Adviseur Omgevingsmanagement 16-24 u p/w

Jij bent van het overzicht behouden. Tijdens dit project zul jij het project vertegenwoordigen naar de buitenwereld. Jij zult een grote bijdragen leveren voor de MIRT- verkenning Oeververbinding binnen de regio Rotterdam.
Ter invulling van het strategisch omgevingsmanagement is de projectgroep van de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam op zoek naar een Adviseur Omgevingsmanagement. Je komt terecht in het omgevingsteam van de MIRT-verkenning. Met dit team bouw je aan een duurzame relatie met de omgevingspartijen en zorg je ervoor dat stakeholders zich gehoord voelen.
Als Adviseur Omgevingsmanagement doe je de operationalisatie en voer je de participatieaanpak uit voor de deelstudies van de MIRT-verkenning. Je werkt hiervoor nauw samen met de projectleider van deze deelstudie en stemt hierover af met de omgevingsmanager om de algemene lijn te bewaken.

Jouw kerntaken worden o.a.:

 • Zorgen voor de voorbereiding van (stakeholder)gesprekken, de verslagen en het opvolgen van de acties;
 • Voorbereiden van participatiebijeenkomsten en deze begeleiden (denk aan klankbordgroepen); in samenspraak met het Ingenieursbureau en de projectleider.
 • Zorgdragen dat de presentatie vanuit de inhoud gevuld is;
 • Het sturen van op gemaakte (omgevingsmanagement) afspraken met het ingenieursbureau;
 • Actief meeschrijven van beslismemo’s en producten vanuit het omgevingsmanagement;
 • Waar nodig de verbinding tussen omgevingsmanagement en communicatie maken;
 • Groepsbijeenkomsten begeleiden en hierin op treden;
 • Gesprekken met partijen met verschillende belangen in goede banen leiden.
De afdeling

Je werkt binnen de projectorganisatie van de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam welke valt onder Stadsontwikkeling afdeling Mobiliteit Algemeen.

MIRT-verkenning
Rijk en regio hebben tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) besloten een MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam te starten. Daarin worden de mogelijkheden verkend om in het oostelijk deel van de Rotterdamse regio de (multimodale) bereikbaarheid te verbeteren door o.a. het realiseren van een extra oeververbinding. De MIRT-verkenning is gericht op de nadere uitwerking van bereikbaarheidsmaatregelen om vervolgens te komen tot een voorkeursalternatief en besluitvorming daarover. 

In deze verkenning wordt daarvoor een samenhangend pakket aan maatregelen uitgewerkt. Het betreft:
a) een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam;
b) een NS-station Stadionpark;
c) een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom;
d) een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel;
e) maatregelen op de A16, waaronder het weefvak in de A16 ten zuiden van de Van Brienenoordbrug tussen het Knooppunt Terbregseplein en het Knooppunt Ridderkerk;
f) maatregelen op de Algeracorridor.

De Notitie Kansrijke Oplossingen is in juni 2021 vastgesteld. In zomer 2021 is de beoordelingsfase (zeef 2) van de verkenning gestart, waarbij we toewerken naar een Voorkeursbeslissing: een goed onderbouwde keuze voor de beste oplossingen, de juridische route en de manier waarop dit gefinancierd wordt. 

Globale planning en participatie
De MIRT-verkenning bevindt zich nu in de beoordelingsfase. Deze fase wordt gevolgd door de besluitvormingsfase waarin het nemen van een Voorkeursbesluit centraal staat. De verwachte resterende doorlooptijd van de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam is ca. 1 tot 1,5 jaar, dus tot eind 2022/voorjaar 2023. Het participatieproces is sinds de zomer 2021 weer opgestart met verschillende participatiegroepen, op verschillende participatieniveaus. Zie voor meer detail de Routekaart beoordelingsfase die te vinden is op www.oeververbinding.nl. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in de studierichting, Bestuurskunde, Sociale Wetenschappen of Internationale betrekkingen.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring waarvan 2 jaar met stakeholdermanagement, opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 • Je hebt ervaring met de systematiek Strategisch Omgeving Management.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in overheidsprojecten met meerdere opdracht gevende partijen en meer dan 5 stakeholders.
 • Je hebt ervaring met grote (mobiliteit)projecten.
 • Je hebt ervaring met MIRT-verkenning/systematiek.
 • Je hebt kennis van de belangen en standpunten die spelen in de Rotterdamse regio.
Competenties:

Als Adviseur Omgevingsmanagement sta je sterk in je schoenen. Jij kunt je verplaatsen in andermans beleving en ideeën. Jij kunt goed omgaan met de dynamiek van een project en de omgeving. Je hebt een proactieve houding waar jij zaken zelf oppakt en in gang zet. Tegelijkertijd ben je iemand die onafhankelijk is en zodoende in staat is om jouw organisatiebelang te scheiden van het omgevings-en publieke belang. Met jouw begrip voor de inhoud ben je de schakel tussen de omgeving en het inhoudelijke onderzoek. Je bent in staat om groepsbijeenkomsten te begeleiden en daarin op te treden. Ook zul je gesprekken met verschillende belangen in goede banen leiden. Je bent dan ook communicatief vaardig en hebt overtuigingskracht. Je kunt goed luisteren en bent empathisch, want jij kunt je inleven in de belangen en standpunten van anderen, zonder deze te veroordelen.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-04022
Omgeving: Rotterdam
Startdatum: Z.s.m. naar verwachting medio juli
Duur: T/m 31-1-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 16-24 pw
Gesprekken: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 28 via MS Teams.
Sluitingsdatum: Maandag 04 juli om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.