Adviseur Financiën

De gemeente Hengelo heeft in het team Financiën een aantal taken uit te voeren, die in de huidige bezetting niet of niet tijdig kunnen worden uitgevoerd.

De drie hoofdtaken betreffen:

 1. Voorbereiding op de jaarrekening (incl. SiSa-regelingen)
  1. De voorbereiding van de jaarrekening voor het programma sport & cultuur in de jaarrekening en de coördinatie over dit programma in het jaarrekeningproces.
  2. Ter voorbereiding op de SiSa verantwoording in de jaarstukken 2023 wordt een gedeelte van de te verantwoorden SiSa regelingen naar voren gehaald in de accountantscontrole. Deze (veelal nieuwe) regelingen moeten worden voorbereid en daarna in de jaarstukken volledig worden verantwoord.
 2. Personeelsbegroting 2024
  1. Het opstellen van de personeelsbegroting voor diverse teams binnen de afdeling Sociaal Domein, inclusief de bespreking hiervan met de betreffende teammanagers en de verwerking in de systemen. Daarnaast advisering m.b.t. mogelijkheden van bijstelling in capaciteit in relatie tot de uit te voeren taken/werkzaamheden in 2024.
 3. Advisering project Gemeentelijk Accommodatie Plan (GAP)
  1. Project dat start in Q4 2023 rondom de accommodaties voor sport en spelen. Dit kent een samenhang met het (nog vast te stellen) IHP in Q1 2024.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding Bedrijfseconomie.
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als financieel adviseur binnen het sociaal domein voor een gemeente.
 • Je hebt recente kennis en ervaring van Key2Finacien en Cognos.
Wensen bij deze opdracht
 • Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding Bedrijfseconomie richting accountancy.
 • Je hebt meer dan 10 jaar ervaring als financieel adviseur en/of controller.
 • Je hebt ervaring met het voorbereiden van jaarrekeningen (incl. SiSa-regelingen).
 • Je hebt ervaring met het opstellen van de personeelsbegroting voor diverse teams binnen de afdeling Sociaal Domein.
 • Je hebt ervaring met het adviseren van gemeentelijke projecten.
 • Je bent op de hoogte van wat er momenteel speelt op het gebied van het sociaal domein van regio Twente.
Competenties
 • Betrouwbaar
 • Doelgericht
 • Nuchter
 • Oog voor detail
 • Realistisch
 • Teamspeler
 • Verantwoordelijk
 • Zelfstandig

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06633
Omgeving: Hengelo
Startdatum: 1 december 2023
Einddatum: 29 februari 2024
Optie op verlenging: Ja, maximaal 3x 4 maanden
Aantal uur per week: 28
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Woensdag 29 november om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match