Projectleider Omgevingsplan 24-32 u p/w

Noord-Brabant 24-32 u p/w HBO;Universitair
Swoosh-headers

Functieomschrijving

Het Opgaveteam Omgevingswet werkt aan het implementeren van de verandering die de nieuwe wet met zich meebrengt in de organisatie. Het opgaveteam werkt aan de processen en de producten (zoals het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie). Een van de opgaven is om voor het gehele grondgebied één omgevingsplan te maken. Alle bestemmingsplannen gaan hierin op. Er ligt een plan van aanpak voor de transitie van bestemmingsplannen naar een (tijdelijk) omgevingsplan. We zijn gestart met het opstellen van een eerste omgevingsplan (casco). Aan jou de taak dit verder op te pakken en samen met anderen te zorgen voor de totstandkoming van het omgevingsplan en regie te voeren over de transitie tot de inwerkingtreding per 1 januari 2022 (tijdelijk omgevingsplan) en de periode daarna waarin we werken aan één omgevingsplan. Daarvoor zoeken wij een pragmatische projectleider.

Het opgaveteam werkt samen met leidinggevenden aan de implementatie in de organisatie: het invoeren van de processen en het ‘laden’ van de producten en systemen.
Net als voor het Omgevingsplan hebben we binnen het opgaveteam ook voor de andere instrumenten uit de Omgevingswet projectleiders (zoals de omgevingsvisie, programma’s e.d.). Je werkt samen met deze projectleiders om het totaal van de veranderingsopgave te bewaken; zijn alle instrumenten goed op elkaar afgestemd, werken de keuzes binnen het ene instrument goed door in het andere instrument, worden de noodzakelijke keuzes gemaakt? Met elkaar vergroten we de kennis over de wet en gezamenlijk zorgen we er ook voor dat deze kennis zich ook verspreid over de organisatie, zodat iedereen die er vanaf 1 januari 2022 mee moet gaan werken ook over de kennis en gewenste vaardigheden beschikt.

Wat ga je doen:

 • Je zorgt ervoor dat Breda is voorbereid op 1-1-2022 en aan de wettelijke verplichtingen voldoet, dat betekent in ieder geval dat we voor Breda een goed werkend ‘tijdelijk omgevingsplan’ hebben.
 • Je zorgt ervoor dat het nieuwe Omgevingsplan gevuld wordt en dat dit in goede afstemming en samenwerking gebeurt met en door de verschillende beleidsafdelingen.
 • Je zorgt voor de samenstelling van het projectteam en stuurt deze aan op uitvoering van de deelprojecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en het proces van de totstandkoming van het Omgevingsplan.
 • Je zorgt voor een realistische planning om te komen tot één Omgevingsplan.
 • Je maakt collega’s enthousiast over de kansen die de Omgevingswet en het Omgevingsplan bieden.
 • Je stemt af met de ketenpartners (oa. uitvoeringsdiensten).
 • Je zorgt voor de afstemming met de andere sporen van het Opgaveteam maar zorgt er (vooral) ook voor dat inhoudelijke beleidsafdelingen een bijdrage leveren.
 • Zorgt voor het tijdig agenderen van risico's en onzekerheden in de totstandkoming van het (tijdelijke) Omgevingsplan.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal HBO/WO werk en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 1 relevante referentie.
 • Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk).
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring als projectmanager in het ruimtelijk domein.
 • Je hebt kennis van de aankomende Omgevingswet.
 • Je hebt kennis van de Omgevingswet en specifiek het instrument Omgevingsplan.
 • Je hebt ervaring met het projectmanagement van wetgevingstrajecten in combinatie met het aansturen van een werkgroep.
 • Je hebt ervaring met het analyseren van de betekenis van de invoering van de Omgevingswet en het vertalen hiervan naar noodzakelijke acties en werkzaamheden.
Competenties:

 • Resultaatgericht.
 • Communicatief vaardig.
 • Gericht op samenwerking zonder doel uit het oog te verliezen.
 • Besluitvaardig.

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2020-44040
Locatie Breda en thuiswerken
Startdatum 1 februari 2021
Einddatum 31 december 2022
Optie op verlenging Ja
Uren per week 24-32 u p/w

Sluitingsdatum 29 december 2020 08:00

Kan ik je op weg helpen?

Anouk van der Pijl

a.vanderpijl@bluetrail.nl
+31 (0)6 184 192 57
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail