Raadsadviseur / Plaatsvervangend Griffier 32 u p/w

Drenthe 28-32 u p/w 12 maanden HBO
Swoosh-headers

Functieomschrijving

De griffie is het ambtelijk team dat de gemeenteraad ondersteunt en adviseert. In Westerveld bestaat de griffie uit 4 medewerkers: de griffier, twee raadsadviseurs, een griffiemedewerker. Daarnaast is er tijdelijk een extra medewerker aangetrokken om de raad te ondersteunen bij de uitvoering van de Agenda van de Raad en publieksactiviteiten. De raad in Westerveld bestaat uit 17 raadsleden en 10 burgerleden. Kern van het griffie-werk is de raad zo goed mogelijk te faciliteren om besluiten te kunnen nemen en grip op de eigen agenda te kunnen hebben. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de informatievoorziening goed op orde is.

Wat ga je doen:

 • De raadsadviseur is ‘commissiegriffier’ van de voorbereidende Politieke Ronde en dialoogavonden, verzorgt de procesmatige en procedurele ondersteuning van vergaderingen. Daarbij hoort ook het ondersteunen van de voorzitter en het maken van een besluitenlijst;
 • De raadsadviseur adviseert over agendering en behandeling van voorstellen en andere onderwerpen en zoekt hierover afstemming met de ambtelijke organisatie, raadsleden, inwoners en organisaties. Dit resulteert onder meer in bespreekvoorstellen voor Politieke Ronde en dialoogavonden;
 • De raadsadviseur coördineert de voortgang en eventuele werkgroep op onderwerpen die de raad in zijn eigen Agenda van de Raad heeft gemarkeerd als dossiers waar de raad als collectief stappen in wil zetten.
 • De raadsadviseur levert als adviseur, vanuit de wettelijke context, advies en bijstand aan raadsleden en burgerleden. Daarbij adviseert hij/zij gevraagd en ongevraagd over de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback;
 • De raadsadviseur draagt mede zorg voor het coördineren en opstellen van agenda’s voor vergaderingen van de raad en andere raadsactiviteiten. Ook kunnen communicatie van en over de raad en de organisatie van thema-bijeenkomsten, werkbezoeken en trainingen tot het takenpakket horen.
 • De raadsadviseur adviseert over de afdoening van ingekomen post;
 • De raadsadviseur is samen met de griffier aanspreekpunt voor inwoners en organisaties die op enigerlei wijze contact met de raad willen;
 • De raadsadviseur denkt mee met en adviseert ambtenaren over de wijze waarop onderwerpen naar de raad kunnen worden gebracht en bij de voorbereiding van raadsvoorstellen. Daarbij worden de belangen van de raad, op procesniveau, behartigd en wordt zorg gedragen dat procesafspraken een plek krijgen in de Lange Termijn Agenda.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als (commissie) griffier/ raadsadviseur.
 • Je bent bereidt om met enige regelmaat op een dinsdagavond en soms een andere avond te werken (2 tot 3 avonden per maand).
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Bestuurskunde, Politicologie of Rechten.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring als (commissie) griffier.
 • Je hebt werkervaring binnen een gemeente.
 • Je hebt ervaring met iBabs.
Competenties:

 • Plannen en organiseren
 • Politieke sensitiviteit
 • Flexibel
 • Professioneel
 • Onafhankelijk
 • Communicatief vaardig

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2024-03993
Locatie Diever
Startdatum 15 augustus 2024
Einddatum 14 augustus 2025
Optie op verlenging Ja
Uren per week 28-32 u p/w
Intakegesprek 27 juni 2024
Sluitingsdatum 19 juni 2024 15:00

Kan ik je op weg helpen?

Lois Duivenvoorden

l.duivenvoorden@bluetrail.nl
+31 (0)6 272 569 30
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail