Projectleider, 24-36 u p/w

Noord-Holland 24-36 u p/w HBO
Swoosh-headers

Functieomschrijving

Het Sportpunt is onderdeel van directie Sport & Bos en de afdeling waarbinnen team verhuur verantwoordelijk is voor de verhuur van alle gemeentelijke sportaccommodaties, zo ook de verhuur aan onderwijsinstellingen voor bewegingsonderwijs hierbij wordt samengewerkt met Onderwijs Huisvesting (OHV). De afgelopen periode is geconcludeerd dat de huidige werkwijze veldhuur VO-scholen inefficiënt is voor OHV, Sport & Bos, en de VO-scholen. Op dit moment vragen VO-scholen bij OHV subsidie aan voor de huur van sportvelden voor het buitenprogramma van de lessen LO. De subsidieaanvraag wordt bij OHV verwerkt, beoordeeld en toegekend. Het toegekende bedrag wordt gebaseerd op het aantal klokuren waarop de school recht heeft, een periode van acht weken veldhuur en een bedrag van circa 22 euro/uur. In totaal gaat dit jaarlijks om een bedrag van circa 555.000 euro. De scholen vragen na toekenning van de subsidie bij Sportpunt inroostering op de velden aan. Sportpunt verzorgt vervolgens de inroostering en stuurt een factuur voor de huur van de sportvelden naar de scholen. Dit proces kan en moet vereenvoudigd worden waarbij de afrekening tussen OHV en Sport & Bos dient plaats te vinden zonder de scholen daarmee te belasten. Daarnaast is het doel om de buitensport voor de scholen te verruimen van 8 naar 12 weken.

Daarnaast hebben scholen recht op een kleedkamer bij gebruik van de sportvelden. De kleedkamers zijn echter eigendom van de sportverenigingen waardoor we van hen afhankelijk zijn. Daarbij is een bijkomend probleem dat de sportvereniging een eigen tarief kunnen bepalen voor het gebruik van de kleedkamers. Dit is niet conform de verordening van Onderwijs en dient te worden opgelost. De projectleider heeft hierbij de opdracht om tot een eenduidig tarief te komen en een overeenkomst te ontwikkelen die afgesloten kan worden tussen de onderwijsinstelling, vereniging en de gemeente over de verschillende verantwoordelijkheden.

De projectleider heeft als taak om het proces rondom het aanvragen van sportvelden voor het gebruik van bewegingsonderwijs door voortgezet onderwijs te verbeteren en te implementeren inclusief het uitwerken en implementeren van een oplossing voor de huidige kleedkamerproblematiek. Hierbij is het noodzakelijk dat de financiële consequenties goed in beeld worden gebracht en voor de nieuwe situatie goed worden ingeregeld.

Verantwoordelijkheden / taken

 • Analyse huidige werkproces verder uitdiepen;
 • Bespeling velden door VO-scholen i.s.m. projectteamlid OHV inzichtelijk krijgen;
 • Gesprekken voeren met sportverenigingen en in afstemming met OHV gesprekken voeren met de onderwijsinstellingen;
 • In afstemming met de collega's vanuit Sportbeleid en OHV tot voorstellen komen voor oplossingen kleedkamerproblematiek;
 • Kosten kleedkamers in beeld krijgen, doorrekenen van consequenties en op basis daarvan beleid formuleren op kleedkamertarieven;
 • Heldere uitgangspunten formuleren t.b.v. de verantwoordelijkheden van sportverenigingen, VO-gymdocenten en Sportpunt bij gebruik van de kleedkamers van sportverenigingen door VO-scholen. Aandachtspunt hierbij zijn ook de problemen met vernieling en vervuilde kleedkamers;
 • Uitgangspunten vastleggen in 'Model tripartite overeenkomst';
 • Opstellen van optimaal werkproces voor verhuur sportvelden inclusief kleedkamers voor bewegingsonderwijs VO;
 • Implementeren van werkproces binnen verhuurteam Sportpunt;
 • Voorzitter projectgroep;
 • Besluiten voorbereiden en voorleggen bij afdelingsmanager Sportpunt en OHV.
Uiterlijk half mei 2021 ligt er een uitgewerkt voorstel wat is voorgelegd aan de directies S&B en afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) en wat als bestuurlijk stuk ter informatie kan worden voorgelegd aan de betrokken wethouders. Daarbinnen heeft inhoudelijk afstemming plaatsgevonden, zijn de financiën inzichtelijk en geregeld en zijn alle externe partijen betrokken en geïnformeerd.

Positie binnen de organisatie
De projectleider wordt aangesteld en aangestuurd door het Sportpunt van de directie Sport & Bos. Je werkt vanuit het Sportpunt samen met collega's van Sport & Bos en OHV. Van daaruit vind het contact met de sportverenigingen en de onderwijsinstelling plaats. Het Sportpunt is de afdeling van waaruit de verhuur van alle gemeentelijke sportaccommodaties wordt verzorgt waaronder het beschikbaar stellen van de accommodaties voor bewegingsonderwijs. Als projectleider werk je nauw samen met de adviseur Sportverhuur, de coördinator Sportverhuur en de medewerkers Sportverhuur van het Sportpunt. Je stelt een projectgroep in met een afvaardiging van het Sportpunt, Beleid Sport en OHV en coördineert deze werkgroep.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je bent in het bezit van een erkend HBO diploma.
 • Je hebt kennis van juridische- en financiële processen en afspraken en bent financieel onderlegd.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als projectmanager in projecten waarbij een concreet resultaat moest zijn opgeleverd binnen de opgegeven projecttermijn. Je hebt dergelijke projecten succesvol uitgevoerd.
 • Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt een certificaat behaald op het gebied van een projectmanagementmethodiek.
 • Je hebt vergelijkbare werkervaring opgedaan (bij voorkeur meer dan 5 jaar) in het sociale domein.
Competenties:
 • Oplossings- en taakgericht werken
 • Inlevingsvermogen
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Goede contactuele vaardigheden
 • Overtuigingskracht

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2020-44133
Locatie Amsterdam
Startdatum 25 januari 2021
Einddatum 25 juli 2021
Optie op verlenging Nee
Uren per week 24-36 u p/w
Intakegesprek 18 januari 2021
Sluitingsdatum 24 december 2020 07:00

Kan ik je op weg helpen?

Albert de Feij

a.defeij@bluetrail.nl
+31 (0)6 184 204 34
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail