Adviseur Mobiliteit in Hart van Zuid en Stadionpark

Waar ben jij van?
Jij bent van de ontwikkeling, stedelijk wel te verstaan. Jij kan je vak vertalen naar verschillende disciplines en brengt daarmee meerdere partijen samen. Duurzaamheid en mobiliteit zijn voor jou geen onbekende termen, daarmee maak jij namelijk de stad een stukje mooier én toegankelijk.

Jouw functie
Ben jij onze ervaren adviseur mobiliteit die meewerkt aan beeldbepalende, complexe ruimtelijke projecten? Rotterdam is volop in ontwikkeling. Er worden tot 2040 50.000 woningen gebouwd en diverse gebieden krijgen een flinke impuls. Wij zoeken een adviseur die samen met ons ervoor zorgt dat met al die gebiedsontwikkelingen de stad aantrekkelijk en tegelijkertijd duurzaam bereikbaar blijft. Dit doe je in verschillende grote gebiedsontwikkelingen in Rotterdam Zuid: Hart van Zuid, Stadionpark, Motorstraatgebied en enkele gebiedsontwikkelingen in Charlois.


Als ervaren adviseur mobiliteit laat je (mobiliteits)beleid landen in de stad. Je vertaalt bijvoorbeeld ons stedelijk vervoersplan en de OV-visie naar de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. De uitdaging is om mobiliteit actief in te brengen in het ‘maken van de stad’ en tegelijkertijd een goede balans te vinden met de andere leefomgevingsaspecten, zoals economie, stedenbouw en landschap. Je werkt namelijk aan ruimtelijke plannen samen met deskundigen vanuit de gehele gemeente en private partijen. Denk aan stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en projectontwikkelaars.

Toelichting op Hart van Zuid en Motorstraatgebied

Hart van Zuid is het ‘hart’ van Rotterdam Zuid. Sinds 2016 onderging het gebied rond Winkelcentrum Zuidplein en Ahoy een totale metamorfose. Doel: een nieuw bruisend stadscentrum, een plek waar bewoners, bezoekers en ondernemers zich helemaal thuis voelen. Dat betekent dat het gebied ingrijpend op de schop is gegaan, en zich de komende jaren nog verder ontwikkelt. Hart van Zuid is een inhoudelijk, maar ook financieel en contractueel complex project en er komen veel opgaven gelijktijdig op de afdeling Mobiliteit af. Niet alleen de functionele ruimtelijke vraagstukken, maar zeker ook de projectorganisatie maakt het werken uitdagend.

Oostelijk van Hart van Zuid is het Motorstraatgebied gesitueerd; ook dit gebied wordt herontwikkeld. De komende tijd ligt de nadruk in de gebieden Hart van Zuid/ Motorstraatgebied op:

 • Het uitwerken van de Mobiliteitsstrategie Motorstraatgebied door het invullen/bijhouden van een dynamische parkeerbalans, het opzetten van een systeem voor dubbelgebruik van privégarages en het stimuleren van gedragsverandering.
 • Afstemming over mobiliteitskwesties met bewoners en met externe partners als RET, Q-Park, Ahoy, Ikazia ziekenhuis, winkelcentrum Zuidplein.
 • Monitoren van de verkeersafwikkeling en n.a.v. evaluaties verbeteracties aansturen.
 • Adviseren over diverse mobiliteitsaspecten bij het opstellen van een mobiliteitsaanpak voor Ahoy als evenementenlocatie (parkeerstrategie, gebruik van P&R-locaties op afstand etc).
 • Namens Mobiliteit deelnemen aan de kernteamoverleggen van Hart van Zuid en Motorstraatgebied voor integrale afstemming in dit project.
 • Namens Mobiliteit deelnemen aan planteamoverleggen bij verschillende ontwikkelplots in het gebied.
Toelichting op Feyenoord City/Stadionpark

Tussen de Nieuwe Maas, het Varkenoordseviaduct, de Olympiaweg en Sportdorp ligt het Stadionpark. Een gebied dat in de komende jaren verandert in een plek waar wonen, sporten, ondernemen, natuur, vrije tijd en beleven samenkomen. De gebiedsontwikkelingen Feyenoord City en Sportcampus zijn onderdeel van de totale opgave in het Stadionpark, waarbij op termijn ca. 10.000 woningen, voorzieningen, sportfaciliteiten en een getijdenpark gerealiseerd gaan worden.

In het project Stadionpark opereer jij op het vlak van parkeren. Je stuurt op het slagvaardig realiseren van de parkeerstrategie van deze grote gebiedsontwikkelingen met als doel een aantrekkelijk nieuw stadsdeel te realiseren, en de relatie hiervan met de parkeervoorzieningen van de Kuip en de omliggende wijken de Veranda, Sportdorp en Kreekhuizen. Betaald parkeren wordt de komende jaren verder ingevoerd in dit stadsdeel. Je doet de mobiliteitsadvisering in het participatietraject met bewoners en belangenverenigingen. Je draagt bij aan het opstellen van het bereikbaarheidsplan voor het stadion. Verder zorg je in de Stadiondriehoek voor een systeem van toegang voor dit parkeerterrein, waarbij je afspraken maakt met bedrijven en organisaties.

Toelichting op gebiedsontwikkelingen Charlois

In het gebied Charlois wordt de komende jaren veel ontwikkeld: diverse bouwplannen, rioolvervangingsprojecten en buitenruimte projecten in de Tarwewijk en Carnisse. In deze oude stadswijken zijn vergroening en parkeren aandachtspunten. Je bent namens mobiliteit de adviseur in de projectteams van gebiedsontwikkelingen Carnisse Eiland, Tarwebuurt en wijkhub Vogelbuurt.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding.
 • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met minimaal twee van de volgende werkzaamheden, opgedaan in de afgelopen 7 jaar.
  • Het beoordelen van verkeerskundige oplossingen in relatie tot ontwikkelingsopgaven.
  • Het opstellen van evaluaties op het gebied van parkeren en verkeersveiligheid.
  • Het opstellen van parkeerbalansen, parkeerstrategieën, inclusief toepassing van slimme mobiliteitsoplossingen (o.a. deelmobiliteit).
  • Het beoordelen van parkeeronderzoeken.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met de volgende werkzaamheden, opgedaan in de afgelopen 7 jaar:
  • Adviseren op zowel wijkniveau als stedelijk niveau binnen projecten waar zowel publieke als private partijen bij betrokken zijn.
 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als schrift.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op Hbo-niveau in verkeerskunde, ruimtelijke ordening, stedenbouw of projectmanagement.
 • Je hebt aantoonbare kennis over stedelijke gebiedsontwikkelingen gericht op een mobiliteitstransitie.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van een mobiliteitsaanpak of bereikbaarheidsplan.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het werken aan inrichtingsvraagstukken in de openbare ruimte.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in het ruimtelijk domein bij een gemeente met minimaal 100.000 inwoners.
Competenties:

We zoeken een ondernemende, ervaren adviseur die ook in complexe processen met veel partijen en belangen het overzicht bewaart en daarmee echt bijdraagt aan het realiseren van een bereikbaar, gezond en aantrekkelijk Rotterdam. Dit zijn vaak langdurige processen; je beschikt dus over een ‘lange adem’. Je hebt een brede kennis van ruimtelijke processen, zoals ruimtelijke ordeningsprocedures, en hebt ervaring met het werken in grote projecten. Ook beschik je over verkeerskundige expertise op strategisch en tactisch niveau en kennis en ervaring met complexe parkeervraagstukken. Je bent uitstekend in staat om conceptueel te denken én weet jouw ideeën goed over te brengen naar partners, burgers en collega’s uit andere disciplines. Je houdt altijd oog voor de politieke en bestuurlijke verhoudingen. Er zijn veel partijen betrokken bij de integrale opgaven in de stad en soms is er sprake van tegengestelde belangen. Dan is het erg belangrijk om aan te voelen wie of wat er nodig is op elk moment in het proces. Daarom breng jij zowel gevoel voor je omgeving mee, als het vermogen om samen te werken. Daarnaast ben je in staat publieke en private partijen te verbinden. Je spreekt zowel de ‘taal’ van de marktpartij als die van de gemeentelijke adviseurs, variërend van ontwerpers tot projectmanagers. Tot slot schakel jij gemakkelijk tussen het wijkniveau en stedelijke opgaven.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03353
Omgeving: Wilhelminakade 179
Startdatum: 16 juni 2024
Einddatum: 6 maanden
Gesprekken: Dinsdag 28 mei
Optie op verlenging: 6x 3 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: woensdag 29 mei om 07.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match