Adviseur Contractmanagement 32-36 u p/w

Opdrachtomschrijving
De adviseur contractmanagement voor het project knooppunten binnen het programma Zuidasdok zal in eerste instantie de rol van wijzigingencoördinator invullen. Later zal dit mogelijk uitgebreid worden met andere contractmanagementtaken.

Werkzaamheden
1 Aansturen, coördineren en begeleiden van het wijzigingenproces zowel intern Zuidasdok als in de afstemming met de opdrachtnemer. Denk hierbij aan het coördineren van
a) het opstellen van verzoeken tot wijziging,
b) de beoordeling van de aanbiedingen van de opdrachtnemer en
c) het coördineren van tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afgesproken acties in het wijzigingenproces.

2. In samenspraak met de contractjurist en projectmedewerkers opstellen van de contractwijzigingen en beoordelen van de rechtmatigheid van door Opdrachtnemer geïnitieerde wijzigingen en/of aanspraken tot termijns-/kostenvergoeding (conform UAV-GC par 44).
3. Beoordelen van contractwijzigingen/aanspraken par. 44 vanuit contractueel en overkoepelend perspectief.
4. Administreren van alle (tussen)producten/ documenten en e-mails van het wijzigingenproces.
5. Operationeel aanspreekpunt voor de projectmedewerkers en voor de opdrachtnemer aangaande wijzigingen en aanspraken par 44.
6. Later worden de werkzaamheden mogelijk uitgebreid met werkzaamheden met betrekking tot toetsprocessen (documententoetsen, SCB ed.), betalingsprocessen, het overdrachtsproces ed.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen.

De opdrachtgever(s)
Over Zuidas/Zuidasdok
Bouwen aan een unieke Amsterdamse stadswijk, waar duizenden mensen wonen, werken en recreëren. Dat is ons werk. We doen dat in opdracht van de gemeenteraad van Amsterdam. Zuidas is een internationale toplocatie, op een strategische plek tussen de binnenstad en Schiphol. Het gebied ontwikkelt zich tot een complete stadswijk. Een toplocatie waarin werken, wonen en voorzieningen worden gecombineerd, en met een sterk internationaal karakter. Zuidas kenmerkt zich door een goede bereikbaarheid vanwege de nabijheid van station Amsterdam Zuid, verschillende metrostations, de snelweg A10 Zuid en de nabijheid van Schiphol.
Tegelijkertijd met de gebiedsontwikkeling Zuidas wordt een van de belangrijkste infrastructurele projecten van Nederland gerealiseerd: Zuidasdok. Om de bereikbaarheid van Amsterdam en de noordelijke Randstad te bewaken en de leefbaarheid in Zuidas te vergroten, realiseren we met Zuidasdok het volgende:

  • Vernieuwen en uitbreiden station Amsterdam Zuid
  • Verbreden en deels ondergronds brengen snelweg A10 Zuid
  • Herinrichten van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
  • Herinrichten openbare ruimte stationsgebied
De opdrachtgevers van Zuidasdok zijn het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. De uitvoerende organisaties voor Zuidasdok zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam, samen vormen zij de programmaorganisatie Zuidasdok.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een relevante functie.
  • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden en coördineren van het wijzigingenproces bij een bouw of infra project met een omvang van ten minste 25 miljoen Euro waar een UAV-gc contract of DBFM(O) contract van toepassing was.
  • Je beschikt over een afgeronde opleiding HBO of WO.
Wensen bij de opdracht:

  • Je hebt ervaring met het schrijven van contracten of contractwijzigingen bij een infra of bouwproject waar een UAV-gc of een DBFM(O) contract van toepassing was.
  • Je hebt ervaring met het aansturen (managen) van het contractwijzigingenproces en het tot stand brengen/afronden van contractwijzigingen bij een infra of bouwproject waar een UAV-gc of een DBFM(O) contract van toepassing was.
  • Je hebt ervaring met toetsprocessen in relatie tot opdrachtnemer (documenttoetsen, systeemgerichte contractbeheersing) bij een infra of bouwproject waar een UAV-gc of een DBFM(O) contract van toepassing was.
Competenties:

  • Analytisch vermogen: Expert
  • Voortgangscontrole: Expert
  • Conflicthantering: Expert
  • Samenwerken: Expert
  • Resultaatgerichtheid: Expert
  • (Aan)sturen: Expert

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03411
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: einde programma Zuidasdok
Gesprekken: z.s.m. na sluiting aanvraag
Optie op verlenging: nee
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: maandag 27 mei om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match