Juridisch Planologisch Medewerker

Noord-Holland 4-36 u p/w 12 maanden Universitair
Swoosh-headers

Functieomschrijving

Als strategisch adviseur omgevingsrecht (juridisch planoloog) ben je betrokken in de projectteams van de gebiedsontwikkeling van de gemeente Amsterdam voor de advisering op het vakgebied Omgevingsrecht.
Je verzorgt de strategische juridisch planologische advisering op stedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten en andere projecten gerelateerd aan een goede, gezonde leefomgeving. Dit doe je op basis van de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht. Je werkt met het projectteam en verzorgt tevens het bestuurlijke traject van de juridisch planologische producten. Daarnaast lever je een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet en alle daarbij komende werkzaamheden voor Amsterdam.

Werkzaamheden

 • Is verantwoordelijk voor de procedure en het planproces van juridische producten, zoals bestemmingsplannen en MER;
 • Redigeert planregels en toelichtingen en verzorgt het overleg en beantwoording;
 • Stelt adviezen voor de bestuurscommissies en stelt college- en raadsvoordrachten en raadsbesluiten op voor bestemmingsplannen en besluiten van vaststelling hogere waarden;
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van wijzigingen omgevingsplan en de planprocedures en functioneert als projectleider, ook voor milieueffectrapportages;
 • Adviseert over bouwinitiatieven en ruimtelijke onderbouwingen en stelt ruimtelijke onderbouwingen op;
 • Adviseert collega’s, projectorganisatie en bestuur zowel mondeling als schriftelijk over: de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten;
 • Volgt de landelijke ontwikkeling op het gebied van omgevingsrecht, waardoor de jurist ook actuele kennis heeft van de komende Omgevingswet en aanverwante milieuwetgeving alsmede relevante jurisprudentie;
 • Werkt projectmatig, stelt daarbij offertes en planningen op en is belast met bewaking daarvan alsmede die van de ingezette capaciteit en beschikbare budgetten;
 • Verantwoordelijk voor complexe juridische projecten en processen met een hoog afbreukrisico voor met name het gemeentebestuur;
 • Oplossingen bieden voor juridische aspecten van complexe ruimtelijke vraagstukken die veelal organisatie overstijgend zijn, waaronder het opstellen van stedelijke, juridische kaders;
 • Een actieve rol in het uitdragen van kennis op het juridisch vlak, waaronder jurisprudentie.
De opdrachtgever(s)
R&D is de RO-afdeling van de gemeente Amsterdam. Je bevindt je dan ook in de kern van de ruimtelijke ordening van onze hoofdstad. Hier wordt gewerkt aan meerjarenvisies, programma's, ruimtelijke plannen en aanvragen om de ruimtelijke ordening in Amsterdam op een ordentelijke wijze te laten verlopen. Dit doen we in een bestuurlijke omgeving die door vele invloeden wordt bewerkt. Zorgvuldigheid is dan ook een groot goed.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring met het zelfstandig opstellen, redigeren van planregels en toelichting van bestemmingsplannen.
 • Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, waaronder in ieder geval genoemd moeten worden Wro, Wabo, Wm, Chw, Wgh.
 • Je hebt werkervaring op gelijkwaardige projecten waar het gaat om juridische, technische en bestuurlijke complexiteit , en de soms tegengestelde belangen binnen het speelveld (omwonenden, ontwikkelaars, bedrijven).
 • Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau.
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar als juridisch planologisch adviseur c.q. projectleider bestemmingsplannen binnen gebiedsontwikkelingen/ontwikkellocaties en actualisaties in stedelijke gebieden inclusief advisering aan het bestuur.
 • Je hebt minimaal 3 jaar kennis opgedaan van de Wro, Wabo en Awb en kennis van gemeentelijke verordeningen.
Competenties:
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2024-05147
Locatie Amsterdam
Startdatum 6 augustus 2024
Einddatum 6 augustus 2025
Optie op verlenging Ja
Uren per week 4-36 u p/w

Sluitingsdatum 22 juli 2024 06:00

Kan ik je op weg helpen?

Lois Duivenvoorden

l.duivenvoorden@bluetrail.nl
+31 (0)6 272 569 30
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail