Adviseur Omgevingsmanagement

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Amsterdamse wijk Zuidas en van het noordelijk deel van de Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. In de komende jaren transformeren we station Amsterdam Zuid naar een top 5 station van Nederland; naast Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Schiphol Airport. Daarnaast pakken we alleen al in knooppunt De Nieuwe Meer 14 viaducten aan om de snelweg te kunnen verbreden én bouwen we in het hart van Zuidas twee snelwegtunnels op enkele meters van de kantoorgevels.

De projectorganisatie zoekt twee adviseurs omgeving voor de projecten Knooppunt De Nieuwe Meer en Knooppunt Amstel, die in deze bouwopgave de uitdaging zien en nadrukkelijk oog hebben voor de achterliggende belangen en de omgeving. Zuidasdok wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. De projectorganisatie is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. De projecten De Nieuwe Meer en Amstel verbeteren de doorstroming op de A10 en worden gerealiseerd door meerdere aanneemcombinaties. De ringweg A10 is één van de drukste snelwegen van Nederland en belangrijk voor de bereikbaarheid van Amsterdam en een groot deel van Noord-Holland. Het op een moderne manier informeren van weggebruikers, stakeholders, bewoners en andere belanghebbenden is dan ook belangrijk. Bij project De Nieuwe Meer is de aannemerscombinatie bezig met het opstellen van het Definitief Ontwerp en zijn recent de eerste (voorbereidende) werkzaamheden buiten gestart. Knooppunt Amstel bevindt zich in de voorbereiding van de aanbesteding die in 2024 start. 

Werkzaamheden

 • Het creëren van draagvlak bij de omgeving en het bestuur door onder andere het leggen en onderhouden van contacten met de stakeholders en het betrekken van hen bij en richting de realisatie van de projecten. Het creatief oplossen van issues door te zoeken naar belangen achter de standpunten. 
 • Het actueel houden van stakeholdersanalyses en het stakeholderdossier en de klanteisen.
 • Het signaleren van kansen voor vergroten van draagvlak en reputatie voor de projecten van het programma en de betrokken organisaties.
Samen met de omgevingsmanager en de plaatsvervangend omgevingsmanager van het project zorgen voor een goede voorbereiding en uitvoering van de projecten.

Gemeentelijke organisatie

Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)

Zuidas
Zuidas is voor Amsterdam een internationale toplocatie. Het gebied ligt op een strategische plek tussen de binnenstad en Schiphol, tussen Buitenveldert en Oud-Zuid. Zuidas transformeert van een kantorenlocatie in een stadswijk waar volop ruimte is voor wonen, werken, studeren en ontspannen, voor alle Amsterdammers. Er wordt veel gebouwd: kantoren, woningen, voorzieningen én aanpassingen aan de openbare ruimte.

Zuidasdok
Tegelijkertijd wordt in Zuidas een van de belangrijkste infrastructurele projecten van Nederland gerealiseerd: Zuidasdok. Dit project moet Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad nu en in de toekomst bereikbaar houden. Het programma Zuidasdok omvat de uitbreiding van station Amsterdam Zuid, de verbreding van de A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer, het ondergronds brengen van de A10 ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas en de herinrichting van de openbare ruimte.
Wij zoeken mensen die passen bij de cultuur in ons team: je houdt van een dynamische en levendige werkplek, waarin geen dag hetzelfde is. Je bent een persoonlijkheid met lef die flexibel is, collegiaal en bijdraagt aan het plezier in het werk.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt werkervaring met complexe GWW-projecten die zich in de contractvoorbereiding of uitvoering bevinden in de afgelopen 2 jaren.
 • Je hebt kennis van Omgevingsmanagement, in de voorbereiding en/of uitvoering van design en construct projecten.
 • Je hebt HBO werk- en denkniveau door opleiding en ervaring.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt kennis van en ervaring met het IPM-model en bijbehorende rolspecifieke werkwijze.
 • Je hebt kennis van de werkprocessen (in het bijzonder werkwijze Aanleg en Onderhoud) en organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat.
 • Je hebt kennis van het project, de omgeving en/of ketens, relevante stakeholders en hun rol en/of positie op operationeel en/of tactisch niveau.

Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken: draagt bij aan gezamenlijk resultaat van Zuidasdok

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2023-06626
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 01-01-2024
Einddatum: einde programma Zuidasdok
Optie op verlenging: nee
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: donderdag 30 november om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match