Specialist Ervaringsdeskundige Armoede en Uitsluiting, 14 u p/w

Utrecht 14 u p/w 36 maanden HBO
Swoosh-headers

Functieomschrijving

In Amersfoort –een stad met ongeveer 160.000 inwoners- is het belangrijk dat inwoners, ondernemers en de gemeente samen optrekken voor een fijne en veilige stad. Belangrijke inhoudelijke aandachtsgebieden binnen de afdeling Samen Leven zijn welzijn, sport, armoede, arbeidsmarkt, onderwijs, diversiteit en (jeugd)zorg. Binnen de afdeling werken we volgens de agile principes in 12 opgaveteams. Jij gaat als ervaringsdeskundige met name werken voor het verandertraject Kansrijk Liendert. Dit verandertraject is één van de opgaven van o.a. het team Preventie en Toegang binnen Samen Leven dat zich vooral bezighoudt met het versterken van de sociale basis, het versterken van preventie in het sociaal domein en het bevorderen van de inclusieve samenleving waarin meer mensen participeren. Daarnaast is Kansrijk Liendert onderdeel van het omgevingsprogramma Wij Liendert.

Liendert is een levendige en diverse wijk, met veel jeugd. Veel jongeren en gezinnen voelen zich er thuis en genieten van de buurtfeesten, de saamhorigheid en de locatie dichtbij het centrum van Amersfoort. Tegelijk zien we bij jongeren en gezinnen in Liendert ook kansenongelijkheid, armoede en de gevolgen daarvan.

Gemeente Amersfoort heeft speciale aandacht voor de wijk Liendert. Omdat zij wil dat alle Amersfoorters dezelfde kansen krijgen, kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving en hun talenten kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken gaan inwoners, professionals in de wijk en de gemeente op nieuwe manieren samenwerken. Hoe, dat is beschreven in het wijkplan Kansrijk Liendert. Een programma voor meer kansen, werk en scholing en minder armoede voor kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers.

Uit wetenschappelijk onderzoek en ons eigen onderzoek in de wijk Liendert blijkt dat problemen van inwoners meerdere oorzaken kunnen hebben. En dat die vaak niet met 1 maatregel op te lossen zijn. Met het wijkplan Kansrijk Liendert richten we ons daarom niet alleen op de klachten, maar kijken we dieper. Om meer effect te bereiken voor inwoners van Liendert, moeten we met alle factoren rekening houden en samen met professionals in de wijk en inwoners duurzame oplossingen vinden. Dit noemen we 'impactgedreven werken'. We werken hierbij samen met inwoners en een ervaringsdeskundige uit de wijk

Ten slotte liggen er bij andere opgaveteams, waaronder Bestaanszekerheid & participatie vraagstukken waar ervaringsdeskundige advisering nodig en wenselijk is.

Waarom een ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting?
Wij willen opgeleide ervaringsdeskundige(n) en inwoners met ervaringskennis betrekken bij het verandertraject aanpak armoede en gezondheidsverschillen voor inwoners om;

 • beter aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners en inwoners perspectief bieden
 • acties/maatregelen en interventies aan te bieden die passen bij de behoeften van inwoners voor wie het is bedoeld
 • beleid en uitvoering samen met inwoners verder te ontwikkelen
 • de impact van communicatie in de wijk beter aan te sluiten op de leefwereld van inwoners
Het werken met ervaringsdeskundigen en inwoners met ervaringskennis is binnen gemeente Amersfoort is in ontwikkeling. Wij hebben hier positieve ervaring mee opgedaan en willen te verder borgen door meer inwoners te betrekken.

De benadering van armoede was vaak nog te gericht op de materiële kant en wordt soms nog eenzijdig benaderd. Er moet nog aandacht komen voor de stress die armoede met zich meebrengt, de emotionele gevolgen van armoede en voor wat sociale uitsluiting met je doet. Ervaringsdeskundigen en inwoners met ervaringskennis hebben deze kennis. Ze herkennen de ander in generatiearmoede en spreken de taal van mensen in armoede.

Toekomstbeeld
Door de inzet van ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis, naast vakkennis en wetenschappelijke kennis, gaan we armoede en gezondheidsverschillen beter bestrijden.

Wat ga je doen?
Je gaat je deskundigheid met name binnen de werkgroep Kansrijk Liendert inzetten. Je werkt samen met de werkgroep Kansrijk Liendert en maatschappelijke partners om de beoogde doelen van Kansrijk Liendert te realiseren. Daarnaast ga je ook in breder verband, binnen andere opgaveteams, de gemeente als ervaringsdeskundige adviseren binnen het sociaal domein.

Rol en taken:
 • Als inwoner van Liendert adviserend deelnemen aan de projectgroep Kansrijk Liendert;
 • Adviseren impactteam in de wijk Liendert vanuit ervaringsdeskundigheid en inwonerspersctief,
 • Coachen ervaringsdeskundigen in opleiding,
 • Betrekken en begeleiden inwoners adviesgroep Liendert;
 • Gemeente als ervaringsdeskundige adviseren binnen het sociaal domein op het terrein van o.a. armoede en bestaanszekerheid
 • Adviserende rol gemeentebreed mbt integraal en domeinoverstijgend werken
 • Inbreng aantoonbare kennis en ervaring over de oorzaken en gevolgen van leven in armoede
 • Adviseren in een praktische vertaling wat wel/niet werkt
 • Adviseren in beleidsontwikkeling mbt aanpak armoede en gezondheidsverschillen / de-stigmatiseren van armoede
 • Uitvoeren van concrete vraagstukken die voortkomen uit de werkgroep
 • Opbouwen en onderhouden van netwerken. Hier bedoelen wij netwerken van bewoners die leven in armoede of hier ervaring mee hebben

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als specialist ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting in een 100.000+ gemeente.
 • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting.
Wensen bij deze opdracht
 • Je hebt kennis over de relatie tussen opgroeien in gezondheid en leven in armoede.
 • Je hebt (persoonlijke) ervaring met armoede en sociale uitsluiting.
 • Je bent niet werkzaam geweest als ambtenaar.
Competenties
Je denkt en werkt op academisch niveau, bent no-nonsense, kritisch, professioneel, pro-actief en betrokken. Je bent direct inzetbaar. Je hebt een brede maatschappelijke blik.

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2024-03957
Locatie Amersfoort
Startdatum 1 juli 2024
Einddatum 1 juli 2027
Optie op verlenging Ja
Uren per week 14 u p/w

Sluitingsdatum 20 juni 2024 15:00

Kan ik je op weg helpen?

Albert de Feij

a.defeij@bluetrail.nl
+31 (0)6 184 204 34
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail