Medewerker Servicedesk/Coördinator Sr. 24-32 u p/w

Overijssel | HBO | Gemeentelijk;Servicedesk

Opslaan 0Het team De gemeente Deventer heeft een werkorganisatie/samenwerking met de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe op het gebied van informatievoorziening; In totaal vallen er ongeveer 75 medewerkers onder de DOWR –i werkorganisatieDe Servicedesk ICT ondersteunt en beheert de technische en functionaliteiten van de werkplek ten behoeve van de eindgebruikerHet team ondersteunt 1500 gebruikers op alle …

HPC Software Developer

Den Haag | Implementatie & Migratie;Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Bij TNO bouw je als HPC Software Developer mee aan Urban Strategy. Denk aan simcity maar dan professioneel. Hier kun je ongelooflijk veel data en modellen tegelijk laten draaien in een high performance computer omgeving. De nadruk in deze functie ligt op het goed kunnen programmeren. KNOCK-OUT: Je hebt ervaring, kennis en affiniteit met …

Manager Opvang Vluchtelingen Oekraïne

Overijssel | HBO | Gemeentelijk;Project- & Programmamanagement;Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0De gemeente Borne is op zoek naar een Manager opvang vluchtelingen Oekraïne. In deze tijdelijke functie ben je verantwoordelijk voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Borne. Je coördineert de werkzaamheden binnen de gemeente, je bewaakt de voortgang, de financiën en de personele inzet en je bent de eerste adviseur van …

Contractadviseur Waterketen

Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching

Opslaan 0Als Contractadviseur maak je onderdeel uit van het contractteam dat binnen het projectteam verantwoordelijk is voor diverse projecten binnen het cluster waterketen die renovatie en nieuwbouw projecten realiseren voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties binnen het gehele beheersgebied WSHD. Nadruk ligt echter op projecten op SVB Sluisjesdijk en RWZI Dokhaven. Het betreffen projecten in de voorbereidings- en …

Medewerker Administratie Sociaal Domein 24u p/w

Drenthe | MBO | Administratie & Financieel;Gemeentelijk

Opslaan 0Binnen het team Kwaliteit & Ondersteuning bij de gemeente Meppel in het Sociaal Domein zijn wij op zoek naar een Medewerker Administratie Sociaal Domein (WMO/Jeugd). Het team Kwaliteit & Ondersteuning Het team Kwaliteit en Ondersteuning ondersteunt de drie teams in het Sociaal Domein en bestaat uit kwaliteitsmedewerkers, inkomens consulenten, administratieve ondersteuners en de uitvoerders …

Projectleider 16 u p/w

Groningen | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Bij Debiteurenbeheer is er sprake van bepaalde piekwerkzaamheden. Dan kan het goed zijn om een overflow (overcapaciteit) te creëren. Er moeten worden onderzocht of dit mogelijk is. Op dit moment is er nog geen outbound klantcontact bij DUO. De pilot wordt opgestart om te onderzoeken of outbound klantcontact een mogelijkheid is bij Debiteurenbeheer.De Projectleider …

Projectleider Facilitair

Zuid-Holland | HBO | Facilitair;Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Het Facilitair Bedrijf van de Dienst Justitiële Inrichtingen (FB DJI) is sinds 2016 een van de vier facilitaire concerndienstverlener (CDV) van het Rijk. Het FB DJI levert de facilitaire dienstverlening op basis van de rijksbrede producten- en dienstencatalogus (RPDC) aan zowel DJI als andere Rijksonderdelen van, met name, het Ministerie van Justitie en Veiligheid …

Consulent Inkomen 32-36 u p/w

Drenthe | HBO | Advies & Coaching;Gemeentelijk;Werk en inkomen

Opslaan 0FunctieDe werkzaamheden liggen op het gebied van Inkomen/Poortwachter, waarbij je onderdeel uitmaakt van het team Sociaal Domein bij de gemeente Meppel. Hierbij is het belangrijk dat er verbinding gezocht wordt met collega’s werkzaam op WMO, Jeugd én Participatie. Wat ga je doen? Je behandelt aanvragen levensonderhoud, bijzondere bijstand en minimaregelingen in het kader van …

Cognitieve Proces Automatisering Specialist 32-40 u p/w (2fte)

Zuid-Holland | HBO | Procesmanagement & Procesontwerp

Opslaan 0Jij bent van verder ontwikkelen. Dit doe je oppermachtig in een omgeving waar je ruimte krijgt om nieuwe ideeën aan te dragen en je werk naar eigen inzicht in te richten. Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën bouw jij aan de toekomst. De toekomst van de stad Rotterdam en haar burgers. Als …

Veiligheidsregisseur

Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching

Opslaan 0De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie werkt aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Door wetgeving, conflictoplossing, vreemdelingenbeleid, preventie en criminaliteitsbestrijding.De RvdK wordt ingeschakeld wanneer ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen 0 en 18 jaar. De RvdK …

