Projectmanager SROI

Gelderland 32-36 u p/w HBO;Universitair
Swoosh-headers

Functieomschrijving

In de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland hebben de gemeenten besloten om op het gebied van sociaal inkopen een werkwijze te ontwikkelen om meer uniform op te treden richting de arbeidsmarkt. Bedoeling daarvan is om met een uniforme aanpak op regionaal niveau meer en betekenisvoller invulling te kunnen geven aan onze ambities om sociaal ondernemen te stimuleren. Zo kunnen meer mensen met een afstand tot werk structureel meedoen op de arbeidsmarkt. Door Social Return on Investment (SROI) regionaal op te lijnen, met inzet van de bouwblokkenmethode, willen we zorgen dat we meer effect sorteren met de inzet van social return in al onze bestedingen, de kwaliteit van onze inkoop- en aanbestedingsdoelen gehandhaafd blijft, dat werkgevers/opdrachtnemers ontzorgd worden bij de invulling van hun social return-verplichting en dat we bijdragen aan onze sociaal-maatschappelijke doelen in de regio.
Besloten is om in een periode van 2 jaar in projectvorm toe te werken naar deze structurele regionale vormgeving van social return.
Voor de opzet en de uitvoering van het project Social Return on Investment regio Midden-Gelderland wordt een projectmanager geworven.

De projectmanager zal worden ondergebracht in het regionaal projectenbureau, wat vanuit centrumgemeente Arnhem is ingericht. Vanuit het programma Doorbraak naar Werk is de programmamanager budgettair verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van de rol als centrumgemeente ten behoeve van de arbeidsmarktregio. De invulling en uitvoering van deze centrumgemeenterol heeft de gemeente Arnhem neergelegd in een regionaal projectenbureau. Hier worden diverse regionale projecten en opdrachten uitgevoerd. De te werven projectmanager SROI regio MG valt onder de verantwoordelijkheid van de manager van dit projectenbureau. Contractering en aansturing van de projectmanager liggen bij de verantwoordelijke voor SROI in de gemeente Arnhem.
Dit is de programmamanager van het programma Doorbraak naar Werk.
De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project ligt bij de projectmanager van de Strategische Agenda en Perspectief op Werk, eveneens ondergebracht bij het projectenbureau.
De aansturing van het project wordt georganiseerd in een stuurgroep. Hierin hebben in ieder geval de projectverantwoordelijke en degene die de projectmanager aanstuurt zitting.
De projectmanager organiseert onder verantwoordelijkheid van deze stuurgroep de opzet en de uitvoering van het project.

Wat is het beoogde opdrachtresultaat:
Gedurende een projectperiode van 2 jaar komen we tot een uniforme structurele werkwijze voor social return in de aangesloten gemeenten in de regio, binnen de kaders en met inzet van de beschikbare middelen. De aangesloten gemeenten hebben middels een convenant aangegeven tot een regionale werkwijze te willen komen. Ook is in alle colleges vastgesteld dat de gemeenten middels deze regionale implementatie hun social return willen intensiveren en op regionaal niveau willen vormgeven. Op uitvoerend niveau zal in iedere gemeente hier invulling aan gegeven moeten worden.
Het resultaat van het project is om na 2 jaar een staande en operationele uitvoeringsstructuur te hebben staan waarbij duidelijk is:

 • Wat de aard en omvang van social return is op regionaal niveau (volume inkoop i.r.t. realisatie SROI), en dit goed kunnen ontsluiten,
 • hoe de gekozen werkwijze wordt vormgegeven en toegepast (de bouwblokkenmethode), in welke uitvoeringsvorm dit structureel wordt vormgegeven (organisatie en expertise),
 • wat er voor nodig is om dit structureel te faciliteren (menskracht, materiaal, financiën) en hoe dit beschikbaar wordt gesteld.
Onderdeel van de opdracht van de projectmanager zal dus zijn om de feitelijke noodzakelijke bijdrage per gemeente in kaart te brengen, de vorm van deze bijdrage vast te stellen en beschikbaar te krijgen en tevens de nodige investeringen in beeld te brengen met het oog op de structurele implementatie van de regionale aanpak voor Social return.

Wat wordt er van jou gevraagd?

 • Je hebt veel ervaring met het managen van innovatie- en implementatieprocessen van strategisch tot operationeel niveau in en complexe, omvangrijke context, gedurende een langere periode. Het betreft een omvangrijk, langer lopend implementatieproces met een veelheid aan spelers en belangen.
 • Je bent bekend met en hebt gevoel voor het denken vanuit de opdrachtnemers (wat hebben ondernemers/bedrijven nodig om SROI uit te kunnen voeren?) èn vanuit de opdrachtgevers (wat heeft gemeentelijke inkoop en aanbesteding nodig om SROI goed uit te kunnen vragen?).
 • Je hebt kennis van en ervaring met social return on investment, de bouwblokkenmethode voor SROI, en bent bekend met succesvolle werving&selectie (recruitment) en matching, nodig bij social return om investment.
Reacties van kandidaten die niet voldoende kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Competenties:

 • Klantgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Groepsgericht leiderschap
 • Omgevingsbewustzijn
 • Visie

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2020-44208
Locatie Midden Gelderland en thuiswerken
Startdatum 4 januari 2021
Einddatum 31 december 2022
Optie op verlenging Ja
Uren per week 32-36 u p/w

Sluitingsdatum 31 december 2020 09:00

Kan ik je op weg helpen?

Jordi Tuhumena

j.tuhumena@bluetrail.nl
+31 (0)6 516 780 28
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail