Adviseur Bodem, 24 u p/w

Wij zijn op zoek naar een bodemspecialist die ervaring heeft met de beoordeling van het aspect bodem bij Wabo-vergunningaanvragen (milieu), incl. BRZO- en complexe inrichtingen. Dat betekent dat je naast inhoudelijke kennis van het werkveld Bodem, tevens kennis hebt van de Wabo, de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit en in staat bent complexe, soms langlopende dossiers te overzien.

Naast deze hoofdtaak beoordeel je in voorkomende gevallen ook meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen en stel je bodemadviezen op voor bouwprocedures en ruimtelijke plannen.

Verantwoordelijkheden

 • Je adviseert vanuit het specialisme bodem in vergunningen-, toezicht- en handhavingsprocedures en projecten;
 • Je adviseert vanuit het specialisme bodem voor het onderdeel milieu in planologische en bouwprocedures;
 • Je beoordeelt meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt 3 jaar relevante ervaring.
 • Je beschikt over een relevante opleiding op HBO niveau.
 • Je voldoet aan de VTH kwaliteitscriteria zoals opgenomen in hoofdstuk 19 van “Kwaliteitscriteria 2.2” voor de activiteiten 2 en 3.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je beschikt over een technische HBO-opleiding.
 • Je hebt ervaring met werken in een bestuurlijke omgeving.
 • Je kunt vlot kunnen werken met geautomatiseerde systemen.
Competenties:
 • Oordeelsvorming
 • Plannen
 • Organisatie bewustzijn

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-02063
Omgeving: Nijmegen
Startdatum: 25 mei 2021
Einddatum: 25 november 2021
Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Aantal uur per week: 24
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Dinsdag 11 mei om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.