Projectleider/ Implementatieadviseur 32 u p/w

Noord-Holland | HBO | Ontwerp & Ontwikkeling;Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Zorginstituut Nederland faciliteert in opdracht van het ministerie van VWS het verbeteren van de informatievoorziening over de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Met alle partijen in de verpleeghuiszorgketen zorgen we ervoor dat de juiste informatie over kwaliteit wordt verzameld, samengevoegd en beschikbaar wordt gemaakt voor belanghebbende partijen. Dit doen we met het programma Keteninformatie …

Adviseur Financieel Beleid

Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching

Opslaan 0Als financieel adviseur beleid ben je medeverantwoordelijk voor het proactief en kwalitatief adviseren van onze afdelingen en draag je bij aan organisatie brede projecten op financieel vlak. Het gaat om uiteenlopende werkzaamheden waarin je per afdeling of project nauw samenwerkt met één van de senior adviseurs.  Je denkt bijvoorbeeld mee over de financiële ruimte voor …

Gebiedsteam medewerker met specialisatie WMO, 28-36 u p/w

Friesland | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0In onze gemeente zijn vier gebiedsteams: Sneek Noord, Sneek Zuid, Buitengebied en Bolsward e.o. De gebiedsteams werken voor alle leeftijden en op alle leefgebieden: van 0-100 jaar, Jeugd, WMO en Participatie. Elk gebiedsteam bestaat uit ongeveer 25 gebiedsteammedewerkers en wordt aangestuurd door een gebiedsteammanager.  Inwoners kunnen bij ons terecht voor hulp die zij nodig …

Projectleider Datakwaliteit 20 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Jij bent de schakel tussen de business en ICT. Als Projectleider en vastgoedapplicatie weet jij als geen ander de brug te slaan tussen de technische en business kant binnen de ICT. Je bent verantwoordelijk voor het leiden van het project ‘’Datakwaliteit’’. Je bent in staat de afdeling Stadsontwikkeling Vastgoed te adviseren en dit project …

Implementatiebegeleider Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging 16-36 u p/w (3fte)

Noord-Holland | Gemeentelijk;Projectleiding & Teamcoordinatie;Verandermanagement

Opslaan 01 januari 2023 treedt de Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking en de gemeente Amsterdam maakt zich klaar om deze nieuwe wetgevingen te omarmen. De afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) in alle stadsdelen gaan vanaf 1 januari 2023 volgens de nieuwe wetgeving werken. Dit betekent dat de teams …

Assistent BAG beheerder, 16 u p/w

Zuid-Holland | Geen |

Opslaan 0Op de afdeling Stadsontwikkeling, unit Wonen, Economie, Grondzaken en Geo (WEGG) werk jij bij het team Geo. Uiteraard houdt dit team zich bezig met het regelen van allerlei zaken op het brede gebied van Geo-informatie. Onze eigen landmeters zorgen voor een perfecte inmeting van alle grenzen en objecten in de stad, zodat we zorg …

Testcoördinator Rotterdam.nl 32-40 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Gemeentelijk;Projectleiding & Teamcoordinatie;Testing

Opslaan 0Jij bent van het borgen van de kwaliteit en bruikbaarheid van ons Rotterdam.nl-projectteam. Jouw toegevoegde waarde zit in het duidelijk krijgen van de wensen, het opsporen van fouten en het vergroten van het kwaliteitsdenken binnen het hele team. Door jouw bijdrage kan elke inwoner van Rotterdam zijn/haar gegevens inzien en bijvoorbeeld steun van de …

Portefeuille Analist

Zuid-Holland | Universitair | Gemeentelijk

Opslaan 0Je bent verantwoordelijk voor het financiële proces realisatie van projecten en de verwerking van de gegevens via de P&C cyclus. Ook ben je verantwoordelijk voor het rapporteren over de financiële voortgang uitputting van de toegekende kredieten. Als Portefeuille Analist draag jij zorg voor de financiële verantwoording van de toegewezen kredieten onderwijshuisvesting. Je bent verantwoordelijk …

Programmasecretaris POK-Middelen 24-32 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Administratie & Financieel;Gemeentelijk;Project- & Programmamanagement

Opslaan 0De kinderopvangtoeslagaffaire heeft laten zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. Alle overheidsdiensten, en zeker ook de gemeenten, voelen de urgentie om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te verbeteren en het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het vorige …

Adviseur Constructies 24-30 u p/w

Zuid-Holland | HBO | Advies & Coaching;Gemeentelijk

Opslaan 0Jij bent van bouwen aan een wereldstad. Door jouw kennis en expertise draag jij bij aan het veiliger maken van bouwwerken.Naar aanleiding van de instorting van de parkeergarages in Eindhoven is er vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties een wettelijke inspectieplicht opgelegd. Deze opdracht betreft in eerste instantie de eerste fase van …

