Beleidsadviseur VTH Stikstof en N2000 Sr. 24 u p/w

Utrecht 24 u p/w 12 maanden Universitair
Swoosh-headers

Functieomschrijving

Ben jij een ervaren Senior Beleidsadviseur VTH die graag spin in het web is en naar provincies, ministeries en stakeholders het gezicht wil zijn op de uitdagende vraagstukken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving? Op het stikstofdossier ben jij binnen ons team dan helemaal op je plaats. Je komt binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie Landelijk Gebied te werken in een hecht team dat steeds op zoek is om de belangrijke maatschappelijk complexe opgaven waar we voor staan (o.m. beschermen natuur, woningbouw, energietransitie, klimaat, water) in samenhang en binnen juridische kaders mogelijk te maken. Dat vraagt om kennis, creativiteit en lef!

BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Stikstof en Natura 2000
Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies en de IPLG (Interprovinciaal Programma Landelijk Gebied) bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling en -uitvoering, vergunningverlening, toezicht & handhaving, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis en expertise op het vlak van ecologie, AERIUS, VTH, juridisch en modelmatig. We ondersteunen door beantwoording van vragen en delen en verspreiden kennis over Stikstof en Natura 2000. We stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke omgeving van provincies, rijk, en ook (koepels van) waterschappen en gemeenten. Als unit verzorgen wij via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van circa 30 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12. Ook binnen de IPO-vereniging werken we nauw samen: We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Bovendien leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie landelijke gebied (IPLG) van de IPO-vereniging. En we werken samen met externe partners als RvO en RIVM, de laatste als beheerder van het rekeninstrument AERIUS.

Waaraan werk je mee?
Binnen het IPLG wordt onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en programmamanagers langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Het betreft de navolgende thema’s: Natuur, Landbouw, Gebiedsgerichte aanpak, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Stikstof (VTH), Monitoring & Data en Aerius.
Binnen het Themateam VTH stikstof heeft deze opdracht betrekking op een bestuurlijk gezien één van de belangrijkste opgaven namelijk het mogelijk maken van huidige en toekomstige toestemmingsverlening (vergunningverlening), toezicht en handhaving.
De VTH opgave bestaat uit een diversiteit aan (deel)projecten zoals: intern salderen, externe salderen, rekenkundige ondergrens, beweiden en bemesten, stikstofbank(en), additionaliteit, VTH in relatie tot de Natuurdoelanalyses, -in relatie tot legalisatie van PAS-meldingen, - in relatie tot natuurmonitoring.
Rijk (Ministerie van LNV/directie Landelijk Gebied en stikstof, EZK, BZB, I&W, defensie, koepelorganisaties IPO, VNG en UvW en het Regieorganisatie Transitie Landelijke Gebied) en de provincies werken nauw samen in deze opgave.

Wat ga je doen?
Ben jij de nieuwe collega, met ervaring als stevige senior beleidsadviseur VTH? In die functie ben jij de rechterhand van de opgavemanager VTH binnen IPSN. Jij hebt en houdt goed overzicht op de opgave van de programmalijn VTH binnen IPSN, in samenhang met de andere programmalijnen. Je helpt de opgavemanager VTH om de samenhang en voortgang op projecten te bewaken. Jij staat aan de lat voor één of meer inhoudelijke beleidstrajecten of projecten. Je stelt beleids- of bestuurlijke adviezen op. 
Met een team van specialisten, beleidsmedewerkers en overige adviseurs ben jij (mede) verantwoordelijk voor de voorbereiding van (integrale) besluitvorming en de implementatie ervan -op het vlak van VTH door provincies. Dit doe je in nauwe afstemming met rijkspartners waaronder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en decentrale partners: de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).
Je werkt nauw samen met je evenknie voor AERIUS en informatievoorziening, bouwt aan samenwerking tussen de teams VTH en AERIUS en zoekt op inhoudelijke vraagstukken pro-actief de samenwerking met de andere programmalijnen binnen het Interprovinciaal programma Landelijk gebied en binnen het IPO (bv. energietransitie en Hoogwater-beschermingsprogramma/KRW) .
In deze functie stelt BIJ12 jou beschikbaar voor de opgaven binnen IPLG en werk je daarvoor nauw samen en word je ondersteund door zeer deskundige collega’s van BIJ12.   

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal afgeronde WO opleiding in relevante richting.
 • Je hebt minimaal 5 jaar recente werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt werkervaring als senior Beleidsadviseur of vergelijkbare functie.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt werkervaring als senior beleidsadviseur of vergelijkbaar.
 • Je hebt werkervaring in of voor provincies.
 • Je hebt werkervaring op het stikstof dossier.
 • Je hebt recente werkervaring binnen het VTH (vergunningverlening toezicht-handhaving domein).
Competenties:

 • Resultaatgericht.
 • Flair: weet anderen mee te nemen en te coachen en zorgt voor plezier in het werk.
 • Samenwerker en verbinder.
 • Omgevingssensitiviteit.
 • Politiek-bestuurlijke sensitief.
 • Analytisch strategisch vermogen.
 • Creatief en flexibel.
 • Behoudt rust en overzicht in hectiek.
 • Goede adviesvaardigheden.
 • Procesvaardig: in staat om in een hectische dynamische omgeving resultaat te leveren binnen (zeer) strakke deadlines en met de gewenste kwaliteit.
 • Stevige persoonlijkheid en gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen en realiteiten.
 • Oog hebben voor proces en draagvlak maar ook voor resultaten en de koppeling met de inhoud/ uitvoering.
 • Communicatief sterk: ingewikkelde materie op begrijpelijke wijze kunnen overbrengen.
 • Stressbestendig: meerdere ballen in de lucht kunnen houden en overzicht behouden.
 • Breed inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen.

Begint jouw trail hier?
Reageer direct
In het kort


Referentienummer 2024-04003
Locatie Utrecht
Startdatum 12 juli 2024
Einddatum 11 juli 2025
Optie op verlenging Ja
Uren per week 24 u p/w
Intakegesprek 2 juli 2024
Sluitingsdatum 24 juni 2024 10:00

Kan ik je op weg helpen?

Lois Duivenvoorden

l.duivenvoorden@bluetrail.nl
+31 (0)6 272 569 30
Whatsapp mij

Begint jouw trail hier?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Swoosh-CTA

Discover your BlueTrail

Onze weg naar jouw nieuwe carrière

Bluetrail-nieuws-2

Snelle respons en opvolging

Nadat jij op een opdracht hebt gereageerd, nemen wij binnen 24 uur contact met jou op en behandelen we jouw reactie.

Bluetrail-nieuws-1

Persoonlijk contact

We gaan met jou in gesprek. Wij kijken niet alleen naar je kennis en werkervaring, maar vooral naar jou als persoon. Dit is voor zowel de professional als de opdrachtgever belangrijk, wij willen de juiste match maken! Als we eenmaal de juiste match hebben gevonden, dan begint jouw BlueTrail en stellen we je voor aan de opdrachtgever!

Bluetrail-nieuws-3

Match en uitwerking

Bij een succesvolle match worden de contracten opgesteld. Door middel van innovaties en digitalisering proberen wij dit proces zo kort mogelijk te maken. Zo kun jij doen waar je goed in bent, terwijl wij zorgen voor alle administratie!

Bluetrail-nieuws-4

Heldere communicatie en ontzorging

Ook tijdens jouw opdracht staan wij altijd voor je klaar. Onze fieldmanagers zorgen er persoonlijk voor dan alles succesvol verloopt!

Swoosh-footer (1)

Follow our trail