Coach Ketensturing

Noord-Holland 32 u p/w 12 maanden HBO
Swoosh-headers

Functieomschrijving

De directies Werk & Participatie en Inkomen zijn per 1 januari 2022 gereorganiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat de Amsterdammer meer centraal komt te staan. We hebben daarom onze organisatie anders ingericht en werken in multidisciplinaire teams, opgavengericht, flexibel, uniform en datagedreven. Concreet betekent dit dat onze professionals meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren. Om dit te bereiken zetten we verschillende instrumenten in. Zoals Continu Leren en Verbeteren (CLV) waarbij de teams steeds bezig zijn om hun dienstverlening te verbeteren en samenwerken in de keten. Lijnafdelingen zijn bezig met het werkend krijgen van deze principes, waarbij het tempo en de opgaven per afdeling en per team verschillen.
Als coach bij WPI lever je een belangrijke bijdrage aan deze andere manier van werken. Je werkt in een team met de opgavemanager Ketensturing, de externe adviseur Ketensturing, de 10 interne MD-weekstartbegeleiders en je evenknie externe coach ketensturing om de medewerkers en managers uit de lijnafdelingen te coachen in het werken krijgen van het multidisciplinair samenwerken in de keten.
Het is jouw taak om managers en medewerkers die de multidisciplinaire weekstarts bijwonen te begeleiden in het sturen op resultaten met als doel om de dienstverlening voor de Amsterdammer stap voor stap te verbeteren. Tevens leid je de interne coaches op in de rol van Weekstartbegeleider. Voordoen, samendoen en zelf doen is hierbij het uitgangspunt. Je geeft hen de begeleiding en sturing die zij nodig hebben en laat hen zichzelf door ontwikkelen tot ervaren coaches van de multidisciplinaire teams.

Werkzaamheden
In gezamenlijkheid met de andere externe coach draag je bij aan de doorontwikkeling van voeren van een prestatiedialoog binnen WPI:

 • Je leidt de interne weekstartbegeleiders op en coacht hen in de rol van weekstartbegeleider. We gaan hierbij uit van het principe voor doen samen doen zelf doen. Met als doel dat de 10 weekstartbegeleiders zelfstandig de weekstarts binnen WPI kunnen begeleiden.
 • Je traint en coacht managers in hoe zij de prestatiedialoog kunnen voeren en begeleiden zodat effectief sturen op de gewenste resultaten mogelijk wordt.
 • Je coacht multidisciplinaire teams in hoe zij data gedreven kunnen sturen en hoe ze hierin optimaal samenwerken. Je begeleidt en ontwikkelt multidisciplinaire teams in ketensturing op basis van integraal Prestatie Management.
Je geeft trainingen en workshops waarin de principes van ketengericht sturen en multidisciplinair samenwerken centraal staan.

De opdrachtgever(s)
Bij de directies Werk, Participatie en Inkomen (WPI) werken 2000 professionals die denkend vanuit de toegevoegde waarde voor Amsterdammers, dienstverlening op maat leveren. Inkomensconsulenten, klantbegeleiders Werk, handhavers, jobcoaches en schuldhulpverleners werken multidisciplinair en gebiedsgericht samen aan de opgaven die spelen binnen de verschillende stadsdelen. Ter realisatie van de doelstellingen van de nauw samenwerkende directies is het van belang om zo wendbaar mogelijk te blijven in het krachtenveld van onder andere de telkens wijzigende regelgeving, veranderende doelgroepen en aanscherpende wensen van het bestuur in combinatie met de ontwikkelingen en mogelijkheden van de technologie en de gekozen samenwerkingen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring in trainen en coachen van managers en teams in het voeren van de prestatiedialoog zodat effectief sturen op de gewenste resultaten mogelijk wordt.
 • Je hebt ervaring met het coachen op het dagelijks methodische verbeteren in het werk: denkt vanuit probleem naar oorzaak naar oplossing, coacht teams om te werken met dasboards, te leren van knelpunten die in het werk gesignaleerd worden en de oorzaken te onderzoeken voordat het team tot passende oplossingen komt.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het opleiden en doorontwikkelen van de interne weekstartbegeleiders. Vanuit het perspectief voordoen, samen doen, zelf doen worden de weekstartbegeleiders opgeleid tot een zelfstandig opererende pool die in de toekomst de coaching in de weekstartbeleiders zelfstandig kunnen uitvoeren.
 • Je bent vast aanwezig op maandag tot en met donderdag en alle dagen aanwezig op kantoor.
 • Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
 • Je bent minimaal lean six sigma black belt gecertificeerd, of heeft een vergelijkbare opleiding.
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt ervaring met gezamenlijk met het team te bouwen aan trainingen en coaching op maat: samen werken we aan de Amsterdamse methode voor ketensturing.
 • Je hebt ervaring in het ontwikkelen van multidisciplinaire teams bij de overheid.
 • Je hebt ervaring met het werken conform de Amsterdamse maatwerk methode.
Competenties:
 • Coachen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Analytisch vermogen

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2024-04646
Locatie Amsterdam
Startdatum 1 augustus 2024
Einddatum 31 juli 2025
Optie op verlenging Ja
Uren per week 32 u p/w

Sluitingsdatum 19 juli 2024 06:00

Kan ik je op weg helpen?

Lois Duivenvoorden

l.duivenvoorden@bluetrail.nl
+31 (0)6 272 569 30
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail