Adviseur Informatiemanagement Sr. 24-32 u p/w

De teams DIV en ICT zijn per 2020 samengevoegd tot het team Informatie (11 werknemers) binnen het domein Bedrijfsvoering. Dit team is verantwoordelijk voor het beleid, ontwikkeling en beheer op het gebied van documentaire informatievoorziening (digitaal en analoog), informatie- en communicatietechnologie en zaakgericht werken.
Voor dit team zijn we op zoek naar een tijdelijke collega, die inhoudelijk zeer kundig is op het gebied van informatievoorziening en daarnaast het team functioneel kan aansturen.

Wat ga je doen?

Wij vragen inzet op drie taakgebieden:

  1. Adviseren, afstemmen en coördineren van de totale informatievoorziening. Je geeft sturing aan en bewaakt de totale informatievoorziening, rekening houdend met de visie op de lange termijn. Je zorgt voor het lange termijn informatiebeleid en zorgt zo voor een optimale informatievoorziening. Je bewaakt een kosteneffectieve informatievoorziening (vanuit financieel en bedrijfsmatig perspectief) en een kosteneffectieve inzet van ICT-middelen. Je adviseert (on)gevraagd over de gewenste informatievoorziening en de inzet van ICT-middelen. Verder coördineer je rapportages over de (financiële) voortgang.
  2. Functionele en operationele sturing werkzaamheden binnen het team Informatie. Je stuurt de functionele en operationele werkzaamheden binnen het team aan. Je stelt prioriteiten binnen het team, spart met medewerkers over inhoudelijke thema’s en bent het eerste escalatiepunt in het team voor problemen die medewerkers ervaring in de organisatie of extern. Je levert een actieve bijdrage aan de gewenste ontwikkeling van het team.
  3. Professionalisering van de i-organisatie. Je zorgt voor een goede verbinding tussen het team Informatie en de rest van de organisatie. Je bewaakt de integriteit van voorstellen met een ICT component en levert een actieve bijdrage aan (de professionalisering van) de functioneel beheerorganisatie. Je bent actief aanjager van de gewenste ontwikkeling van het team Informatie.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

  • Je beschikt over een eigen laptop en telefoon voor zakelijk gebruik..
  • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal Bachelor niveau, aansluitend bij het vakgebied.
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie in de afgelopen 5 jaar.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

  • Je hebt ervaring met projectmatig werken.
Competenties:

  • Adviesvaardigheden
  • Functioneel en operationeel aanturen
  • Je bent actief aanjager van de gewenste ontwikkeling van het team Informatie.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-03948
Omgeving: Urk
Startdatum: 01 augustus 2022
Einddatum: 31 januari 2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: De gesprekken vinden plaats op donderdag 14 juli tussen 09.30 - 11.00 uur.
Sluitingsdatum: Dinsdag 05 juli 2022 om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.