Adviseur Cultureel Erfgoed, 24 u p/w

Een groene tuinstad, met rijke historie, waar meer dan 93.000 unieke inwoners hun leven op eigen wijze vormgeven. Voor hen zijn we de meest nabije overheid; bereikbaar en toegankelijk. Open en nieuwsgierig, geven altijd antwoord en doen wat nodig is.

We zijn toegankelijk en betrouwbaar, transparant en realistisch in de afspraken die we maken. In onze werkwijzen zoeken we de balans tussen maatwerk en eenvoud. Maken slim gebruik van technologie, data en stellen dit zoveel mogelijk beschikbaar.

Bovenal doen we het samen, sluiten aan op wat er in de stad en in de regio gebeurt en zoeken de dialoog en de samenwerking. Met ons vakmanschap zijn we een betrouwbare partner.

Onze kernwaarden zijn dan ook Vertrouwen, Eenvoud, Betrokkenheid, Professioneel, Inclusief en Duurzaam.
We willen blijven leren en innoveren met het vizier op de stad.
Elke dag willen we dit waarmaken.
En als dat een keer niet lukt, spreek ons er dan op aan.
Als je bij ons werkt, kun je zijn wie je bent, ongeacht je achtergrond, hoe je eruitziet en van wie je houdt.

Opdracht
Als adviseur Cultureel Erfgoed a.i. werk je samen met collega’s aan het behoud en de toekomst van de tuinstad Hilversum. Hilversum heeft drie rijksbeschermde gezichten en meer dan 1000 monumenten. De benodigde kennis richt zich op de architectuur en stedenbouw uit de periode eind 19de en 20ste eeuw. Bij voorkeur ben je specialist op het gebied van de architectuurhistorie met ervaring in het benutten van cultureel erfgoed in ruimtelijke plannen en transformatieplannen. In ieder geval ben je thuis in het dynamische veld van de monumentenzorg en de bestuurlijke omgeving/overheidsorganisatie.

De kandidaat gaat zich bezighouden met:

 • Aanwijzingsprocedures, inclusief bezwaar en beroep;
 • Uitvoeren cultuurhistorisch onderzoek en analyse onder meer ten behoeve van gebiedsvisies, locatieplannen en verzoeken om informatie;
 • Dagelijkse adviseringen over kleine en grote lopende projecten, zoals:
 • Erfgoedregistratie (Omgevingswet en gemeentelijke registratie);
 • Ondersteuning advisering omgevingsvergunningaanvragen en restauratieprojecten.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring op het gebied van aanwijzingsprocedures en advisering over cultureel erfgoed.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met bestuurlijke advisering.
 • Je beschikt over een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal HBO Bachelor niveau.
Wensen bij deze opdracht
 • Je bent uiterlijk beschikbaar per 1 juni 2024 voor 24 uur per week.
 • Je hebt een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal HBO Bachelor niveau in de richting van Kunstgeschiedenis/Erfgoed, Archeologie of Bouwkunde.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van aanwijzigingsprocedures.
 • Je hebt kennis van archeologie, blijkend uit een afgeronde cursus of opleiding.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met bestuurlijke advisering op het gebied van erfgoed bij een gemeente.
Competenties
 • Politiek bestuurlijk sensitief;
 • Analytisch vermogen om cultuurhistorie te benutten, zichtbaar en leefbaar te maken in plannen en processen;
 • Je hebt een snelle onderzoeksvaardigheid en bent consciëntieus in het beheren van gegevens;
 • Je bent een verbinder, klantgericht en initiatiefrijk en communicatief sterk;
 • Je kunt grenzen bewaken, staat voor het Cultureel Erfgoed en kunt flexibel inspelen op situaties.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-03319
Omgeving: Hilversum
Startdatum: z.s.m.
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: Ja, 2x 3 maanden
Aantal uur per week: 24
Intakegesprek: maandag 27 mei van 09:00uur tot 11:00 uur en woensdag 29 mei van 09:00 uur tot 11:00 uur
Sluitingsdatum: Dinsdag 21 mei om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match