Adviseur Grondzaken / Vastgoed (Taxatie-/Waarderingsdeskundige, Verwerver)

We zijn momenteel op zoek naar een interim Adviseur Grondzaken/Vastgoed (Taxatie-/Waarderingsdeskundige, Verwerver) voor in ieder geval 6 maanden om ons team te versterken totdat wij een nieuwe collega voor deze positie hebben gevonden en deze is ingewerkt.

De komende jaren ligt er een ambitie om ruim 750 woningen per jaar en nieuwe werkgebieden te ontwikkelen met alle bijbehorende (maatschappelijke) voorzieningen. Om dit te realiseren bouwt Ede zowel in de dorpen en de stad.

Ede kent een situationeel grondbeleid. Met je ontwikkelgerichte bril zie je mogelijkheden en kansen voor de (binnen)stedelijke transformatie opgaven (actief of faciliterend) en breng je deze verder binnen de gemeente.

Ook Je kennis van vastgoed(ontwikkeling), waarderen/taxeren zet je in bij je advisering, bij het uitschrijven van tenders of bij onderhandelingen met marktpartijen. Je adviseert en onderhandelt ook over projecten waar anderen een grondpositie hebben. Jij staat ook graag zelf ‘in de modder’ en pakt taxatie-/waarderingsprocessen, aan- of verkooptrajecten van vastgoed en de onderhandelingen en contractvorming in dat kader op.

Het Ruimtelijk Domein van gemeente Ede zit in een kwariermakersfase van een transitie om nog beter in te spelen op deze complexe vraagstukken. Daarom is het belangrijk dat de interim Adviseur Vastgoed openstaat voor deze veranderingsfase en hierin meebeweegt en meedenkt.

Taken:

 • aan-/verkoper van gemeentelijk vastgoed, voorzitter van onze taxatie-/waarderingscommissie en aanjager van ontwikkelingen.
 • in breder context verantwoordelijk voor en adviseer je over de uitvoering en inzet van het grondbeleidsinstrumentarium bij vastgoed-/gebiedsontwikkeling.
 • strategisch adviseur en zit je regelmatig aan tafel met andere strategisch adviseurs van de gemeente en bij het bestuur. Je geeft vanuit grondzaken en het grondbeleid duidelijk sturing aan de strategische aanpak van de uitvoering. Je staat voor je advies en weet anderen hierin mee te nemen.
 • coördineren van de uitgifteprocedure voor een nieuw woningbouwgebied (tender) op korte termijn.
 • leiden van verwervingstrajecten voor de opvang van vluchtelingen en het organiseren van verwervingstrajecten binnen de stadsgrenzen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als adviseur grondzaken vastgoed met gebiedsontwikkeling, stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, grondexploitaties.
 • Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding in de gebiedsontwikkeling en/of makelaardij en/of taxateur en/of vastgoed.
Wensen voor deze opdracht
 • Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring met waarderen/taxeren.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het toepassen van het grondbeleidsinstrumentarium, onteigening, wvg, schadeloosstelling.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het begeleiden van aankoopprocessen en de daarbij behorende contractvorming.
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan in de agrarische omgeving als adviseur grondzaken vastgoed.
Competenties
De interim adviseur Grondzaken Vastgoed bezit goede communicatieve vaardigheden, bestuurlijke sensitiviteit, overtuigingskracht en is daarnaast een goede onderhandelaar.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-02321
Omgeving: Ede
Startdatum: 1 mei 2024
Einddatum: 31 oktober 2024
Optie op verlenging: Ja, 12 maanden, halfjaarlijkse verlenging
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: 23 of 24 april 
Sluitingsdatum: Maandag 15 april om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match