Projectleider Aanbestedingen IV (2fte)

Utrecht | Geen | Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. GGD GHOR Nederland (hierna: Opdrachtgever) is de overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR). De belangrijkste taak als landelijke vereniging bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden – …

Bouwplantoetser

Noord-Holland | Gemeentelijk;Toezicht

Opslaan 0 Je behandelt complexe en multidisciplinaire vergunningaanvragen en houdt hierbij rekening met de overeengekomen processen, landelijke wet- en regelgeving en stedelijke beleidsregels; Je draagt bij en adviseert gevraagd en ongevraagd op inhoud ten behoeve van een proactieve, en kwalitatief goede advisering van bestuurders/portefeuillehouder, de stadsdeeldirecteur en de manager VTH over politiek gevoelige en strategiebepalende …

Procesbegeleider Huisvestingsverordening

Utrecht | Geen | Procesmanagement & Procesontwerp;Wonen

Opslaan 0Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. De stad groeit en ontwikkelt zich in een rap tempo. Tot 2040 wordt een toename van zo’n 60.000 woningen voorzien die we binnenstedelijk proberen te realiseren. Dat vraagt veel van het team Wonen (ongeveer 25 mensen en groeiende). We hebben immers ook de uitdagingen …

Contractmanager DHF Sr.

Zuid-Holland | Advies & Coaching

Opslaan 0Als contractmanager bij de Directie Huisvesting en Facilitaire Zaken (DHF) lever je een bijdrage aan het inkopen, aanbesteden en de contractuele begeleiding van wereldwijde projecten in allerlei verschillende fasen. Hierbij werk je samen met een team waarbij verschillende disciplines bij elkaar komen: projectmanagers, inkopers, vakspecialisten en projectondersteuners. De contractmanager Huisvesting is werkzaam in het …

SAP Ontwikkelaar/Functioneel Beheerder 32-36 u p/w

Utrecht | HBO | Beheer & Support;Ontwerp & Ontwikkeling

Opslaan 0Het SAP Team bestaat technisch en functioneel uit 9 collega’s eenieder met zijn expertise en kennisniveau. De Voorziening Je komt te werken bij de voorziening Bedrijfsvoering binnen DomstadIT dat bestaat uit 25 collega’s. Bedrijfsvoering ondersteund de primaire bedrijfsprocessen binnen de gemeente Utrecht en bestaat uit vier verschillende teams in een prachtig stadskantoor tegenover het …

Privacy Specialist

Noord-Holland | HBO;Universitair |

Opslaan 0Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van kracht en dient gemeente Hollands kroon hieraan te voldoen. Om de nieuwe privacywet te borgen heeft de gemeente ervoor gekozen de onderwerpen informatiebeveiliging en privacy toe te voegen aan de meetlat. Aan de hand van de meetlat verantwoorden de zelfsturende teams zich over de verschillende …

Adviseur Economie Sr.

Utrecht | Universitair | Advies & Coaching

Opslaan 0De adviseur ontwikkelt, initieert, adviseert en draagt zorg voor de uitvoering (al dan niet in regie) inzake gemeentelijk beleid op het thema economie binnen de afdeling Woon- en Werkklimaat voor de stad Amersfoort. De adviseur is werkzaam op het gebied van economie, met name de ruimtelijke aspecten hiervan (werklocaties, gemengde gebiedsontwikkeling, provinciale ruimtelijke kaders …

Deelprojectleider / HR Business Analist 24-36 u p/w

Zuid-Holland | HBO;Universitair | HR;Projectleiding & Teamcoordinatie

Opslaan 0Als Deelprojectleider / HR business analist ga je projectmatig te werk met het optimaliseren van processen en beschrijven voor de afdeling P&O Services. Je doorziet hierbij vlot de wensen en belangen van uiteenlopende stakeholders op alle niveaus en neemt deze mee. Je brengt recente ruime ervaring in zowel Lean als waterval omgevingen mee. Je …

Bouwjurist

Overijssel | HBO | Juridisch

Opslaan 0Wat ga je doen?In de functie van Bouwjurist verricht je onder meer de volgende taken: • Je ondersteunt een van de partners in de regio IJsselland bij een diversiteit aan juridische vraagstukken met name op het gebied van vergunningverlening en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening.• Je adviseert over vergunningprocedures bouwen en ruimtelijke ordening.• Je …

Directiesecretaris Marketing- en communicatienetwerk (MCN)

Utrecht | Universitair | Communicatie

Opslaan 0Als Interim Directiesecretaris kom je te werken bij het Marketing- en Communicatienetwerk (MCN) binnen de gemeente Utrecht. Het MCN bestaat uit ongeveer 110 collega’s. De afdeling wil stad, bestuur en organisatie verbinden. De communicatieadviseurs van het MCN werken door de hele gemeente om de boodschap aan en over de stad goed over te brengen. …