Projectleider Business Continuity Management (BCM)

Gelderland 16-24 u p/w 4 maanden HBO
Swoosh-headers

Functieomschrijving

Eind 2023 heeft de directie van het NIPV opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de bedrijfscontinuïteit van het NIPV verder kan worden versterkt. Hiertoe is een inventarisatie uitgevoerd van zogeheten ‘generieke maatregelen’ die de bedrijfscontinuïteit nu al versterken en voor heel het NIPV van toepassing zijn.

In de eerste helft van 2024 is onderzocht welke specifieke maatregelen mogelijk extra genomen kunnen worden bij een van de NIPV-centra of bij de stafafdelingen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de inventarisatie van al onze werkprocessen t.b.v. onze bedrijfsarchitectuur. Per centrum is een voorstel gedaan voor de strategische bedrijfsprocessen en is dit besproken met de centrummanager. Gekeken is naar criteria als uitval, informatieverlies, reputatie- en imagoschade, financiële schade en communicatie. Het beeld dat uit deze inventarisatie is ontstaan, geeft weer wat de meest strategische bedrijfsprocessen zijn waarvoor continuïteit van belang is, en hoe we dit verder kunnen versterken.

Het NIPV MT heeft ingestemd met voorstellen; deze worden opgepakt binnen de centra en stafafdeling. De MT leden zijn zelf verantwoordelijk voor bedrijfscontinuïteit en implementatie van de geschetste maatregelen in het eigen centrum/staf (met ondersteuning van de afdeling FI&A).

De projectleider:

 • onderzoekt hoe advisering & ondersteuning met betrekking tot BCM belegd kunnen worden in de staande organisatie, te weten bij team staf FI&A, onder verantwoordelijkheid van Teammanager FI&A. Het betreft onder meer het beleggen van de volgende taken:
 • adviseren en ondersteunen bij de implementatie van maatregelen;
 • bijhouden overzicht van verbeteracties;
 • laten monitoren overall voortgang;
 • rapporteren resultaten aan het MT.
 • werkt de noodzakelijke BCMprocesdocumenten uit (t.w. bedrijfs-continuïteitsplan en crisiscommunicatieplan, risicomatrix en MT voortgangsrapportage);
 • geeft opvolging aan het borgen van geprioriteerde generieke en specifieke continuïteitsmaatregelen (vastgesteld in MT besluit);
 • vraagt aandacht voor overzicht en samenhang met andere initiatieven die aan bedrijfscontinuïteit raken;
 • vraagt aandacht voor proactieve signalering van wetgeving op dit vlak en daaruit voortvloeiende consequenties voor het NIPV;
 • bereidt een MTcrisisoefening voor, te plannen in Q4 2024 en stelt een plan om voor een jaarlijkse crisisoefening.
Een traject als hierboven beschreven is een proces met veel stakeholders en betrokkenen. Het raakt de interne organisatie, betrokken medewerkers en zorgt voor een verandering in werken. Het is belangrijk dat zowel de formele kant (het proces, mitigeren van risico’s) als de organisatorische kant (bewustwording, verandering taken) aandacht krijgen. Een traject als dit is vooraf niet volledig te beschrijven, het vraagt flexibiliteit van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De projectleider helpt ons met zijn/haar kennis en ervaring om dit traject te doorlopen, helpt ons om de gewenste situatie en/of beschreven doel bij te stellen en scherp te formuleren, helpt ons om keuzes te maken, helpt ons in het realiseren van het beoogde resultaat.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je beschikt minimaal over een HBO bachelor diploma.
 • Je hebt kennis van en ervaring met informatiebeveiliging: ISO27001 en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met BCM, zowel risicoanalyse als borgen opvolging en monitoring.
 • Je hebt kennis en ervaring met projectmanagement.
 • Je hebt ervaring in het geven van advies op MT/Directie- niveau.
Wensen voor deze opdracht
 • Je beschikt minimaal over een HBO bachelor diploma richting informatie- of bedrijfskunde.
 • Je bent bekend in het veiligheidsdomein (politie, brandweer, etc.).
 • Je hebt kennis en ervaring op het snijvlak van de business en IV/ICT.
Competenties
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
 • Een proactieve en ondernemende houding
 • Doortastend, analytisch en oplossingsgericht in complexe vraagstukken
 • In staat om risico’s te identificeren en het aanbevelen van passende oplossingen.
 • Ervaring in samenwerken met verschillende teams en belanghebbenden.

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2024-04604
Locatie Arnhem
Startdatum 1 september 2024
Einddatum 31 december 2024
Optie op verlenging Ja
Uren per week 16-24 u p/w
Intakegesprek 20 augustus 2024
Sluitingsdatum 6 augustus 2024 05:00

Kan ik je op weg helpen?

Kevin Stakenburg

k.stakenburg@bluetrail.nl
+31 (0)6 184 204 30
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail