Projectmanager Weespersluis en Cacaokwartier Sr.

Noord-Holland 32 - 36 u p/w 12 maanden
Swoosh-headers

Functieomschrijving

Weespersluis is een woonproject in de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp. Het project is gestart voor de ambtelijke samenvoeging tussen Weesp en Amsterdam en valt derhalve buiten het Amsterdamse plaberum en de Amsterdamse systematiek. Bijzonder is dat het grondeigendom volledig bij de GEM ligt, het consortium van marktpartijen. Volgens de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK ) 2012 zijn er 2750 woningen gepland, inmiddels uitgebreid naar 3500. De wijk heeft drie deelgebieden, een school, een sporthal, en een ontwikkelend centrum, met 1 hectare voor maatschappelijke voorzieningen. Eén derde van het gebied wordt bebouwd; de rest blijft groen en waterrijk. Het project, ontwikkeld door GEM Bloemendalerpolder en getoetst door de gemeente, omvat circa 1300 opgeleverde woningen. Het project wordt ontwikkeld per woonveld. Het project kent een eigen kwaliteitsteam dat door de gemeenteraad is gemachtigd om de welstandsbeoordeling te doen. De ambtelijke organisatie van Weesp valt sinds 2020 onder Amsterdam. Het is een grootstedelijk project, het bestuurlijk opdrachtgeverschap ligt bij het college van Amsterdam. De gemeente Amsterdam beheert de openbare ruimte na oplevering. Nieuwe plannen maken extra woningen en voorzieningen mogelijk.


Het Cacaokwartier-project transformeert een deel van het Van Houtenindustriepark in Weesp naar een gebied dat beter aansluit op de veranderende vraag, waaronder woningbouw. Op 21 april 2020 stelde de gemeenteraad van Weesp een ontwikkelkader vast. Diverse ontwikkelaars werken aan een plan voor circa 465 woningen. Echter, de eigenaar van Van Houtenindustriepark 25 (één van de panden die wel binnen het projectgebied en ontwikkelkader valt) heeft niet bijgedragen aan deze nota en is niet in het project opgenomen. Op 10 maart 2022 werd de nota van uitgangspunten, met amendementen over parkeerplaatsen en bouwhoogte, vastgesteld. Vanwege zorgen over de haalbaarheid na deze amendementen, wordt een aangepaste nota voorbereid.


Voor dit project zoeken wij een ervaren Senior projectmanager die integraal (eind)verantwoordelijk is voor:


 • Leidinggeven aan een multidisciplinair team (RO-juristen, stedenbouwkundigen, ontwerpers openbare ruimte, verkeerskundigen, technisch projectleiders, communicatieadviseurs);
 • Ambtelijk toetsen en controleren van ontwerpen voor deelplannen en deelprojecten binnen de kaders van de SUOK, bestemmingsplan, exploitatieplan en aanvullende afspraken;
 • Controleren en begeleiden van de aanleg van infrastructuur en openbare ruimte, inclusief herprofilering van de Korte Muiderweg, water, parken en natuurgebied het Breedland;
 • Omgevingsmanagement en communicatie: Betrekken van en communiceren met inwoners, managen van verwachtingen, zorgen voor verkeersveiligheid en scheiden van bouw- en woonverkeer;
 • Uitvoering tweede allonge SUOK: Toetsen van stedenbouwkundige plannen, voorbereiden en toetsen van stukken omgevingsplan, en realiseren extra maatschappelijke voorzieningen;
 • Bovenplanse opgaven: Aanpakken van opgaven zoals het verbeteren van langzaamverkeersverbindingen;
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor het consortium van marktpartijen (GEM), provincie, waterschap en Rijk;
 • Samenwerking tussen gezondheidsbedrijf Abbott en de gemeente faciliteren, in samenwerking met de projectmanager van Cacaokwartier;
 • Fungeren als eindverantwoordelijke en coachend optreden richting de projectmanager die het gemeentelijk projectteam leidt.

De opdrachtgever(s) het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 onderdelen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

Organisatieonderdeel Grond en Ontwikkeling geeft vorm aan de groei en ontwikkeling van Amsterdam en realiseert daarmee gemeentelijke doelstellingen op het terrein van gebieds- en vastgoedontwikkeling. De kerntaken zijn: het bouwrijp maken van gemeentelijke grond en het in erfpacht uitgeven daarvan; het beheer van onroerend goed en financieel-economische begeleiding en management van ruimtelijke projecten.

Organisatieonderdeel het Projectmanagementbureau (PMB) van de Gemeente Amsterdam verzorgt in opdracht het project-, proces- en programmamanagement van projecten in het ruimtelijk, sociaal en economisch domein. Onze belangrijkste werkvelden zijn: gebiedsontwikkeling, sociaal domein, verkeer en vervoer en (maatschappelijk) vastgoed.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:


 • Je hebt minimaal zeven tot tien jaar relevante werkervaring met omvangrijke en/of complexe fysiek-ruimtelijke projecten in de gebiedsontwikkeling.
 • Je hebt ervaring en netwerk binnen Amsterdamse Gebiedsontwikkeling.
 • Je hebt 7 tot 10 jaar ervaring met leidinggeven aan projectteams of projectorganisaties van professionals.

Wensen bij de opdracht:


 • Je hebt ervaring met het werken in directe relatie met politieke bestuurders.
 • Je beschikt over kennis van de gebiedsontwikkeling in Weesp.
 • Je hebt werkervaring met publiek private samenwerking.

Competenties:


 • Analytisch vermogen
 • Relatiebeheer
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2024-03952
Locatie Amsterdam
Startdatum 2 juli 2024
Einddatum 2 juli 2025
Optie op verlenging Ja
Uren per week 32 - 36 u p/w

Sluitingsdatum 17 juni 2024 06:00

Kan ik je op weg helpen?

Lois Duivenvoorden

l.duivenvoorden@bluetrail.nl
+31 (0)6 272 569 30
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail