Projectleider Civiel Nieuw Reijerwaard

Zuid-Holland gem. 32 u p/w HBO
Swoosh-headers

Functieomschrijving

Ten zuiden van knooppunt Ridderster, grenzend aan de A15 en A16 wordt op het grondgebied van de gemeente Ridderkerk het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard ontwikkeld. De ontwikkeling omvat onder andere circa 96 hectare netto bedrijventerrein, aanpassingen aan de infrastructuur, een parkeervoorziening, een groene inpassing langs de Rijksstraatweg en een blauwe wig.

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein is door de Provincie Zuid-Holland een onderzoek gedaan naar de milieu effecten hetgeen heeft geresulteerd in een milieueffectrapport (MER). Parallel hieraan is door de provincie een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld.

Voor de realisatie van het project Nieuw Reijerwaard hebben de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam een gemeenschappelijke regeling ingericht, de organisatie van de opdrachtgever. De organisatie heeft tot doel casu quo als belang het binnen diens rechtsgebied ontwikkelen en realiseren van minimaal 96 hectare bedrijventerrein op de locatie Nieuw Reijerwaard met de daarbij horende ontsluiting, het daarbij horende groen en de bijbehorende voorzieningen.

Voor de gebiedsontwikkeling heeft de organisatie een compacte projectorganisatie opgezet waaraan leiding wordt gegeven door de directeur. Het managementteam bestaat naast de directeur uit een Technisch Manager en een Manager Bedrijfsvoering. Er is een technisch team ingericht dat zich bezig houdt met alle technische aspecten, het inrichten van de openbare ruimte en het bouw- en woonrijp maken van het gebied. Het technisch team bestaat uit:

 • Technisch Manager
 • Projectleider Civiel
 • Directievoerder
 • Toezichthouder
 • Adviseur kabels en leidingen
 • Adviseur civiel
 • Ondersteuner
Alle rollen in het technisch team zijn vervuld, behoudens de Projectleider Civiel welke wordt geworven met onderhavige aanbesteding.

Ten behoeve van het deelproject ‘IJsselmondse knoop’ is een apart projectteam ingericht, dat naast een Projectmanager bestaat uit een Projectleider bouwteam en een Omgevingsmanager.
Daarnaast zijn er medewerkers die bezig zijn met het verwerven van de gronden, verkoop van kavels, duurzaamheid en parkmanagement. Voor de bedrijfsvoering zijn binnen het team een controller, een bedrijfseconoom, een jurist en secretariële medewerkers werkzaam.

Beschrijving functie
De Projectleider geeft leiding aan de realisatie van de openbare ruimte van het bedrijventerrein en de realisatie van bouw- en woonrijpe kavels, en is verantwoordelijk voor de voortgang en het resultaat. Hij/zij zorgt in samenwerking met een ingenieursbureau voor het ontwerp en voorbereiding van deelprojecten welke worden uitgevoerd middels RAW-bestekken. Hij/zij draagt zorg voor de aanbesteding van deelprojecten en geeft in de realisatiefase leiding aan deelprojecten. Hij/zij legt verantwoording af aan de Technisch Manager.
Voorkomende deelprojecten zijn de realisatie van:
 • Voorbelasting
 • Bedrijfslanen inclusief lunchpaden
 • Fietspaden en fietsbruggen
 • Riolering en gemalen
 • Openbare verlichting
 • Groeninrichting
 • Groene zone inclusief grondwal
 • 3 windturbines
 • NUTS-voorzieningen
 • Eigen open glasvezelnet
 • Amoveren van opstallen
 • Beheer en onderhoud
Tot de werkzaamheden behoren onder andere:
 • Dagelijkse leiding geven aan het technisch team;
 • Deelname overleggen zowel intern als extern;
 • Bewaken van de voortgang, kwaliteit, financiën en veiligheid;
 • Bijdrage leveren aan het opstellen en bijhouden van de risicoanalyse;
 • Het verzorgen van meldingen en vergunningen;
 • Het begeleiden van het opstellen van DO/UO, faseringsplannen en uitvoeringsplanning(en);
 • Het begeleiden van het opstellen van contractdocumenten in het kader van de prijsvorming realisatie;
 • Het verzorgen van aanbestedingsprocedures;
 • Het leiding geven aan deelprojecten in realisatie;
 • Besluiten nemen over technische oplossingen en issues;
 • Besluiten nemen inzake wijzigingen, bonus/malus, opschortingen, kortingen en boetes;
 • Besluiten nemen over acceptatie van (deel)opleveringen;
 • Deelname aan overleg met het uitgifteteam;
 • Technisch aanspreekpunt voor potentieel vestigende bedrijven, vestigende bedrijven en gevestigde bedrijven;
 • Afstemming met BAR-organisatie als toekomstig beheerder;
 • Verzorgen overdracht beheer aan gemeente Ridderkerk;
 • Het uitvoeren van beheer- en onderhoud aan het bedrijventerrein;
 • Algemene deelname aan projectteam IJsselmondse knoop en onderdeel van het gehele team van de organisatie.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt een Civieltechnische achtergrond, vakinhoudelijke kennis op gebied van weginfrastructuur.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen het vakgebied civiele techniek.
 • Je hebt ervaring met bouw- en woonrijp maken.
 • Je hebt ervaring met directievoering en toezicht.
 • Je hebt kennis van RAW-systematiek en UAV.
Gunningscriteria:
 • Je hebt ervaring met de realisatie van een bedrijventerrein.
 • Je hebt ervaring met uitvoerend beheer- en onderhoud.
 • Je hebt ervaring met realisatie NUTS-voorzieningen.
Competenties:
 • Samenwerken. Is een teamspeler en handelt in het belang van de projectresultaten;
 • Resultaatgericht, realiseert producten conform afspraak;
 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • Overtuigingskracht, te nemen besluiten of stappen overbrengen aan anderen;
 • Daadkrachtig;
 • Besluitvaardig;
 • Klantgerichtheid, in staat om de belangen en behoeftes van de ‘klant’ juist te vertalen naar eisen, oplossingen of maatregelen.

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2020-43631
Locatie Ridderkerk
Startdatum 1 maart 2021
Einddatum 1 maart 2022
Optie op verlenging Ja
Uren per week gem. 32 u p/w
Intakegesprek 18 januari 2021
Sluitingsdatum 7 januari 2021 11:00

Kan ik je op weg helpen?

Anouk van der Pijl

a.vanderpijl@bluetrail.nl
+31 (0)6 184 192 57
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail