Adviseur Documentaire Informatievoorziening

Gemeente Meppel zoekt in verband met ziektevervanging een Adviseur Documentaire Informatievoorziening.

Wat houdt het werk in?

 • Het cluster DIV bestaat uit vier betrokken collega’s en maakt onderdeel uit van het team Informatie en interne Dienstverlening. Een van onze collega’s is tijdelijk uitgevallen en daarom zoeken wij versterking;
 • We vragen jou in deze periode een aantal projecten op te pakken en verder te brengen;
 • E-depot (pilot met het Drents Archief, advisering);
 • Joodse eigendommen (ondersteuning en aanspreekpunt richting Drents Archief);
 • KIDO implementatie, aan de hand van opgesteld PVA;
 • Inbreng vanuit DIV discipline bij invoering Wet open overheid;
 • Uitvoering geven aan Plan van Aanpak Risicoanalyse 2021;
 • Jaarverslag Archiefbeheer opstellen;
 • Actualisatie Handboek Vervanging;
 • Vertegenwoordiging in project Digitale uitwisseling met RUD Drenthe;
 • Complexe archief vragen behandelen;
 • Aanspreekpunt voor de organisatie en DIV collega’s rondom beleidsthema’s binnen DIV;
 • Advies opstellen mbt consequenties en impact nieuwe Archiefwet.


Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 7 jaar als (beleids) Adviseur op het gebied van Documentaire Informatievoorziening bij of voor een gemeentelijke organisatie.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van informatiemanagement.
 • Je hebt kennis van ontwikkelingen op het terrein van informatie- en archiefbeheer, blijkend uit een afgerond diploma SOD 2.
 • Je hebt kennis van de archiefwetgeving.
 • Je hebt kennis van de AVG en de relatie met de archiefwetgeving, blijkend uit relevante werkervaring
Competenties:

Je bent analytisch, zelfstandig, omgevingssensitief en communicatief.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-00313
Omgeving: Meppel
Startdatum: 01 februari 2022
Einddatum: 30 april 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: De gesprekken vinden plaats op 31 januari tussen 15:00 en 17:00 uur.
Sluitingsdatum: Maandag 24 januari 2022 om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.