Huisvestingsadviseur, Mr.

Zuid-Holland 36 u p/w 24 maanden HBO;Universitair
Swoosh-headers

Functieomschrijving

De Politie heeft een grote, zeer diverse vastgoedportefeuille met basisteambureaus, kantoorgebouwen, cellencomplexen, opleidings- en trainingslocaties, etc. De politie heeft daarbij ook een grote vastgoedopgave, waaruit vele huisvestingsprojecten volgen. Er is daartoe een uitgebreide set aan kwaliteitskaders opgesteld, waaronder een integraal Huisvestingsconcept.

Als huisvestingsadviseur draag je zorg voor de gebruikskwaliteit binnen de huisvestingsprojecten. Je bewaakt de visie en de kwaliteitskaders van de Politie, vertaalt deze naar het project en verenigt ze met de specifieke eisen en wensen vanuit het project. 

De nadruk ligt op het opstellen van ruimtelijk-functionele programma's van eisen (RF-PvE's), maar ook daarvoor en daarna ben je vaak betrokken in een project. In de ontwerpfase toets je en adviseer je over de ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp. In de initiatieffase word je mogelijk gevraagd om bij te dragen aan het bepalen van de ruimtebehoefte, een haalbaarheidsstudie of andere werkzaamheden m.b.t. de ruimtelijk-functionele eisen.

Doelstelling
De huisvestingsadviseur draagt zorg voor de goede toepassing van de landelijke kwaliteitskaders van de Politie in huisvestingsprojecten enerzijds en voor het in samenspraak met de gebruikers en andere projectbetrokkenen bepalen van de projectspecifieke eisen en wensen anderzijds. De huisvestingsadviseur verenigt deze eisen in een breed gedragen RF-PvE en waarborgt zodoende de gebruikskwaliteit. Ook voor en na het opstellen van het RF-PvE is / blijft de huisvestingsadviseur betrokken bij een project en adviseert over ruimtelijk-functionele aspecten.

Je gaat aan de slag met een aantal huisvestingsprojecten. Deze voer je zelfstandig uit en daar waar nodig schakel je met de betrokkene partijen. Het betreft de projecten in de volgende locaties met daarbij de volgende op te leveren producten:

 • Huisvestingsproject locatie Rotterdam – Ambitiedocument (FTE, benodigde m2, functionele ruimtelijke behoeften, relatieschema’s, ambitie en visie) ten behoeve van het opstellen van de businesscase en in een latere fase het ruimtelijk functioneel programma van eisen. 
 • Huisvestingsproject locatie Rotterdam – Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.
 • Huisvestingsproject locatie Groningen – Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.
 • Huisvestingsproject locatie IJmuiden – Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.
 • Huisvestingsproject locatie Drachten– Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.
 • Huisvestingsproject locatie Den Haag– Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.
Bij alle projecten gelden de volgende taken/activiteiten en eisen:
 • Huisvestingsadviseur is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de nodige communicatie en sessies (ca. 5 tot 8 sessies per project excl. interviews) met gebruikers om tot de bovenstaande producten te komen;
 • Producten zijn gedragen door de gebruikers en conform het Integraal Huisvestingsconcept van de politie;
 • Ambitiedocument omvat alle nodige (ruimtelijk functionele) informatie voor het opstellen van een businesscase door de vastgoedontwikkelaar. Denk aan raming van benodigde oppervlakte, functionele behoeften, relatieschema’s en eventuele bijzondere functies;
 • Inbreng van de kennis over het huisvestingsconcept van de politie en werkprocessen van de gebruikers aan het projectteam; van de initiatie- en definitiefase tot en met het ontwerp- en uitvoeringsproces,
 • Binnen het project verantwoordelijk voor de gebruikskwaliteit van de huisvesting, het toetsen aan / adviseren over de goede toepassing van het Integraal Huisvestingsconcept en andere uitvoeringskaders en dragen zorg voor de continuïteit binnen de verschillende projectfasen.
Contacten
Belangrijkste contacten:
 • Operatie (de gebruikers zelf, op allerlei niveaus)
 • De overige huisvestingsadviseurs en de coördinatoren van het team
 • Betrokkenen in de projectorganisatie (zoals HV, ICT, HRM, Mobiliteit)
 • Projectmanagement
 • Asset Management
 • Atelier Politiebouwmeester
 • Team BIO (Beleidsimplementatie en Ontwikkeling), waaronder de huisvestingsadviseurs vallen
 • Overige projectbetrokkenen binnen en buiten de sector Huisvesting

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een erkende en volwaardige HBO- of WO-opleiding afgerond, diploma aanwezig.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in het vakgebied bouwkunde en/of de kennisgebieden huisvestingsadvies, vastgoedeconomie, facility management, architectuur of gelijksoortige kennisgebieden.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het vertalen van organisatievisies naar huisvestingsconcepten en/of met het vertalen van huisvestingsconcepten naar (ruimtelijk-functionele) PvE’s.
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met advisering over huisvestingstrajecten bij grote organisaties (meer dan 5.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het begeleiden van, en ophalen van informatie bij (eind)gebruikers in workshops, interviews en andersoortige sessies.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in het vakgebied bouwkunde en/of de kennisgebieden huisvestingsadvies, vastgoedeconomie, facility management, architectuur of gelijksoortige kennisgebieden.
Competenties:
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2024-05163
Locatie Rotterdam
Startdatum 1 oktober 2024
Einddatum 30 september 2026
Optie op verlenging Ja
Uren per week 36 u p/w

Sluitingsdatum 19 juli 2024 08:00

Kan ik je op weg helpen?

Kevin Stakenburg

k.stakenburg@bluetrail.nl
+31 (0)6 184 204 30
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail