IV-Expert BI

Overijssel;Utrecht 32-36 u p/w HBO
Swoosh-headers

Functieomschrijving

De afgelopen jaren is door de organisatie geïnvesteerd in het neerzetten van een Basisvoorziening Informatie, waarin gegevens afkomstig uit verschillende registratieve systemen en partnerinformatie centraal wordt opgeslagen en beheerd. Vanuit deze basisvoorziening worden verschillende intelligence producten zoals informatiebeelden gecreëerd. Eén van de betreffende informatiebeelden is het persoonsbeeld, een generieke voorziening (tegel) voor persoonsinformatie.

Vanuit de portefeuille Zorg en Veiligheid wordt ten behoeve van de zorg op verwarde personen aangesloten op het generieke persoonsbeeld. De huidige, bestaande rapportage komt daarmee te vervallen. Dit stelt eisen aan de ontwikkeling van de generieke voorziening, die primair geschikt gemaakt gaat worden ten behoeve van de portefeuille Zorg en Veiligheid, maar nadrukkelijk geschikt gemaakt is voor een brede toepassing.

De realisatie van IV-voorzieningen is georganiseerd binnen de landelijke dienst ICT. Om de verbinding tussen realisatie enerzijds en strategie en functionele behoeften anderzijds maximaal te laten aansluiten, heeft de dienst IM de verantwoordelijkheid om te komen tot goede uitgewerkte voorstellen die in uitvoering genomen worden. Binnen de realisatietrajecten (agile-teams) heeft de dienst IM de verantwoordelijkheid de businesscase te bewaken en de gebruikersorganisatie te ondersteunen in het formuleren van haar behoefte.

De Dienst IM is op zoek naar een ervaren IV-expert op het terrein van Business Intelligence en de ontwikkeling van (peroons-)informatiebeelden. Hierbij wordt gezocht naar kandidaten die specifieke ervaring hebben met vraagarticulatie en het inpassen van behoeften binnen de BI- en IV strategie en voorzieningen.

Locatie Zwolle. Daarnaast landelijke werkzaamheden

De IV-expert BI:

 • Is in staat vragen vanuit de business door middel een goed begrip van de vraag, gestructureerd uit te werken naar impact op business en IV, eventueel met verschillende scenario’s en voorstellen ten behoeve van besluitvorming.
 • Overlegt met IM- en ICT-architecten over de gewenste informationele oplossingen en te hanteren kaders.
 • Is in staat op basis van een agile werkwijze de vraag uit de business te vertalen naar IV-epics, capabilities en sprint-ready items.
 • Zorgt voor een goede afstemming tussen de backlogs van relevante andere producten.
 • Levert een bijdrage aan het functioneren van de ondersteuning van de productowner in de breedte. Dat houdt concreet is dat een actieve bijdrage gevraagd wordt bij de kwaliteit van het ondersteuningsteam.
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de BI-strategie van de politie en de daarbij behorende enterprise architectuur.
Bijzondere aspecten waar rekening mee moet worden gehouden:

 • Verschillende privacy regels (WPG, AVG, wet Justitiële documentatie, etc. )
 • Afzonderlijk gerubriceerde data en autorisatie.
 • Er is vanuit politie en media veel (kritische) belangstelling voor het bijeen brengen van grote hoeveelheden data en het gebruiken van vernieuwende mogelijkheden voor analyse en duiding. Dit vraagt aandacht voor verantwoording en transparantie.
Vakmatige taken: De IV-Expert is werkzaam als spil tussen business/operatie en IV. Hij/zij communiceert gemakkelijk met eindgebruikers en opdrachtgevers, kan omgaan met verschillende belangen. Beschikt over een proactieve houding, denkend vanuit het grotere geheel van de BI-strategie.

Begrijpt de noodzaak en implicaties van een business-gedreven aanpak in plaats van een technologie-gedreven aanpak.

De IV-Expert is geen leidinggevende: Wel wordt van je verwacht dat je het vermogen hebt om af te stemmen op verschillende belangen en behoeften en structuur aan kan brengen in de werkzaamheden van groepen mensen. De IVE levert een bijdrage aan de samenwerking en de kwaliteit van het team. De IV-expert is in staat het geheel te overzien en regie te nemen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien (kopie diploma vereist).
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar ervaring als IV-Expert binnen het Business Intelligence (BI) domein bij een grote organisatie (>500 medewerkers).
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt werkervaring met het verrichten van vooronderzoeken, adviseren en besluitvorming op verschillende niveaus.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als IV-adviseur binnen het business intelligence domein bij grote organisaties (>500 medewerkers).
 • Je hebt kennis en ervaring met Agile werken, de rol van de productowner en het vertalen van businessbehoefte naar IV-epics, capabilities en sprint ready items.
 • Je hebt kennis en ervaring met het effectief hanteren van verschillende werkvormen ten behoeve van het samenbrengen van verschillende belangen.
 • Je hebt een afgeronde opleiding Agile en/of Scrum.
 • Je hebt ervaring binnen de politie of strafrechtketen.
Competenties:

 • Maatschappelijke oriëntatie - Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Coachen - Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Netwerkvaardigheid - Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Systeemdenken - Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2020-44206
Locatie Zwolle / Nieuwegein
Startdatum 15 maart 2021
Einddatum 31 december 2021
Optie op verlenging Ja
Uren per week 32-36 u p/w

Sluitingsdatum 8 januari 2021 11:00

Kan ik je op weg helpen?

Kevin Stakenburg

k.stakenburg@bluetrail.nl
+31 (0)6 184 204 30
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail