Managementassistente/Project Management Officer 24-32 u p/w

Gelderland 24-32 u p/w 5 maanden HBO
Swoosh-headers

Functieomschrijving

Het team bureau DGV is op zoek naar een management assistente cq project management officer. Bij bureau DGV werken ca 10 collega’s, zij vervullen een sleutelrol in de ondersteuning van de directie en het management. De management assistente is vooral werkzaam voor de 2 gedelegeerd opdrachtgevers, in de uitvoering van hun taken. Zij zijn verantwoordelijk voor ca 25 vernieuwingsprojecten met een IT component binnen het Kadaster. Als management assistente ondersteun je de gedelegeerd opdrachtgevers. Dit betreft agendabeheer, het voorbereiden van maandelijkse stuurgroepen van de vernieuwingsprojecten waaronder agendaplanning, vergaderstukken voorbereiden, klaar zetten en borgen in afstemming met de gedelegeerd opdrachtgevers e/o projectmanagers, verslaglegging en nabespreking.
Daarnaast is agendabeheer een essentiële taak (plannen, afstemmen, organiseren). Dit vindt niet alleen binnen de grenzen van de Directie DGV plaats maar vraagt om intensieve afstemming en samenwerking met andere directies en secretariaten. Ook het aanjagen en sturen van de projectmanagers en projectleiders op het tijdig aanleveren van stukken is een hoofdtaak.
Tenslotte ben je als spin in het web een centraal aanspreekpunt voor de directie DGV samen met een collega.

Opdrachtomschrijving
Samen met je collega draag je zorg voor het goed en soepel functioneren van het bureau DGV. Adequate en efficiënte organisatie van het bureau en de ondersteuning van de projecten en gedelegeerd opdrachtgevers in de uitvoering van hun taken. Zie hierboven.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Ondersteuning projectuitvoering en gedelegeerd opdrachtgevers;
 • Voorbereiden, verslagleggen en borging stukken van de stuurgroepen;
 • Agendabeheer en proactieve afstemming.
Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Directie Data, Governance en Vernieuwing (DGV)
De directie Data, Governance en Vernieuwing (DGV) beheert de integrale kadastrale data-infrastructuur en stelt de kaders voor het hele datalandschap van de organisatie; dus naast rechtszekerheids-, vastgoed- en geodata ook bedrijfsvoeringsdata, klantgegevens en de samenhang met data van ketenpartners.
Maatschappelijke ontwikkelingen en ondernemingsprocessen gaan steeds sneller en transformeren, vooral door de invloed van informatiegestuurd, data- en technologie-gedreven werken. Het creëren van waarde, ook publieke waarde, is steeds meer gebaseerd op (het toepassen van) data. Daarbij is afstemming en samenwerking met (interne) klanten en stakeholders essentieel.
Daarmee borgt de directie ook de relatie van data, vernieuwing van producten en diensten en klant. Kennis en expertise op het vlak van datamanagement, marketing en architectuur zijn ondergebracht bij deze directie. De directie stuurt daarbij op samenhang van data en vernieuwing voor een effectieve (vraag gestuurde en kwalitatief hoogstaande) toekomstgerichte uitvoering. Dit doen wij samen met ruim 110 collega's die voor DGV werken en de ambities van DGV willen waarmaken.
DGV bestaat uit 6 afdelingen: Marketing, Onderzoek, Portfolio en Productmanagement, Architectuur en Informatiemanagement, Data Governance en CIO Office. Daarnaast wordt de directie ondersteund door bureau DGV. Voor dit bureau zijn wij op zoek naar een managementassistente cq project management officer. Het bureau DGV bestaat uit ca 10 medewerkers.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger.
 • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je bent flexibel v.w.b. de inzet van de uren, het is van belang dat de urenverdeling kan worden aangepast aan het werkaanbod over de verschillende dagen van de week. Bijvoorbeeld verdeling van de uren over meerdere dagen van de week. Daarentegen zit de flexibiliteit ook dat het uitwerken van verslagen heel goed vanuit huis gedaan kan worden bijvoorbeeld als er een opname van een stuurgroep is gemaakt. Veel van de overleggen zijn via teams, dus dat houdt in dat dat ook vanuit huis kan. Echter in bepaalde weken ligt de vraag wat hoger en zijn er ook dagen bij die de reguliere 8 uren kent.
 • Je hebt ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter.
 • Je hebt ervaring met PMO/projectmatig werken (verslaglegging).
 • Je hebt ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld.
 • Je hebt qua taalniveau Nederlands minimaal B2.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring die je uit kan werken in een aanpak voor deze opdracht. Hieruit blijkt hoe je ermee omgaat als zich een knelpunt zou voordoen als het aanjagen en sturen van projectmanagers tot uitdagingen leidt en geef je hierbij aan hoe je deze oplost.
 • Je kunt een beschrijving geven van jouw ervaring hoe je de competenties proactief en initiatiefrijk inzet in je werkzaamheden bij bijvoorbeeld het plannen en organiseren van (stuurgroep)vergaderingen.
Competenties:

 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskracht
 • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk
 • Klantgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Proactief en initiatiefrijk

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2024-04118
Locatie Apeldoorn
Startdatum 15 juli 2024
Einddatum 31 december 2024
Optie op verlenging Ja
Uren per week 24-32 u p/w

Sluitingsdatum 25 juni 2024 15:00

Kan ik je op weg helpen?

Albert de Feij

a.defeij@bluetrail.nl
+31 (0)6 184 204 34
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail