocessen is een, bij voorkeur binnen een complexe organisatiestructuur.
 • Je hebt ervaring met het selecteren en implementeren van tools of software.
 • Je hebt een relevant (extern) netwerk op het gebied van SPP dienstverlening.
Competenties:

 • Visie: Expert
 • Resultaatgerichtheid: Expert
 • Omgevingsbewustzijn: Expert
 • Organisatiesensitiviteit: Expert
 • Vakgerichtheid: Expert
 • Overtuigingskracht: Expert

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-02292
Omgeving: Amstel, 1, 1011PN, AMSTERDAM
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 9 maanden na startdatum
Gesprekken: nader te bepalen
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: vrijdag 12 april om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match