Adviseur Omgevingsrecht

Je stelt bestemmingsplannen op, begeleidt procedures en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast lever je een bijdrage aan de kwaliteit binnen en buiten de afdeling.

Je gaat deel uitmaken van de afdeling Bestemmen, een van de afdelingen binnen het domein Fysiek. Ons werk is dynamisch, geen dag is hetzelfde. Op onze afdeling houden we dan ook van aanpakken. Je komt in een enthousiast en deskundig team dat bestaat uit juridisch adviseurs omgevingsrecht en specialisten. De specialismen hebben betrekking op Archeologie, Bodem, Cultuurhistorie, Natuurbeschermingsrecht, Externe Veiligheid, Geluid, Geur en Lucht.
Binnen de afdeling werken we als team onder andere aan:

 • Toekomstgerichte en – bestendige bestemmingsplannen.
 • Advies over de haalbaarheid van plannen.
 • De mogelijkheden en randvoorwaarden van gebiedsontwikkelingen.
 • De inzet van het benodigde juridisch instrumentarium, beleidsproducten- en processen.
 • De voorbereiding op en implementatie van de aankomende Omgevingswet.

De lijnen zijn kort, waardoor kennis delen gemakkelijk gaat. We gaan informeel met elkaar om en collegialiteit staat bij ons voorop.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Adviseur binnen een gemeente in de afgelopen 8 jaar.
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling, de Awb en overige relevante regelgeving.
 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur richting juridisch-planologisch.
 • Je hebt werkervaring met het opstellen van bestemmingsplannen in de afgelopen 2 jaar.
 • Je hebt ervaring met recente wet- en regelgeving.
 • Je hebt minimaal 1 relevante referentie.
 • Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk).
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt affiniteit met de productvelden stedenbouw, volkshuisvesting en milieu.
 • Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 8 jaar) werkervaring als Adviseur binnen een gemeente in de afgelopen 8 jaar.
 • Je hebt ervaring met en kennis van de Omgevingswet.
 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in de richting van juridisch-planologisch.
 • Je hebt werkervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met het opstellen van bestemmingsplannen in de afgelopen 2 jaar.
Competenties:

 • Buiten de lijnen denken en doen, creativiteit en lef.
 • Goede procesmanagement vaardigheden.
 • Omgevingssensitief, verbindend en vernieuwend.
 • Proactief, zelfstarter, organiserend vermogen.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2021-00885
Omgeving: Enschede
Startdatum: 15 maart 2021
Einddatum: 15 september 2021
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: nog niet bekend
Sluitingsdatum: woensdag 3 maart om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Gelieve alleen te reageren indien je:
• een leverancier bent met eigen personeel in vast dienstverband.
• geen freelancer bent en op tijdelijke basis bij BlueTrail in dienst wil treden.
• een freelancer bent met de bereidheid om voor de duur van de opdracht, op basis van een projectovereenkomst, in tijdelijk dienstverband te treden.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.