Adviseur Inwoners- en Overheidsparticipatie

We bewegen ons van een overheid die de zaken bepaalt en zorgt voor, naar een gemeente die inwoners betrekt, faciliteert en stimuleert. Daarvoor is er het 3-jarig programma Inwoners- en overheidsparticipatie (gestart in 2020). Met als doel het inbedden van de werkwijze rond participatie in hoofd, hart, handen en beleid van college en ambtelijke organisatie. In de laatste periode van het programma (2022) trekken we nog een sprintje. En daarvoor moeten een aantal acties uitgevoerd worden. We zijn op zoek naar een ‘partner in crime’ die samen met de regisseur en een projectgroep plannen wil bedenken voor en ook de handen uit de mouwen wil steken in het mogelijk maken van participatie in Dronten. Je bent een ambassadeur voor participatie binnen de organisatie en een mogelijk maker.

Concreet ga je aan de slag met:

 • Het adviseren van de regisseur, management en college over inhoud en proces van het komen tot een visie op borging van participatie na 2022;
 • alles om de medewerkers van de gemeente Dronten ‘inwonersparticipatie-proof’ te maken; bijvoorbeeld door het organiseren van informatie- en koffiebijeenkomsten voor collega`s, het door-ontwikkelen van het trainingsprogramma, coördineren van de uitvoering van het communicatieplan en zorgen voor inspiratie.
 • als facilitator van de kerngroep inwonersparticipatie (agenda bedenken en uitzetten, actiepunten vertalen, strategisch meedenken met de regisseur, etc);
 • het adviseren en coachen van collega’s bij hun eigen proces van inwonersparticipatie (bijvoorbeeld bij het proces van de Integrale visie) (uitvoeren hoort er niet bij);
 • onderzoek doen naar de wensen van een jongerenraad en inwonerspanel. Daar adviseer je dan natuurlijk ook over.
De toekomst
Ook in de toekomst blijft participatie een belangrijk aandachtspunt en daarom zullen de komende maanden uitwijzen hoe we dit inhoudelijk en organisatorisch na 2022 vorm gaan geven. Dat wordt natuurlijk verbonden met alle andere ontwikkelingen die er spelen. Het zou dus kunnen dat deze klus verlengt wordt naar 2023.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als beleidsmedewerker/Adviseur.
 • Je hebt werkervaring opgedaan met participatietrajecten.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als beleidsmedewerker/Adviseur.
Competenties:
 • zelfstandig kunnen werken en direct inzetbaar
 • denken en doen combineren
 • samenwerkingsgericht
 • sterk zijn in communicatie (mensen mens) en creatief

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-04832
Omgeving: Dronten
Startdatum: 05 september 2022
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: niet gespecificeerd
Intakegesprek: De gesprekken vinden plaats op 30 augustus, zorg ervoor dat uw kandidaat beschikbaar is. De gesprekken zullen niet op een ander moment plaatsvinden.
Sluitingsdatum: Dinsdag 23 augustus 2022 om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.