Adviseur Leefomgeving Landelijk Gebied

Je maakt onderdeel uit van het team Leefomgeving met circa 20 toegewijde collega’s. Dit team werkt samen aan de opgaven bouwen en wonen, vitaal platteland, omgevingskwaliteit, milieu, afval & circulaire economie, mobiliteit, ruimte, klimaatadaptatie & water en regionale economie. Ook werken we samen met de programmateams Omgevingswet en Energie.

De komende decennia zijn er grote opgaven op het terrein van landbouw, leefbaarheid, biodiversiteit en bereikbaarheid. Jij draagt bij aan een samenhangende aanpak waarbij het toekomstperspectief van het landelijk gebied centraal staat. Hierbij werk je samen met zowel rijksoverheid als decentrale overheden aan verschillende dossiers. Je kan daarbij denken aan dossiers als het Nationaal programma landelijk gebied, de aanpak stikstof, de praktische uitvoering van de afspraken op Landbouw en landgebruik uit het Klimaatakkoord, veehouderijen en gezondheid en de lange termijnvisie voor EU plattelandsgebieden. Je werkt samen met je collega’s van het cluster Landelijk Gebied aan de standpunten en adviezen op de problematiek van het landelijk gebied. Je draagt bij aan de lobby om zo de gemeentelijke belangen te behartigen. Het werk kent veel facetten waardoor je in staat moet zijn om weloverwogen keuzes te maken en tegelijkertijd ‘meerdere ballen in de lucht te houden’. Je hebt kennis en affiniteit met betrekking tot de genoemde onderwerpen, maar je beschouwt jezelf niet per se als specialist.

Een typische dag als adviseur is heel dynamisch. Zo ben je bijvoorbeeld ’s ochtends secretaris van een ambtelijk netwerkoverleg rondom veehouderij en gezondheid en werk je aansluitend aan een advies voor de VNG bestuurder aan de klimaattafel landbouw en landgebruik. Na de lunch sluit je aan bij een overleg met het ministerie van LNV over de technische uitgangspunten voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Je sluit je dag af met een analyse van de laatste brief van de minister aan de Tweede Kamer over de lokale aanpak van stikstof. Tussendoor besteed je tijd aan het uitwerken van de notulen van het netwerkoverleg in de ochtend en vragen die per mail zijn gesteld.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Het bieden van advies met betrekking tot de problematiek landelijk gebied.
 • Het behartigen van de gemeentelijke belangen bij thema’s als landbouw, leefbaarheid, biodiversiteit en bereikbaarheid (lobby).
 • Het samenwerken en deelnemen aan ambtelijke netwerken (departementen, belangenorganisaties, gemeenten).
 • Het leveren van een bijdrage aan een meerjarige strategie rondom het landelijk gebied.
 • Het opbouwen en onderhouden van een extern netwerk op tactisch niveau.
 • Secretaris van o.a. het ambtelijk netwerkoverleg rondom veehouderij en gezondheid.
Resultaat van de opdracht
 • Er is een bijdrage geleverd aan de lobby bij thema’s als landbouw, leefbaarheid, biodiversiteit en bereikbaarheid.
 • Er zijn standpunten/adviezen geformuleerd over de problematiek landelijk gebied.
 • Samen met collega’s is een meerjarige strategie ontwikkeld. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als adviseur leefomgeving.
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt werkervaring bij gemeenten of provincies op het vlak van regionale gebiedsontwikkeling of op thema’s zoals landbouw, leefbaarheid, biodiversiteit en bereikbaarheid.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van een meerjarenstrategie en/of visie binnen het fysieke domein.
 • Je hebt ervaring met het opbouwen en onderhouden van een extern netwerk op tactisch niveau.
 • Je hebt ervaring met belangenbehartiging.
 • Je hebt ervaring met het werken in interbestuurlijke netwerken (gemeenten, departementen, belangenorganisaties).
Competenties:
 • Je kunt overzicht houden in complexe netwerken en een veelheid aan thema’s.
 • Je bent communicatief en representatief.
 • Je kan makkelijk opereren en samenwerken in ambtelijke netwerken (departementen, belangenorganisaties, gemeenten).
 • Je bent in staat een of meerdere complexe kennisgebieden te overzien en bij te dragen aan een meerjarige strategie. 

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04672
Omgeving: Den Haag/vanuit huis
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: max. 32
Intakegesprek: Maandag 22 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 15.00 en 16.30 uur
Sluitingsdatum: Dinsdag 16 augustus om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.