Adviseur Externe Communicatie

DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 13 gemeenten. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de Veiligheidsregio, politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. DCMR voert deze taak al 50 jaar uit. 

DCMR is op zoek naar een adviseur externe communicatie die zowel op strategisch niveau als hands-on te werk kan gaan. Makkelijk contact leggen helpt je om snel te kunnen schakelen, en onze informele werksfeer helpt je daarbij. Als omgevingsdienst zijn we de laatste tijd veel in het nieuws dus de pers weet de weg naar ons te vinden. Ook sluiten we vaak aan bij bewonersavonden waar onze adviezen en expertise worden gevraagd.

Dit is wat je gaat doen

Jij:

  • vertaalt de organisatiebrede communicatiestrategie naar communicatie-(jaar)plannen voor jouw aandachtsgebieden;
  • zorgt voor regie op de uitvoering van communicatieplannen, en neemt ook zelf een deel van de uitvoering ter hand;
  • werkt professioneel samen met de opdrachtgevers en fungeert als businesspartner voor jouw aandachtsgebieden;
  • monitort dagelijks ontwikkelingen in de omgeving en op (social) media en beantwoordt (pers)vragen die gesteld worden op een begrijpelijke en herkenbare manier;
  • signaleert samen met je collega’s wensen en behoeften in de organisatie en helpt deze te vertalen naar communicatiebeleid en –uitvoering;
  • draait een keer per twee maanden mee in het 24/7 communicatiepiket en ontvangt daarvoor een extra vergoeding.
Afdeling

De afdeling Bedrijfsvoering is met ingang van 1 januari 2021 opnieuw samengesteld en bestaat uit 9 teams (expertises) : Financiën & Inkoop, Regie en Advisering Bedrijfsvoering (RAB), Datamanagement, Human Resources, Communicatie, Managementondersteuning, Informatievoorziening, Automatisering en Facilitair management. Deze teams bestaan gezamenlijk uit een kleine 150 FTE . Hoofdtaak van de afdeling bedrijfsvoering is de interne dienstverlening, advisering en ondersteuning van de gehele DCMR organisatie.

Missie Bedrijfsvoering:
Samen streven we naar een optimale dienstverlening voor onze organisatie en haar belanghebbenden, en dragen we bij aan een gezonde, veilige en duurzame toekomst voor ons gebied.

Visie Bedrijfsvoering:
We focussen op het leveren van toegevoegde waarde aan onze (interne) klanten door optimale dienstverlening waarbij we continu zoeken naar de hoogst mogelijke kwaliteit en/of efficiëntie passend bij de onderhavige dienstverlening. We dragen bij aan een fijne werkomgeving voor iedereen. We integreren duurzaamheid bewust in onze processen en besluitvorming om zo bij te dragen aan een leefbare omgeving. Duurzaamheid is daarbij breder dan de facilitaire duurzaamheid.

Unit

Team Communicatie:
Communicatie is één van de speerpunten bij DCMR Milieudienst Rijnmond, met als inzet een stevige positie van DCMR, een sterke verbinding met de omgeving en intern verbonden medewerkers. De adviseur externe communicatie die wij zoeken, levert hieraan een waardevolle bijdrage. Het team Communicatie is een team van elf bevlogen collega’s en samen werken we aan interne, externe, online en visuele communicatie. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je beschikt over minimaal een afgeronde communicatie- of andere relevante opleiding op minimaal HBO niveau.
  • Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.
Wensen bij de opdracht:

  • Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring met externe communicatie waarvan 2 jaar binnen overheid of een vergelijkbare politiek-bestuurlijke omgeving.
  • Je hebt ervaring heeft met perswoordvoering.
Competenties:

Als adviseur externe communicatie bij DCMR heb je een flexibele instelling. Jouw vaste aandachtsgebied is externe communicatie, maar als je collega van interne communicatie overloopt spring je natuurlijk even bij; en andersom. DCMR is een kennisorganisatie waar veel inhoudelijk experts werken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Met jouw overtuigingskracht weet jij je collega’s mee te krijgen op jouw eigen expertisegebied: externe communicatie. Ook jouw daadkracht en energieke houding dragen hieraan bij. Je legt
van nature verbinding tussen binnen en buiten, maar je bent ook een verbindende factor tussen de verschillende betrokken afdelingen en/of andere omgevingsdiensten. 

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-02345
Omgeving: Schiedam
Startdatum: 1 mei 2024
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: ja, 3 x 6 maanden
Aantal uur per week: 32-40
Intakegesprek: 16 april 2024
Sluitingsdatum: vrijdag 19 april 2024 om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match